Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

Agrárjog I. Levelező JLS, JL8 képzés Szeged

 

 

TEMATIKA

 

 

1. Szak: jogász

2. Tagozat: JLS, JL8

 

3. A tantárgy neve: AGRÁRJOG I.

AGJES1XL, AGJE81XL

 

 

4. Az oktatásért felelős tanszék:

Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

5. Az oktatás formája:

előadás

6. Óraszám (heti, félévi):

félév 7 óra

7. Számonkérés:

B3

8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

Polgári jog IV.

9. Meghirdetés:

tavaszi

10. Kreditpontok:

2

11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

I. Az agrárjog

II. Az agrárüzem fogalma és formái

III. Köztestületek az agráriumban

IV. A földtulajdoni viszonyok és földbirtokstruktúra alakulása Magyarországon, 1945-től napjainkig

V. A termőföld tulajdonjogának megszerzése (Bobvos Pál)

VI. A termőföld használata

VII. A termőföld védelme

VIII. A Nemzeti Földalap (NFA)

IX. Vízjogi szabályozás

X. Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása

XI. A vadászati jog szabályozása

XII. A halászati jog szabályozása

 

12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

Bobvos Pál – Hegyes Péter: Földjogi szabályozások, SZTE ÁJK – JATEPRESS, Szeged, 2014.; az előadáson elhangzottak

Ajánlott irodalom:

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, NOVOTNI Kiadó, Miskolc, 2010.;

Fodor László: Agrárjog - Fejezetek a mezőgazdasági életviszonyok sajátos szabályozása köréből, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005.