Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék  --  Archív
Archív

Az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör hallgatói által készített, A mi Alapvetésünk című tanulmánykötetet Prof. Dr. Trócsányi László mutatta be a SZAB Székházban.

Az Alkotmányjogi TDK március 27-ei ülésén karunk egyetemi tanárát, Prof. Dr. Trócsányi Lászlót Sulyok Márton kérdezte az Alaptörvény megalkotásának és módosításainak európai fogadtatásáról.
 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar szeretettel meghívja Önt az SZTE ÁJTK és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ÁROP-1.1.26 Partnerségi Program keretében szervezett konferenciára.

A projekt-program célja a Magyary Program, a Jó Állam koncepció és a közigazgatás-fejlesztés eredményeinek megismertetése.

A konferencián a Partnerségi Program keretében meghirdetett egyetemi pályázat díjátadójára és ez követően kerekasztal beszélgetésre kerül sor.

Március 13 - Németország súlya az Európai Unióban

Az Országos Bírósági Hivatal és a Szegedi Ítélőtábla január 17-én 10 órai kezdettel, „Az igazságügyi adatkezelésről és tájékoztatásról szóló törvény koncepciója” címmel konferenciát rendezett a Szegedi Ítélőtábla dísztermében. A konferencia fő célja a készülő törvény koncepciójáról való párbeszéd elősegítése volt. A szakma jeles képviselőin túl előadást tartottak az Alkotmányjogi TDK hallgatói is.

Az Alkotmányjogi Tanszék és az Nemzetközi Jogi és Európa-Jogi Tanszék közös TDK-rendeézvényének keretében 2013. november 21-én ellátogatott karunkra dr. Fehér Miklós Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban KIM) Európai Uniós Jogi Főosztályának főosztályvezető-helyettese, aki beszélt többek között munkájáról, a minisztérium és az uniós intézmények felépítéséről, az egyes eljárások szerepéről.

Elméleti és gyakorló jogászok kutatásait összegző angol nyelvű tanulmánykötet jelent meg Badó Attila egyetemi tanár szerkesztésében, a Springer kiadó (Berlin, Heidelberg, New York) gondozásában.

A University of Wisconsin adjunct professzora tartott előadást az Alkotmányjogi Tanszék szervezésében.

Alapjogvédelem széles spektrumból

Az Alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai címmel az SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete (NRTI) által működtetett EUROPE DIRECT Szeged európai uniós információs iroda és az MTA SZAB Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkacsoportjának közös rendezvényére került sor május 9-én a Kari Társalgóban.
Tanszékünk munkatársai, dr. Jakó Nóra és Dr. Sulyok Márton előadást tartottak ezen a rendezvényen.

Dr. Jakó Nóra előadásának címe "Két szék közül a pad alá? Avagy milyen hatásai lehetnek az Európai Unió csatlakozásának az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez?" volt, melyben bemutatta a csatlakozási folyamat eddigi lépcsőit és a továbblépés nehézségeit, hiszen a kollízió elkerülése ilyen komplex rendszereknél nem könnyű feladat.

Dr. Sulyok Márton "Hallgatni arany? A védelemhez való jog nyomozati szakaszban
biztosított garanciáinak alkotmánybírósági értékelése komparatív kitekintéssel" címmel tartott előadást, melyben bemutatta a védelemhez való jog legfrissebb hazai és USA-beli esetjogát. Ez előadás elérhető a következő linken:


Előadás

 

Vizsganapok (45 KB)
Részletek

Az Alkotmányjogi Tanszék szervezésében került megrendezésre március 7-én 12:30-tól a Kari Társalgóban az az interdiszciplináris kerekasztal, ahol négy tanszék oktatói, PhD hallgatói és graduális hallgatói adtak elő a választójog és az állampolgárság témakörében az SZTE Tehetségpont védnöksége alatt. Az résztvevő tanszékek a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, a Magyar Jogtörténeti Tanszék és a Politológiai Tanszék voltak.


marc7-1

JEMA pályázat

Kedves Hallgatók!


A következő pályázati lehetőségre szeretnénk felíhvni a figyelmet!

JEMA pályázat joghallgatóknak

Miért van Mikuláshoz való jog? - Beszámoló a Mikulás-napi alkotmányjogi versenyről

Ahogy az elmúlt 10 évben bizonyosan, idén is megrendezésre került a Mikulás-napi alkotmányjogi verseny, melyen most tizenhárom másodévesekből álló csapat vett részt.


