Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék  --  Hallgatóinknak (Szemináriumi anyagok, Tansegédletek, Szakmai gyakorlati lehetőségek)
Hallgatóinknak (Szemináriumi anyagok, Tansegédletek, Szakmai gyakorlati lehetőségek)
Üdvözöljük az Alkotmányjogi Tanszék honlapján!

A Tanszék munkatársainak elérhetőségei | Események | A Tanszék múltja | A Tanszék jelenlegi tevékenységei | A Tanszék kutatásai | Hallgatóinknak | Oktatás, Kurzusaink | Alkotmányjogi TDK | Jogklinika | Archív


A Tanszék gondozásában megjelent és/vagy oktatott kötelező irodalmak. Ezeken kívül más tankönyv nem képezi számonkérés tárgyát a jogász képzés nappali és levelező tagozatán!

Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba - Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei (hvgorac, Budapest, 2013) - beszerezhető a Jogi Információs Kabinetben

A 2013-as kiadás szükséges a tananyag elsajátításához!


Sári János - Somody Bernadette (szerk.): Alapjogok - Alkotmánytan II. (Osiris, Budapest, 2008, Kötelező)


A kötelező irodalmon felüli ajánlott irodalom, amely értelemszerűen nem képezi a számonkérés tárgyát!


Chronowski Nóra - Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszertana (HVG Orac, Budapest, 2009, Ajánlott)


Kovács István: Magyar Államjog I. I-III. fejezet (1990, JATEPress, Szeged) - innen elérhető


Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most (1947, akadémiai székfoglaló)


Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok (Osiris, Budapest, 2008)

Alkotmányjog I. zh tansegédlet

Az Alkotmányjog I. kurzus első zárthelyi dolgozatának tananyaga letölthető itt.

alkotmanyjogpdf (35431 KB)
Részletek
Alkotmányjog I. kurzus ZH tananyag

Kedves Hallgatók!


Az Alkotmányjog I. kurzus, első zh teljesítéséhez szükséges tananyag elérhető itt.

Alkjog_zh_anyag (78307 KB)
Részletek
Jogklinika 2015/2016. I. félév

Kedves Hallgatók!

 

E félévben ismét beindul a Jogklinikai program. A tömbösített előadásra 2015. szeptember 16–17–18-án kerül sor.

Itt gyakorlati szakemberekkel találkozhatnak, akik segítséget nyújtanak későbbi munkájukhoz.

Ezek után járnak ki a különböző szervezetekhez, a Jogklinika II és III. tárgyat felvett hallgatókkal közösen. Ők és tutor tanárok segítik munkájukat.

 

Várjuk jelentkezésüket!

Nappali tagozatos zárthelyi dolgozatokkal kapcsolatos információk

Kedves Hallgatók!

 

A 2015/16. őszi félév Alkotmányjog I. zárthelyi dolgozataira vonatkozó információk:

 

Tankönyv: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba - Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei (hvgorac, Budapest) 2015-ös kiadás! (októbertől elérhető)

 

1. ZH

Helyszín: MO X.

Időpont: október 5.

1. csoport (névsor szerint A-K) 16 órától

2. csoport (névsor szerint L-ZS) 16.45-től

Tananyag: Tanszéki honlapon elérhető tananyag (Tk. 1-3. fejezet, 110. o.-ig)

 

2. ZH.

Helyszín: MO X.

Időpont: november 2.

1. csoport (névsor szerint L-ZS) 16 órától

2. csoport (névsor szerint A-K) 16.45-től

Tananyag: Tk. 2-6. fejezet

Szemináriumokkal kapcsolatos információ

Tisztelt Hallgatók!


A tanszéki hagyományoknak megfelelően az első héten a gyakorlati órák nem kerülnek megtartásra!

Humanitárius jog jegyzet
Jogklinika 2015

Kedves Hallgatók!

 

E félévben ismét beindul a Jogklinikai program. A tömbösített előadásra 2015. február 11-12. és 16-17-én kerül sor.

Itt gyakorlati szakemberekkel találkozhatnak, akik segítséget nyújtanak későbbi munkájukhoz.

Ezek után járnak ki a különböző szervezetekhez, a Jogklinika II. és III. tárgyat felvett hallgatókkal közösen. Ők és tutor tanárok segítik munkájukat.

 

Várjuk jelentkezésüket!

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hallgatókat, hogy a tanszéki hagyományoknak megfelelően a 2014-2015. tanév II. félév első hetében a szemináriumi órák nem kerülnek megtartásra!

Továbbképzési lehetőségek
CFA_legal_2014 (698 KB)
Részletek
Non-profit szervezetek joga jegyzet
Jogalkotástan jegyzet
Jogalkotastan_2014 (1079 KB)
Részletek
OBDK- ismét

Ismét OBDK-s előadások az Alkotmányjogi tanszék szervezésében!

Plakát

List of publications and sources to the Introduction to the Hungarian Constitutional Law

Megjelent az Alkotmányjogi alapismeretek új kiadása

Kedves levelezős, nemzetközi tamulmányok szakos, főiskolás, jogi asszisztens és bölcsész Hallgatók!


Megjelent Kiss Barnabás: ALKOTMÁNYJOGI ALAPISMERETEK (Magyarország alkotmányos intézményeinek vázlata) második, átdolgozott kiadású jegyzete, mely jogi kari Kabinetben kapható.

Tájékoztatás

Kedves Hallgatók!

Megjelent Trócsányi László - Schanda Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba c. könyvének 2014-es kiadása!

Ezek az oldalon számos ország alkotmányos berendezkedésével kapcsolatos hasznos információkat találhatnak.
Ezen az oldalon hallgatóink találhatnak a tanulás és kutatás megkönnyítéséhez hasznos linkeket, egyebeket.