Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE ÁJTK Doktori Iskola  --  Rendezvényeink  --  Állam és jog - kodifikációs kihívások napjainkban - Beszámoló

Állam és jog - kodifikációs kihívások napjainkban

plenaris_web

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája és a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság 2012. május 30-án tematikus konferenciát rendezett a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában.

 

100_0448_2 100_0689_2

Az ezredforduló táján egyre nagyobb hangsúlyt kap az állam és a jog hagyományos szerepének átértékelése a tudományos elemzésekben, a közpolitikai vitákban, és a nemzetközi rendben. Ezek a folyamatok Magyarországon is éreztetik hatásukat, újabb és újabb kodifikációs kihívások elé állítva a jogalkotót és a jogalkalmazót.

A TÁMOP – 4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosító számú projekt keretében megvalósuló konferencia délelőtti plenáris ülését Prof. Dr. Jakab Éva, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának elnöke vezette le. Prof. Dr. Szabó Imre, az SZTE ÁJTK dékánja megnyitó beszédét követően az állam- és jogéletünk kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakemberei mutattak rá az állami struktúraváltás jogi kihívásaira, tudományterületükhöz kapcsolódóan a konferencia alaptémájához kötődő előadással. Elsőként Paczolay Péter az Alkotmánybíróság, valamint a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság elnöke „Jó állam – jó jog” címmel tartott előadást. Őt követte Stumpf István alkotmánybíró, aki a hatalommegosztás aktuális kérdésének vizsgálatán keresztül az államszervezet változásait mutatta be az új Alaptörvény tükrében. Az igazságszolgáltatás átalakításáról Varga Zs. András, a legfőbb ügyész helyettese beszélt előadásában. A közigazgatási rendszerünk aktuális kérdéseit Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ismertette, aki előadásában a helyi önkormányzáshoz való jog kérdéseit emelte ki az új Ötv. kapcsán. A plenáris ülést Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének előadása zárta, aki az adatvédelem és az információszabadság szabályainak változásait ismertette előadásában.

A konferencia délutáni programja szekció-előadásokból állt. Összesen hét szekció keretei között adtak elő az SZTE ÁJTK és más karok doktoranduszai a jogi szabályozás szinte minden területét átfogó témákban. A büntető anyagi jogi szekcióban Prof. Dr. Nagy Ferenc szekcióvezetése mellett érdekes előadásokat hallhattunk a Btk. kodifikáció egyes aktuális kérdéseiről (pl. szervezett bűnözés, terrorcselekmény, jövedéki bűncselekmények; illetve az általános rész köréből: egység-többség tani kérdések, a kár fogalom alakulása…stb.); a büntető eljárásjogi szekcióban, Dr. Fantoly Zsanett vezetésével pedig a Be.-t érintő leginkább napirenden lévő kérdések (pl. a büntetőeljárás egyszerűsítése, gyorsítása, a tisztességes eljáráshoz való jog…stb.) merültek fel. A „klasszikus” polgári jogi szekció vezetője Dr. Gellén Klára volt, a szekcióban előadások hangzottak el a polgári jog kodifikációját érintő kérdésekből, - a teljesség igénye nélkül – pl. a hibás teljesítésről, a licenciaszerződésről, a gyermekelhelyezés megváltozó szabályrendszeréről, illetve a gazdasági társaságok átalakulásáról. A Prof. Dr. Hajdú József által vezetett szekcióban leginkább a nyugdíjrendszer átalakulásáról, illetve a munkajog területét érintő reformokról esett szó. „A kormányzás új formái – „jó kormányzás” Európában és Magyarországon” elnevezést viselő szekcióban Prof. Dr. Blutman László elnökölt, itt a gazdasági kormányzás koncepcióján át egészen az EU közös kül- és biztonságpolitikájának témájával bezáróan hallhattunk előadásokat. Az önkormányzatokat érintő változásokról szóló előadások külön szekció keretei között hangzottak el; Dr. Józsa Zoltán szekcióvezetése mellett az adó- illetve vámigazgatás aktuális kérdésein keresztül egészen a változó önkormányzati ellenőrzésig széles skáláját említhetjük a feldolgozott témáknak. „A sarkalatos törvények nyomában…” elnevezésű szekció vezetője Prof. Dr. Trócsányi László volt, itt az egyháztörvény, a kettős állampolgárság, illetve a jogegységi eljárás mellett egyéb érdekes előadások hangzottak el.


 

 

 

 

100_0569 100_0570