A Kari Társalgóban a verseny apropójához híven 2012. december 6-án 16:00 órakor vette kezdetét a versengés, melynek során a csapatok többek között karismereti feladatsor, villámkérdések, évszámtotó és képfelismerés megoldásával küzdhettek a pontokért. Ezek után activity következett, ahol körülírás, mutogatás és rajzolás segítségével alkotmányjogi fogalmakat kellett kitalálniuk a csapatoknak. A versenyt - idén először - egy kreatív forduló zárta, amelynek keretében a Mikuláshoz való alapjog alkotmányos alapjait kellett írásban és szóban megindokolniuk a vállalkozó kedvű hallgatóknak. (Az érdeklődők számára tájékoztatásul közöljük, hogy az írásokból reményeink szerint kisebb összefoglalót is közlünk a későbbiekben, azonban a szerzőktől a publikációs hozzájárulások beszerzése még folyamatban van, így gondoskodva a szerzői jogok védelméről.)


Dr. Kiss Barnabás, dr. Sulyok Tamás és dr. Sulyok Márton részvételével a zsűri a versenyt követően értékelte a csapatok munkáját.A következő eredmények születtek:


  1. helyezett csapat tagjai: Szilágyi Soma, Balló Balázs, Vidács Dávid
  2. helyezett csapat tagjai: Nyámádi Rita, Lehoczki Zóra, Nagy Anna
  3. helyezett csapat tagjai: Kadocsa Márta, Kalmár Noémi, Paja Gábor


A győztes csapatoknak ezúton is gratulálunk, reméljük azonban, hogy az élménnyel minden résztvevő gazdagodott!

Kellemes Ünnepeket és sok sikert a vizsgaidőszakhoz!

Mikulás-napi verseny

Közös TDK kirándulás az Alkotmánybíróságon

2012. november 21-én az Alkotmányjogi TDK és a Közigazgatási és Pénzügyi jogi TDK közös szervezésű alkotmánybírósági látogatáson vett részt.


A közel ötven hallgatónak először dr. Szalay Péter alkotmánybíró úr tartott előadást a magyarországi és a külföldi alkotmánybíráskodás fejlődéséről, megvilágítva a változások azon oldalát is, melyet csak a részesei láthatnak.

Dr. Haraszti Judit elnöki főtanácsadó az új törvényi szabályozással a magyar rendszerben is megjelenő valódi alkotmányjogi panaszról beszélt, befogadhatóságának feltételeiről és az Alkotmánybíróság átalakuló gyakorlatáról.

A program lezárásaként Prof. dr. Balogh Elemér tartott interaktív beszámolót alkotmánybírósági munkájáról, majd válaszolt a hallgatók kérdéseire, bepillantást nyújtva nekik egy kevésbé ismert világba, hogy megismerhessék a taláros testület működésének gyakorlati oldalát is.


A TDK-kirándulás szervezésében köszönet illeti Téglási Andrást, Tanszékünk óraadó oktatóját, aki Prof. Dr. Pokol Béla alkotmánybíró úr stábjának tagjaként aktív szerepet vállalt a látogatás megszervezésében.Alkotmánybírósági kirándulás

Pro futuro - Előrejelzés - Tudományos programok a következő félévben

Az MTA SZAB Jogi Munkabizottságának Gazdasági Jogi Munkabizottsága második alkalommal szervez ún. "fordított" hallgatói workshopot 2013. február 28-án, ahol ahallgatók adhatnak elő oktatóiknak és érdeklődő hallgatótársaiknak. A workshop mostani témája "a diszkrimináció tilalma interdiszciplináris megközelítésben". A jelentkezéseket (önálló előadás, társ-előadás) 2013. február 15-ig várjuk az msulyok@juris-u-szeged.hu e-mail címen, ahol bővebb információ is kérhető a rendezvénnyel kapcsolatban.

Konferencia Bukarestben - A politikai részvétel új formái az új demokráciákban

Bukarest

2012. december 9-11. között a Consortium Universitaire Francophone Régional en Sciences Politiques et Etudes Européennes elnevezésű egyetemközi hálózat (az Új Bolgár Egyetem, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem együttműködésével létrejött frankofón partnerség keretében) francia nyelvű nemzetközi konferenciát szervezett Bukarestben az egyetem Politikatudományi Intézetének székházában.

(A képen ez az épület látható.)


