Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kapcsolataink  --  Akikre büszkék vagyunk  --  Tanulmányi versenyek  --  Perbeszédversenyek idegen nyelven  --  ELSA Moot Court Competition - EMC2

ELSA Moot Court Competition - EMC2 2007.

Az ELSA Nemzetközi Perbeszédversenyének nemzeti fordulóját karunk csapata nyerte. A csapat tagjai: Hruby Bettina, Kószó Gábor, Sprok Zsófia, Takács Róbert.

 

A csapat egyik tagjával, Takács Róberttel Vékony Dávid készített interjút:

 

Milyen jellegű versenyről van szó?

A verseny neve: elsa moot court competition. Ez az egész világra kiterjedő nemzetközi magánjogi perbeszéd verseny. Minden évben egy a WTO jogával kapcsolatos jogesetre vonatkozóan kell megírni pro és kontra egy-egy beadványt (keresetlevél-ellenkérelem), majd pedig ezeket szóban előadni a panel előtt a "tárgyaláson".

Mi volt a verseny témája?

A verseny témája a gyógyszerkereskedelemhez fűződő szabadalmi jogokkal volt kapcsolatos.

Hogyan zajlik le az országos forduló?

Az országos fordulót esetünkben a szegedi ELSA szervezte meg. A versenyre négy csapat jelentkezett. A csapatok pro és kontra adták elő az érveiket a panel (bíróság) előtt. A szegedi panel tagjai – mely egyben a zsűri szerepét is betöltötte - a következők voltak: dr. Hanák András ügyvéd, prof. dr. Martonyi János volt külügyminiszter, egyetemi tanár és dr. Sulyok Tamás ügyvéd, tiszteletbeli osztrák konzul

Hol került megrendezésre, és milyen eredménnyel zárult számotokra a regionális forduló?

A regionális fordulóra Hamburgban került megrendezésre, ahol versengő csapatokat véletlenszerűen sorsolták össze és ez alapján kellett előadnunk érveinket, egyik nap a jogesetben szereplő egyik ország jogi képviselőiként, majd a másik nap a másik ország képviselőiként. Szereplésünket pontozta a zsűri, így kialakult egy sorrend. Az elő négy csapat került be a Genfben rendezendő döntőbe. Sajnos a többi csapat esetében nem mondták meg sem a pontszámot sem az elért helyezést, így nem tudtuk meg, hogy a jelenlevő 15 csapat közül hanyadik helyen végeztünk. Ez elég kellemetlenül érintett bennünket hiszen jó lett volna tudni, hogy a zsűri szerint milyen eredménnyel szerepeltünk.

Mennyi időt vett igénybe a felkészülésetek a versenyre?

A felkészülést Martonyi tanár úr szemináriuma keretében kezdtük meg az őszi fél évben. Ez az időszak a kapcsolódó jogesetek, jogforrások feldolgozására szolgált, mely alapján összeállt egy kép, hogy milyen érvek mentén fogjuk megírni a beadványainkat. Januárban kiosztottuk a négy csapattag között, hogy ki melyik rész felelőse, "szakértője" lesz. Az így megírt anyagokat szerkesztettük egybe és készültek el az elküldött beadványaink. A szóbeli forduló előtti 1-2 hétben már csak a versennyel foglalkoztunk. Miután megnyertük az országos fordulót már csak az ismereteink pontosítására, elmélyítésére volt szükség, valamint arra, hogy szóbeli előadásunkat gyakoroljuk. Ebben nagy segítséget nyújtott egy az amerikai jogi képzés keretében az egyetemünkön tanító vendégprofesszor.

Milyen előnyöket hordoz magában a versenyen való részvétel?

A verseny legfőbb erénye az volt, hogy a csapatoknak a jogesetben szereplő két ország jogi képviselőinek szerepébe kellett bújniuk és ez alapján feldolgozni a jogi kérdéseket. A szóbeli fordulón nem egy betanult szöveget kellett előadni, hanem a panel és az ellenfél csapat rázós, gyakran váratlan kérdéseire kellett logikusan érvelve válaszolni. Ami természetesen sokszor nem volt egyszerű, mégis felüdülést jelentett a csak robotszerű magolást megkövetelő egyetemi vizsgákkal szemben. Természetesen gyakorlati tapasztalatokon túl, talán egy állásinterjún sem mutat rosszul az önéletrajzban egy ilyen versenyen való szereplés.

Kik számára ajánlanátok a részvételt a jövőben?

Bárki számára, aki érdeklődik a nemzetközi magánjog iránt és megfelelő szintű angol nyelvismerettel rendelkezik.

 

A verseny részletes leírása