Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  ÁJTK Kari Hirdető  --  Tanulmányi Osztály kari hirdető

Köztársasági Ösztöndíj

Az oktatási és kulturális miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A köztársasági ösztöndíj olyan ösztöndíj, melyre azok a felsőoktatási intézményekben tanuló, nappali tagozatos diákok pályázhatnak, akiknek kiemelkedő tanulmányi eredményei vannak, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeznek (pl.: tudományos diákkör). További feltétel, hogy a két lezárt félévben (kreditpont-rendszer esetén) a hallgatónak legalább 55 kreditet kell összegyűjtenie. Ezeken kívül a hallgatók közéleti, sport- és egyéb tevékenységei is figyelembe vehetők legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig.

A díjakat minden tanév elején osztják ki az adott intézményben az erre érdemes diákoknak. A pályázatokat az oktatási miniszternek címezve, a felsőoktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határidejét az intézményi szabályzat határozza meg. A díj egy tanévre vonatkozik, azaz 10 hónapon keresztül jár. Amennyiben a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel, az ösztöndíj tovább nem folyósítható. (Forrás: wikipedia.hu)

 

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS 2015/2016. TANÉV


Hallgatói hirdetmény ösztöndíjak pályázatához

 

SZTE KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA