Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  Útinapló

Dr. Mezei Péter nyári egyetemi kurzust tartott Baltimore-ban

IMAG0004
Dr. Mezei Péter, az Összehasonlító Jogi Intézet adjunktusa 2010. május és július között a marylandi Baltimore városában nyári egyetemi kurzust tartott nemzetközi szellemi alkotások joga témakörben.
2010. július 27.

Dr. Mezei Péter, az Összehasonlító Jogi Intézet adjunktusa 2010. május 17. és július 9. között a Baltimore-i Egyetem Jogi Karán tartott nyári egyetemi kurzust "Intellectual Property Law Policy – National and International" címmel.


A kurzus a szellemi alkotások jogának nemzetközi vetületeit mutatta be a résztvevőknek összehasonlító jogi szemszögből. Ennek keretében a hallgatók a legfontosabb többoldalú egyezményeken (különös hangsúllyal az amerikai diákok számára oly távolinak tűnő európai uniós joganyagra), jogeseteken és neves professzorok kiemelkedő tanulmányain keresztül ismerhették meg a szerzői jog, a szabadalmi jog és a védjegyjog terén az angolszász és a kontinentális európai jogrendszerekben megfigyelhető legfontosabb különbségeket.


A kurzus keretében online chat szobában találkozhattak a hallgatók Doris Long (John Marshall Law School, Chicago) és Olufunmilayo Arewa (Nortwestern University, School of Law, Chicago) professzor asszonyokkal, Sylvie Nerisson kutatóval (Max Planck Institute), valamint Békés Gergellyel, az Előadóművészi Jogvédő Iroda jogtanácsosával. Ezeken az online találkozókon a résztvevők interaktív módon konzultálták meg a két szerzői jogi rezsim között a személyhez fűződő (morális) jogok, illetve a szomszédos jogi jogosultságok terén megfigyelhető eltéréseket, valamint parázs vitában ismerhették meg a nemzetközi szerzői jog alapját adó három lépcsős teszt lényegét.

 

A kurzus keretében vendégelőadást tartott Vincent Garlock (az Amerikai Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület - AIPLA) igazgatóhelyettese az Egyesült Államokban jelenleg folyó szabadalmi jogi törvényalkotás állásáról. William Fryer, a baltimore-i jogi kar emeritus professzora a nemzetközi szabadalmi jog egyik érdekes vetületéről, az egészségügyi okokra visszavezethető rendkívüli állapot esetén alkalmazható szabadalmi kényszerengedélyezési eljárást ismertette meg a résztvevőkkel. John Rynkiewicz, a Kaye Scholer ügyvédi iroda jogásza pedig az angolszász védjegyjog alapvető elemeit mutatta be.

 

A kurzus nem csupán a hallgatóknak, hanem az oktatónak, Dr. Mezei Péternek is rengeteg újdonságot adott. Az amerikai hallgatók tanulási stílusának közelről való megismerése és ehhez kapcsolódóan az oktatói tapasztalatok (előadói képességek) szélesítése mellett rendkívül hasznosnak bizonyulhatnak az újonnan kiépített szakmai kapcsolatok. Mindezeken felül a baltimore-i út egyben arra is lehetőséget teremtett, hogy Dr. Mezei Péter két kutatási projekthez is hasznos anyagokat gyűjtsön a jogi kari könyvtárban. E kutatási projektek közül az egyik a Prof. Dr. Badó Attila és Dr. Mezei Péter által elnyert OTKA kutatáshoz kötődik, a másik pedig Dr. Mezei Péter egyéni kutatási tevékenységébe illeszkedik.