Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Képzési szintek  --  Speciális képzések  --  Speciális képzések  --  Német jogi képzés

Német jogi képzés

 

Német jogi képzés

 

 Képzési terv

A képzés célja

A képzésben résztvevők számára bemutatni a hatályos német jog legfontosabb intézményeit, és elősegíteni, hogy kiváló német szaknyelvi tudást szerezzenek.

A képzés szakmai vezetője:

Prof.Dr. Badó Attila egyetemi tanár, intézetvezető

Végzettség

A három szemesztert elvégző hallgatók bizonyítványt (Zertifikat) kapnak. A német jogi képzés hallgatói graduális diplomájuk megszerzését követően szabadon jelentkezhetnek a német jogi és szakfordítói szakjogász/szaktanácsadó szakirányú továbbképzésre, ahol két év után német jogi szakfordítói diplomát szerezhetnek, valamint a képzést kiváló eredménnyel végzett hallgatói szakfordítói diplomájuk megszerzését követően két félév után megszerezhetik a Potsdami Egyetem LL.M. címét is.

A képzési idő

3 félév

Képzés jellemzője

Az előadásokat a Potsdami Egyetem oktatói tömbösített formában tartják péntek 17 és 20 óra, szombat 9- 15 óra, valamint vasárnap 9- 12 óra között, míg a gyakorlatközpontú (jogesetmegoldás, nyelvgyakorlat) szemináriumok heti rendszerességgel kerülnek megtartásra. Az előadások könnyebb megértését, és az anyag elsajátítását német szaklektor valamint Phd-, vagy LL. M fokozattal rendelkező magyar oktató segíti a hallgatók számára. A képzés őszi-tavaszi féléves rendszerben folyik.

Költségtérítés jelenlegi összege

80.000 Ft /félév

A felvétel előfeltétele

Főiskolai vagy egyetemi státus valamint a német nyelv alapos ismerete, amelyet nyelvvizsga bizonyítvánnyal és német nyelvű felvételi elbeszélgetéssel kell igazolni.

Jelentkezési határidő


Felvilágosítás

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
Összehasonlító jogi Intézet
Dr. Almási Ibolya, tudományos segédmunkatárs

6721, Szeged, Bocskai utca 10-12.

telefon: 62/544-300

e-mail: almasiibolya@juris.u-szeged.hu