Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Tehetséggondozás  --  Kutatócsoportok  --  Adatvédelmi Kutatócsoport  --  Adatvédelmi publikációink
Adatvédelmi publikációink

Napjainkban ez a téma igen jelentős és aktuális, hiszen mind a távmunka, mind az adatvédelem szerepe egyre inkább felértékelődik a modern társadalmakban. A távmunka és adatvédelem együttes vizsgálata azért is kiemelt fontosságú, mert a távmunka során fokozottan merülhetnek fel adatvédelmi kérdések, eltérő módon, mint a hagyományos munkajogviszony során. Írásomban azt mutatom be, hogy miért fontos a magánszféra védelme a munkavégzés során, illetve melyek a távmunka eltérő jellegzetességei, amelyek fokozottan vetik fel az adatvédelmi kérdéseket.