Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék

Alkotmányjogi Tanszék jelene

A Tanszék munkatársainak elérhetőségei | Események | A Tanszék múltja | A Tanszék jelenlegi tevékenységei | A Tanszék kutatásai | Hallgatóinknak | Oktatás, Kurzusaink | Alkotmányjogi TDK | Jogklinika | Archív


"Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;

Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül."

(Kölcsey Ferenc: Huszt)


Ezen az oldalon Tanszékünk oktatási tevékenységéről, és ennek keretében nemzetközi kapcsolatainkról tudhat meg többet, hiszen az előadások alkalmával, neves hazai szakmai kiválóságok mellett, nemzetközi kapcsolataink révén is igyekszünk gazdagítani a hallgatóknak átadott ismereteket. Az Alkotmányjogi Tanszék részt vesz a nappali és a levelező jogászképzésben, a kihelyezett kecskeméti tagozaton folyó oktatásban, a tudományos utánpótlás nevelésében, különböző hazai és nemzetközi kutatási programokban, konferenciák szervezésében, publikációs tevékenységben éppúgy, mint az egyetemi közéletben. Az Alkotmányjogi Tanszék rendkívül fontosnak tartja, hogy a nemzetközi tudományos együttműködés keretében meghívott külföldi vendégprofesszorok előadásokat tartsanak, ilyen módon vállalva aktív szerepet a hallgatóság európaivá nevelésében, és a külföldi tudományos álláspontok valamint saját személyes nézeteik ismertetésében.


Az Alkotmányjogi Tanszék részt vesz a nappali és a levelező jogászképzésben, a kihelyezett kecskeméti tagozaton folyó oktatásban, a tudományos utánpótlás nevelésében, különböző hazai és nemzetközi kutatási programokban, konferenciák szervezésében, publikációs tevékenységben éppúgy, mint az egyetemi közéletben.


Az Alkotmányjogi Tanszék rendkívül fontosnak tartja, hogy a nemzetközi tudományos együttműködés keretében meghívott külföldi vendégprofesszorok előadásokat tartsanak, ilyen módon vállalva aktív szerepet a hallgatóság európaivá nevelésében, és a külföldi tudományos álláspontok valamint saját személyes nézeteik ismertetésében.


Trócsányi László tanszékvezető (1994-től) meghívására előadást tartott többek között Jean-Marie Auby (Bordeaux-i Egyetem), Dominique Rousseau és Alexander Viala (Montpellier-i Egyetem), Francis Delpérée, Marc Verdussen, Philip Coppens (UCL, Université Catholique de Louvain-la-Neuve), Vincent Berger az Emberi Jogok Európai Bíróságának főtitkára, Rusen Ergec (ULB, Université Libre de Bruxelles), és Rácz Barnabás (UMICH, University of Michigan). 2009-ben a Tanszéken előadást tartott Prof. Dr. Herbert Küpper (Institut für Ostrecht München) is.


Francis Delpérée a Szegedi Tudományegyetemtől Doctor Honoris Causa elismerésben is részesült (2002).


Külföldi vendégeinken kívül, nappali tagozatos hallgatóinkat az előadások keretében neves hazai jogalkalmazók vezetik be az alkotmányjog gyakorlati alkalmazásának kérdéseibe. Így került sor többek között a korábbi legfőbb ügyész (Györgyi Kálmán), a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének (Járai Zsigmond), az Állami Számvevőszék elnökének (Kovács Árpád), a korábbi adatvédelmi ombudsman (Majtényi László), az állampolgársági ügyintézésért felelős korábbi belügyi vezető (Ugróczky Mária) előadására is. 2010-től az Alkotmánybíróság alkalmazottjai is előadásokat tartanak: Térey Vilmos, főtanácsadó és Csink Lóránt, tanácsadó.