Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék  --  Archív

Workshop - Az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete és a "jó állam" aspektusai, perspektívái

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkabizottsága és a Europe Direct közös rendezvénye Az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete és a "jó állam" aspektusai, perspektívái címmel 2012. április 26-án 9.30-tól, a SZTE ÁJK Kari Társalgójában került megrendezésre. Program és elérhető diasorok (kattintson a cikk belsejébe!)

Megnyitó: Papp Tekla, SZAB Gazdasági Jogi Munkabizottságának elnöke


Prof. Dr. Trócsányi László egyetemi tanár, nagykövet (SZTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék)
Globalizáció és a „jó állam” mint interdiszciplináris kutatási téma

Viskolcz Noémi főiskolai tanár (SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet)
  Utópia a jó állam? Utópiák a korai újkorban Európában

Fejes Zsuzsanna egyetemi adjunktus (SZTE ÁJK Politológiai Tanszék))
  A "jó állam" államelméleti megközelítésben

Sulyok Márton egyetemi tanársegéd (SZTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék)
  Jó állam - jó kormányzás - hatékonysági tényezők jogi és gazdasági aspektusai az információs társadalom kontextusában (diasor megtekinthető itt)

Lajkó Dóra egyetemi tanársegéd (SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)
  A "jó állam" és az önkormányzatok szociális jogi szerepváltozása

Hegedűs Andrea egyetemi docens (SZTE-ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék)
  A "jó állam" és a közoktatás reformja

Jakó Nóra gyakornok (Europe Direct Információs Iroda)

Önkormányzatok, önkormányzatiság és az Európai Unió - célkitűzések és gyakorlati tapasztalatok

Schiffner Imola egyetemi adjunktus (SZTE ÁJK Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszék)
A gondos ügyintézés elvének érvényesülése az Európai Unió gyakorlatában

 

Kávészünet

 

Géczi József Alajos egyetemi adjunktus (SZTE ÁJK Politológiai Tanszék)
  A magyar parlament, a kormány és az önkormányzatok "háromszentségének" két évtizede (elfogult tézisfélék)

Antal Tamás egyetemi adjunktus (SZTE ÁJK Európai Jogtörténeti Tanszék)
  Szeged város tanácsainak lakásgazdálkodása 1971 és 1990 között

Soós Edit egyetemi docens (SZTE ÁJK Politológiai Tanszék)
  Az önkormányzatok feladat- és hatásköre a változások tükrében

Halmosi Péter egyetemi docens, (SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete)
  Az önkormányzatok finanszírozásának aktuális kérdései

Józsa Zoltán egyetemi docens (SZTE ÁJK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék)
  A járás, mint területi alsó-közép szint szerepe a helyi igazgatásban

Ember Alex egyetemi tanársegéd (SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)
  A közszféra munkajogának aktuális változásai

Farkas Csaba egyetemi docens (SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék)
  Önkormányzatok a közbeszerzések tükrében

 

Kávészünet

 

Strihó Krisztina gyakornok (SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék)
  Információs társadalom - e-közigazgatás

Papp Tekla egyetemi docens (SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék)
  A támogatási szerződés

Bezdán Anikó ügyvéd

  Az új önkormányzatokról szóló törvény szemléletváltozásának hatásai a vadászati jog gyakorlására

  Auer Ádám PhD-hallgató (SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék)

Önkormányzati szerep a személyszállításban

 

Zárszó: Soós Edit egyetemi docens, SZTE ÁJK Politológiai Tanszék