Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

Agrárjog I. JLK képzés Kecskemét

 •  

  TEMATIKA

   

   

  1. Szak: jogász

  2. Tagozat: JLK

   

  3. A tantárgy neve: AGRÁRJOG I.

  AGJEK1XL

   

   

  4. Az oktatásért felelős tanszék:

  Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

  5. Az oktatás formája:

  előadás

  6. Óraszám (heti, félévi):

  félév 11 óra

  7. Számonkérés:

  B3

  8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

  Polgári jog IV.

  9. Meghirdetés:

  tavaszi

  10. Kreditpontok:

  2

  11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

  I. Az agrárjog

  II. Az agrárüzem fogalma és formái

  III. Köztestületek az agráriumban

  IV. A földtulajdoni viszonyok és földbirtokstruktúra alakulása Magyarországon, 1945-től napjainkig

  V. A termőföld tulajdonjogának megszerzése (Bobvos Pál)

  VI. A termőföld használata

  VII. A termőföld védelme

  VIII. A Nemzeti Földalap (NFA)

  IX. Vízjogi szabályozás

  X. Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása

  XI. A vadászati jog szabályozása

  XII. A halászati jog szabályozása

   

  12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

  Bobvos Pál – Hegyes Péter: Földjogi szabályozások, SZTE ÁJK – JATEPRESS, Szeged, 2014.; az előadáson elhangzottak

  Ajánlott irodalom:

  Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2010.;

  Fodor László: Agrárjog - Fejezetek a mezőgazdasági életviszonyok sajátos szabályozása köréből, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005.

   

   

  A tantárgy oktatásának feladata és célja:

  A tantárgy oktatásának célja az agrárjog általános elemeinek, szabályozásának és gyakorlati kérdéseinek megismertetése. A legáltalánosabb nemzetközi, európai és magyar szabályozásnak, a jogalkotás és a jogalkalmazás helyzetének ismertetése, elemzése.