Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák  --  Fakultatív kollégiumok

Az ügyfél és az ügyvéd eljárása az ingatlanügyi hatóság előtt

Tematika:

 

1. Az alap-, másodfokú, új eljárás, különleges eljárás; újrafelvételi és méltányossági eljárás tilalma; az ingatlan-nyilvántartási ügyfél

2. A bejegyzési kérelem tartalma, a formanyomtatvány; a kötelező képviselet; a kérelem mellékletei; a kérelem visszavonása; a kérelem előterjesztésére jogosult, illetőleg kötelezett

A megkeresés és a kérelem elhatározása, a kérelem előterjesztésének határideje; a bejegyzési engedély

Az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló okiratok; jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok; az okiratok kellékei

3. A magán- és közokiratok; külföldi és belföldi okiratok; a bejegyzéshez szükséges igazolások

4. A beadványok intézése; iktatás és széljegyzés; soronkívüliség

5. Az ingatlan-nyilvántartási döntések, a nyilvánvaló érvénytelenség: elutasító és helyt adó határozat; az eljárás megszüntetése és harmadik személyek joga

6. A határozat kézbesítése alapeljárásban; új eljárásban; másodfokú eljárásban; kézbesítésre jogosultak

7. Jogorvoslatok saját hatáskörben; a határozat, és annak alapján a bejegyzés kijavítása, kiegészítése, módosítása és visszavonása

8. Az ügyféli fellebbezés, az ügyészi közérdekű fellebbezés, a másodfokú eljárás

9. Az ügyféli kereset és annak hatálya; ügyészi kereset és annak hatálya

10. Perorvoslatok: törlési és kiigazítási perek; az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kijavítása és törlése; perfeljegyzés

11. Különleges eljárások; rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás; a számítógéppel kezelt tulajdoni lap pótlása.

 

Tananyag:

 

1. Bobvos Pál - Hegyes Péter: Agrárjog jegyzet , Szeged JATEPress 2009.

2. Kurucz Mihály-Ráth György: Az építési beruházás folyamata - A telek, Complex Kiadó, Budapest, 2010.

3. Szalma József: Ingatlan-nyilvántartás: telekkönyvi jog és eljárás, Budapest, ELTE AJK 2005.

4. Az előadásanyag, az ott elemzett hatályos jogszabályok