Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Évfolyam- és szakdolgozati témák
Évfolyam- és szakdolgozati témák

A szakdolgozat elkészítésének menete:

- téma kiválasztása, oktatóval egyeztetés, témaválasztó lap aláíratása,

- a szakdolgozat leadási határideje előtt 1 hónappal a témavezető oktatónak megküldeni emailen a körülbelül 80 %-ban elkészített dolgozatot,

- a szakdolgozat leadási határideje előtt 2 héttel a témavezető oktatónak megküldeni emailen a véglegesnek szánt dolgozatot.

- a témaválasztó lapon a konzultációkat aláíratni a konzulenssel.