A "Nouvelles formes de participation dans les nouvelles démocraties" című rendezvényen karunkról, a Tanszék és az Európa-tanulmányok Központ képviseletében három oktató és egy hallgató vett részt (Carine Guemar, Kruzslicz Péter, Sulyok Márton és Köllner Péter). Tanszékünk képviseletében Sulyok Márton, "Liberté, efficacité, subsidiarité! Comment motiver la participation politique dans les sociétés de l'information?" címmel tartott előadást az információs társadalom alapját képező új társadalmi szerződés azon aspektusairól, amelyek az új technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázásával lehetővé tehetik a politikai részvétel új formáinak megjelenését és a meglévő strukturák aktivizálását a demokratikus deficit hatásainak elkerülése érdekében.

Kedves Hallgatók!


2012. november 22-én 17:00 órakor Szabó Stefánia a Külügyminisztérium Személyügyi Főosztályának vezetője lesz az Európa-tanulmányok Központ Integrációs Klubjának vendége. Előadásában, melynek címe "Külügyi Karrier - Külügyi Szolgálat" a külügyi életpálya választásában rejlő lehetőségekről fog beszélni, és válaszol az érdeklődők kérdéseire.


Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54. III. emelet)

Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését, részvételi szándékát az ed@eutk.u-szeged.hu email-címen vagy a 62/544-242 telefonszámon szíveskedjen jelezni.


Az előadás apropóján - egyfajta kedvcsinálóként - osztjuk most meg Önökkel egy hallgatótársul élménybeszámolóját, külügyminisztériumi szakmai gyakorlatáról, és az abban rejlő tapasztalat-szerzési lehetőségekről, sikerekről és kihívásokról. Ahogy ő fogalmazott: "A Külügyminisztériumot minden kedves olyan hallgatótársamnak ajánlani tudom, aki közszférában és/vagy külföldi karrierben gondolkodik... Hajrá!"


Most mi is arra bíztatjuk Önöket, hogy olvassák érdeklődéssel a beszámolót, és ha kérdésük van, akkor jelenjenek meg a rendezvényen!


(A beszámoló teljes szövege a rovat belsejébe kattintva érhető el --->)

Donald Stevens előadása - Az affirmative action értelmezése az USA Legfelsőbb Bírósága előtt

AJÁNLÓ - 2012. november 19-én 14:00 és 16:00 óra között, az Összehasonlító Jogi Intézet szervezésében előadást tart karunkon (helyszín: későbbi értesítés szerint) Donald Stevens, aki "The United States Supreme Court considers Fisher v. University of Texas - Race and University Admissions Policy in American Constitutional Law" című előadásában egy érdekes alkotmányjogi kérdésről, a diszkriminiáció tilalmához kapcsolódó "affirmative action" (pozitív diszkrimináció) problémájáról tart előadást. Az előadás azt vizsgálja, hogy az amerikai egyetemek felvételi politikájában milyen szerepet játszik, játszhat vajon a faji alapú pozitív megkülönböztetés.


A téma érdekességéhez hozzátartozik, hogy a Bíróság korábban olyan nagy horderejű ügyekben vizsgálta már a kérdést, mint a Regents of University of California v. Bakke (1978) vagy a közelmúltban a Grutter v. Bollinger (2003) ügyekben. Az előadás többek között ezekre is reflektálni kíván, illetve a 2003-as döntéssel szembemenő Fisher-ügy részleteit fogja bemutatni.


Az ügy háttéranyaga az alábbi linken érhető el, illetve bővebb információkat találhatnak az Amerikai Jogi és Szakértői Képzés Facebook-csoportjában. Mindenki számára ajánljuk a rendezvényt!

Ki Mit(t) tud a Barackról? - Rendhagyó Alkotmányjogi TDK

2012. november 6-án az Eötvös Kollégium Nagytermében az USA elnökválasztás napján az Alkotmányjogi Tanszék rendhagyó TDK-üléssel egybekötött filmklubot szervezett, amelynek keretében az HBO produkciójában készült Újraszámlálás c. filmet tekintették meg az érdeklődők. A film George W. Bush és Al Gore elnökjelöltek 2000. évi választási harcának útját követi végig, amely az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságáig jutott el.

A filmvetítést megelőzően Turai Zoltán, a Politológia Tanszék PhD-hallgatója volt a TDK meghívott előadója, aki "Amerika válaszúton - Obama v. Romney" címmel tartott előadást a hallgatóknak. Az előadás diasorozata itt megtekinthető!

