Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kapcsolataink  --  Akikre büszkék vagyunk  --  Ösztöndíjasok  --  Sófi József Ösztöndíj

Szegedi Tudományegyetem Sófi Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasa

Tóth Imola
2010. március 06.

TÓTH IMOLA ösztöndíj
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar (ÁJTK) V. jogász, II. angol társadalomtudományi és gazdasági szakirányú szakfordító
Tudományos tevékenység helye: SZTE, ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

SZTE, ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, Ius Criminalis Europae
Kutatócsoport
Témavezetők:
Dr. Papp Tekla, egyetemi docens
Dr. Hegedűs Andrea, egyetemi adjunktus
Dr. Karsai Krisztina, egyetemi docens

A jogász és a szakfordító szakon is nagyszerű tanulmányi eredményei vannakSpanyol és angol nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Demonstrátori tevékenysége mellett sikeresen szerepelt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon és nemzetközi jogi versenyeken. Három alkalommal nyerte el a Köztársasági, kétszer Szeged Városi és kétszer a Bakay Lajos Ösztöndíjat. A Ius Criminalis Europeae Kutatócsoport alapító és jelenleg is aktív tagja.

 

Az ösztöndíjasokról készült dokumentum letöltése