Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  Útinapló

Vendégelőadás a Jean Moulin Egyetemen

Vendégelőadás LyonbanDr. Mezei Péter, az Összehasonlító Jogi Intézet adjunktusa 2011. február 14-17 között előadást tartott az Université Jean Moulin Lyon 3 jogi karán.

2011. március 09.

Dr. Mezei Péter, az Université Jean Moulin Lyon 3 jogi karának meghívására egy 19 órás, intenzív előadást tartott a lyoni jogi kar angol nyelvű LLM képzésében "Internet and Digital Copyright Law" címmel. A kurzuson 20 hallgató jelent meg a világ több mint tíz országából. A délelőtti és délutáni tömbösítésekkel zajló kurzus keretében a hallgatók az internet és az információs társadalom által a szerzői jogra gyakorolt hatásokkal ismerkedhettek meg. Az előadás komparatív szemszögből közelítette meg a témakört, s így betekintést nyújtott a kontinentális európai és az angolszász jogrendszerek törvényi és esetjogába. A kurzus végeztével a hallgatóknak egy hétvégényi idejük volt arra, hogy a vizsgakérdést maximum 10 oldalas házidolgozat formájában megválaszolják.