2012. október 15-én Dr. Harangozó Attila,
a Szegedi Ítélőtábla elnöke fogadta hallgatóinkat.


Fotók

tablabirak

2012. április 25-én délután hagyományteremtő kezdeményezésként (a szintén e félévben indított Szimulációs Szemináriumra építve) a Tanszék AB szimulációs versenyt rendezett a másodéves alkotmányjogot hallgatók körében, közel 40 hallgató részvételével, amelynek keretében 9 négy fős csapat (alkotmánybíró és törzskar) mérte össze erejét egy alkotmánybírósági teljes ülés szimulációja keretében.


A versenyen három témában (előzetes normakontroll, utólagos normakontroll, alkotmányjogi panasz) ütköztek az alkotmányjogi, szakmai álláspontok, és parázs viták is kirobbantak. (3-3 csapat egy-egy témát dolgozott ki a versenyre, és az elkészített tervezetekkel kapcsolatban a versengő csapatok a teljes ülés keretében adhatták elő észrevételeiket, miután azokat tanulmányozták.)


A részletekért, fotókért és a nyertesek névsoráért kattintson a cikk belsejébe --->

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkabizottsága és a Europe Direct közös rendezvénye Az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete és a "jó állam" aspektusai, perspektívái címmel 2012. április 26-án 9.30-tól, a SZTE ÁJK Kari Társalgójában került megrendezésre. Program és elérhető diasorok (kattintson a cikk belsejébe!)

2012. április 15-21. között Tanszékünk oktatója Sulyok Márton szakmai célú látogatást tett az angliai Oxfordban, ahol David Erdos magyar származású Katzenberg-ösztöndíjas kutatóval, a Balliol College munkatársával találkozott és folytatott megbeszéléseket lehetséges kutatási együttműködésről, illetve az adatvédelmi hatóság működéséről, az adatvédelem helyzetéről Magyarországon. A beszélgetések során szó esett a Kar idegen nyelvű képzéseiről is.


A továbbiak (beszámoló, fotógaléria) megtekintéséhez tovább a cikk belsejébe. ---->

Trócsányi László előadása Lyonban - Az AB szerepe Magyarországon az Alaptörvénnyel való összhang utólagos ellenőrzése tükrében

Prof. Dr. Trócsányi László a francia Université Jean Moulin Lyon 3 egyetemen tartott konferencia-előadást, 2012. március 12-én az Alkotmánybíróság azon jogosítványairól, amelyek a jogi normák vagy bírói döntések Alaptörvénnyel való összhangjának utólagos ellenőrzésére szolgálnak.

Előadásában elsődlegesen az alkotmányjogi panasz új, "hármas erőteréről" beszélt, amelyet a 2011. évi CLI. tv, az új Abtv léptetett életbe, amely a "régi" (már 1989 óta ismert) panasz mellett bevezette a "kivételes" vagy közvetlen panasz, illetve a "valódi" panasz intézményét is.

A kivételes panasz esetében a legfontosabb újítás, hogy alaptörvényellenes jogszabály hatályosulása esetén, a hatályosult jogszabály által okozott alapjogsérelem esetén is lehetőség van, a hatályosulástól számított 180 napon belül az AB-hez fordulni.

A "valódi" panaszokon keresztül pedig az AB az alaptörvényellenes bírói döntéseket képes felülvizsgálni, és azokat megsemmisíteni.

A professzor úr a fentieken kívül beszélt még a bírói kezdeményezések új rendszerének fontosságáról is, amelyek "előnye", hogy esetükben a kezdeményezésnek nem kell megfelelnie a panaszokkal szemben támasztott befogadhatósági kritériumoknak és az ezekkel kapcsolatban alkalmazott szűrőmechanizmusoknak.


Az előadás francia nyelvű diasorozata itt megtekinthető.


Le role de la Cour Constitutionnelle en Hongrie

Az MTA SZAB Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkabizottsága szervezésében, a bizottsági tagokhoz tartozó tanszékek TDK-zó hallgatói tartottak előadásokat a kisebbség fogalmának interdiszciplináris megközelítéséről 2012. március 26-án 16:00-tól a Kari Tanácsteremben.


