Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  TDK
TDK
Az SZTE ÁJTK Nemzetközi Tanulmányok, illetve Politikatudományi és Államelméleti Tudományos Diákkörei kari tudományos diákköri konferenciát hirdetnek nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakos valamint politológia alapszakos végzős hallgatók részére, akik a 2015. évi XXXII. OTDK-n a Társadalomtudományi Szekció Nemzetközi tanulmányok és Politikatudomány Tagozatában kívánnak dolgozatot nevezni. A konferencia időpontja: 2014. május 8. 17:00 óra, helyszíne: SZTE ÁJTK Főépület, Kari Társalgó.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Tudományos Diákköri Tanácsa kari tudományos diákköri konferenciát szervez 2012. október 30-án (kedden) 9 órai kezdettel a Kar Tisza Lajos krt. 54. sz. alatti épületében. A konferencia célja, hogy a konferencián bemutatott, önképzési céllal készült, diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkák vitája és értékelése alapján döntsön a Kar által a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián nevezni kívánt dolgozatokról. A konferencia napja dékáni szünet.

Az SZTE ÁJTK 2011. június 10-én (pénteken) 13:00 órai kezdettel rendezi meg az első kari Tehetségnapot.

Megnyito_Honlapra

2010. október 20-án lezajlott az első kari szintű Tudományos Diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciója. Harminc nevezett dolgozat versenyzett öt alszekcióban zsűritagok és opponensek értő bírálata, illetve jelentős számú érdeklődő lelkes biztatása mellett.

tdk

2010. október 20-án a kari Tudományos Diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciójában öt alszekcióban 30 nevezett dolgozatot mutatnak be a hallgatók. A konferencia plakátja, programja és a dolgozatok összefoglalói már letölthetőek.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Tudományos Diákköri Tanácsa kari tudományos diákköri konferenciát szervez 2010. október 20-án (szerdán) 9 órai kezdettel a Kar Tisza Lajos krt. 54. sz. alatti épületében.

A konferencia célja, hogy a konferencián bemutatott, önképzési céllal készült, diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkák vitája és értékelése alapján döntsön a Kar által a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián nevezni kívánt dolgozatokról.