Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék  --  Archív

Az Alkotmányjogi TDK a Szegedi Ítélőtáblára látogatott

2012. október 15-én Dr. Harangozó Attila,
a Szegedi Ítélőtábla elnöke fogadta hallgatóinkat.


Fotók

tablabirak

Nyitó előadásában – melyet az egyik impozáns tárgyalóteremben hallgathattunk végig – bemutatta az Ítélőtábla helyét a bírósági szervezetrendszerben. Kiemelte, hogy a hatáskörükbe tartozó ügyekben fellebbviteli fórumként járnak el a bírák. A TDK helyszínéhez igazodva előadóink is olyan témát választottak az előadásukhoz, melyek szorosan kapcsolódnak az igazságszolgáltatáshoz.


Elsőként Márki Dávid, másodéves joghallgató „A bírói függetlenség az Alkotmánybíróság határozataiban” című előadását hallhattuk. Az a jelenlévők számára is hamar világossá vált, hogy a téma igen komplex. Az AB több határozatában is foglalkozott ezen kérdéssel, melyet pl. igazgatási oldalról, illetve költségvetési oldalról is megközelített. Legutóbb a 33/2012 (VII. 17.) határozatában azt is kimondta, hogy bírói függetlenség az 1869.évi IV. és az 1871. évi XI. törvénycikkeknek köszönhetően a „történeti alkotmányunk vívmányai” sorolható.


Harangozó Attila az előadáshoz hozzáfűzte, nem csupán egy alkotmányos alapelvről, egy jogállami garanciáról van szó, ami kihat a bírósági szervezetrendszerre, hanem egy olyan szabályról, amit az egyes eljárási törvények is garantálnak.


Zádori Tamás, negyedéves joghallgatótól „Változások a bíróságok belső igazgatásában” című előadást hallhattuk. Téma ismertetésekor hangsúlyozta, hogy bírósági igazgatásnak Nyugat-Európában már évtizedekre visszamenő hagyománya van és számos modell is kialakult ezekben az országokban. Magyarországon bírósági igazgatásban – többek között a bírói függetlenségre is hivatkozva - az 1997-es igazságszolgáltatási reformcsomag hozott változást, hiszen ekkor került felállításra az Országos Igazságszolgáltatási Tanács. Az előadásból kitűnt, hogy az OIT működését számos kritika érte, melyekre kívánt a 2011-es igazságszolgáltatási reform reagálni.
Az előadást követő vitát Harangozó Attila nyitotta meg, melyhez a hallgatók is csatlakozva közösen vitatták meg a Velencei Bizottság állásfoglalásait és elemezték az újonnan felállított Országos Bírósági Hivatal helyzetét.


Összegzésképpen elmondható, hogy hallgatóink egy olyan TDK-ülésen vehettek részt, melyen jobban megismerhették nemcsak az Ítélőtábla, hanem általában a bíróságok belső működését. Megtudhatták, hogy a sarkalatos törvények milyen változásokat vezettek be, és alkalmuk nyílt arra, hogy ezeket a bírák szemszögéből is jobban megismerjék.