Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  Versenyek  --  Perbeszédversenyek magyar nyelven

KARI JOGBÖLCSELET VERSENY

A versenyen a résztvevő hallgatók érdekes jogelméleti kérdésekről vitáznak.
2010. március 10.

Verseny neve: Kari Jogbölcselet Verseny

 

Jogterület: jogelmélet

 

Verseny rendezője, helyszíne: Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék

 

Verseny időpontja: december

 

Jelentkezés határideje: november

 

Résztvevők (hány hallgató, tantárgyi előfeltétel, stb.): II. éves hallgatók, 3 fős csapatok

 

Verseny nyelve: magyar

 

Verseny menete röviden: Érvelés, vita a kijelölt jogelméleti kérdések körében (alapja a jogbölcselet tantárgy tananyaga)

 

Egyéb megjegyzés:

Bővebb információ: Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék és http://www.elsaszeged.hu