Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák  --  Fakultatív kollégiumok

Az épített környezet védelmének szabályozása

Tematika

 

A természetes és az épített környezet védelmének egységes szabályozása.

A szabályozás kialakulásának beágyazódása az európai államok és Magyarország esetében.

A természeti környezet és a kulturális örökség integrált védelmének jogrendszerbeli lehetőségei.

A települések és az építészeti korok történeti vázlata.

Az épített környezet védelme a környezetjog rendszerével összefüggésben.

A természetvédelem és az építészeti (kulturális) örökség védelmének kapcsolata.

Az állami intézmények feladatai, hatáskörei az épített környezet védelmében.

A beruházók, építtetők jogai és kötelezettségei.

A környezeti tárgyú és az építési engedélyek rendszere.

Az építési jog felelősségi rendszere.

A kulturális örökség védelmének felelőssége.

Az intézményi rendszer fejlődése, további lehetőségei.

Nyilvánosság, társadalmi részvétel és az épített környezet.

 

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:

Környezetjog, egyetemi jegyzet, SZTE, ÁJK, 2009.

Miklós László: Az épített környezet védelmének szabályozása, SZTE, ÁJK, Acta, 2007.