Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Gyakorlati képzések

Jogász szak osztatlan képzés kötelező szakmai gyakorlata

Tájékoztató nappali és levelező tagozatos hallgatók részére a 2014/2015. tanévtől kezdődően


  1. A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzésének kredittel nem honorált feltétele (kritérium-feltétel).
  2. A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét, amely egybefüggően nem, kizárólag csak 2 x 3 hetes bontásban teljesíthető, és különböző gyakorlati helyen is letölthető.
  3. A gyakorlat megkezdésének előfeltétele a Polgári jog II., a Büntetőjog II., és az Alkotmányjog II. tárgyak teljesítése.
  4. A szakmai gyakorlat teljesíthető igazságügyi, közigazgatási vagy egyéb hatósági, jogalkalmazó szervnél (bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, kormányhivatal, polgármesteri hivatal, rendőrség, minisztériumok, országos főhatóságok, gazdálkodó szervezetek jogtanácsosai mellett, stb.) feltéve, hogy a gyakorlatvezető jogi szakvizsgával is rendelkező jogász, aki a fogadó szervnél, intézménynél jogi, jogalkalmazással összefüggő feladatokat lát el. A gyakorlat akkor fogadható el, ha a gyakorlatot végző hallgató feladatait jogi, jogalkalmazással összefüggő feladatok teszik ki.
  5. A gyakorlat elsősorban a hallgató saját, egyéni szervezésében tölthető le, az általa választott helyen és időben, amennyiben a fogadó szerv elegendőnek tartja ehhez a Kar Tanulmányi Osztálya által kiadott igazolást a hallgatói jogviszony fennállásáról (ld.: „Igazolás szakmai gyakorlat saját szervezéséhez” című nyomtatvány). A nyomtatvány a Tanulmányi Osztályon beszerezhető és hitelesíthető.
  6. Amennyiben a hallgató a fenti módon egyénileg, saját szervezésben nem tudja gyakorlatát teljesíteni, akkor az SZTE ÁJK Karrier Irodájához fordulhat, (www.szteajkkarrier.hu, illetve info@szteajkkarrier.hu), aki tájékoztatást nyújt azon fogadó intézményekről, akivel a Kar már felvette a kapcsolatot szakmai gyakorlatok teljesítéséhez, és szükség esetén segít a gyakorlat megszervezésében is.
  7. Azon levelezős hallgatók esetében, akiknek állandó munkahelye szakmai gyakorlóhelyként is funkcionálhat, és a munkahelyén jogalkalmazással összefüggő feladatokat lát el, a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése elfogadható a felettes jogász munkáltatójának ez irányú hiteles igazolása alapján is.
  8. A kötelezően előírt 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítésére a Kar elfogadja az SZTE ÁJK Karrier Iroda szervezésében, szakmai gyakornoki program keretében eltöltött gyakorlati időt is.
  9. A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásokat a képzés utolsó félévének megkezdésekor a kari naptárban megjelölt határidőig, a záróvizsgákat megelőzően kell együttesen leadni a Kar Tanulmányi Osztályán. A teljesítés igazolására szolgáló nyomtatvány letölthető a kari honlapról („Igazolás a szakmai gyakorlat teljesítéséről”című nyomtatvány).
  10. A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekkel (tájékoztatás céljából) megkereshető Juhászné dr. Zvolenszki Anikó egyetemi adjunktus (Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék), illetve a Karrier Iroda megfelelő munkatársa is.

 

2014. szeptember 19.