A program megtekintéséhez kattintson a rovat belsejébe! --->

Nemzetközi konferencia jogi normák hatékonyságáról - Beszámoló

2012. március 23-24-én került megrendezésre a Dimitrie Cantemir keresztény egyetemi kolozsvári jogi kara szervezésében a "The Efficiency of Legal Norms" c. nemzetközi konferencia, amelyen tanszékünk oktatói közül Sulyok Márton, "Assessing Factors of Efficiency in the Governance of Information Societies" címmel tartott előadást, illetve az Összehasonlító Jogi Intézet részéről Volford Anita PhD ösztöndíjas is előadott angol nyelven a közbeszerezési jogi szabályozás hatákonyságával kapcsolatosan.


A nemzetközi konferencia plenáris előadói között az egyetem vezetésén kívül üdvözölhettünk többek között ET-szakértőket, illetve a román ombudsmant is, aki az intézmény reformjának hatékonyságáról és a médiában való megjelenítéséről, mint a hatékony jogvédelem rendszere kiépítésének egyik eszközéről beszélt.


A konferencia két-két magánjogi és közjogi szekcióban mintegy 60 előadónak nyújtott lehetőséget az angol-francia vagy román nyelvű előadásra.


Sulyok Márton előadásának diasorozata megtekinthető itt

Újra Mikulás napi alkotmányjogi verseny - Nagy hallgatói érdeklődés

Mikulas740

A Tanszék történetében immáron tradíciószerűen megrendezésre kerülő Mikulás Napi Alkotmányjog Versenyt az idén soha nem látott érdeklődés kísérte a hallgatóság részéről. A közel 3 órás küzdelemben, több fordulóban a 26, 3 fős csapatból (csak a másodévesek köréből!) a kvalifikációs kör után végül a legjobb tizenhat, majd a legjobb nyolc maradt talpon és küzdött a zsűri elismeréséért és a nyereményekért.


A kreatív és műveltségi, valamint összehasonlító alkotmányjogi feladatokat tartalmazó vetélkedőn a hallgatók kiváló teljesítményt nyújtottak.


Az első négy helyezett csapat tagjai:


1. helyezett: Kovács Flóra, Legát Csaba, Márok Soma

2. helyezett: Matuszka Petra, Nusser Barbara, Tóth Judit

3. helyezett: Farkas József, Szalóky Béla, Virág Noémi

4. helyezett: Borzási Tímea, Görög Zoltán, Petróczi Tamás


Görög Zoltán a zsűri legjobb Activity feladványt díjazó különdíjában is részesült.


Gratulálunk nekik!


A szervezésben külön köszönet illeti a feladványok összeállításában és a verseny lebonyolításában nyújtott segítségükért Pongó Tamás és Zádori Tamás demonstrátorokat, valamint a TDK hallgatóit.


A versenyről készült fotógalériát az alábbiakban lehet megtekinteni.


mikulas_napi_2011

A Robert Schuman Alapítvány és a Párizsi Magyar Nagykövetség együttműködésében 2011. november 28-án került megrendezésre Párizsban a "Les relations entre Etats et religions en Europe à travers les visions française et hongrois" (Kapcsolatok államok és vallások között a magyar és francia víziók tükrében) c. tudományos konferencia, amelyen Tanszékünk oktatói közül Sulyok Tamás tartott előadást, "Tényezője- e a vallás az európai integrációnak?" címmel. Az előadás szövege a nyílra kattintva olvasható.

2011. december 1-én délután 16:00 órai kezdettel a Kari Tanácsteremben megrendezésre került az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Gazdasági Jogi Munkabizottsága szervezésében egy olyan hagyományteremtő szándékú előadássorozat első előadása, amely a hallgatók és oktatók oktatási-kutatási párbeszédét kívánja erősíteni. A nyitórendezvény alkalmával, melynek címe "A szerződés interdiszciplináris megközelítésben", a Munkabizottság tagjai tartottak kutatási területükbe vagy az általuk oktatott tantárgy keretébe vágó előadásokat arról, hogy az adott jogágban, hogy jelenik meg a "szerződés", mint fogalom, kifejezés.

Tanszékünkről Sulyok Márton tartott előadást, amelyben kitért arra, hogy az 1600-as években gyökerező ún. "szerződéses elméletek" hogyan jelennek meg ismét az információs társadalomban és annak kormányzás-elméletében, illetve, hogy az Alkotmányban, valamint az új Alaptörvényben a szerződés, mint kifejezés milyen kontextusokban és jelentéstartalommal jelenik meg (pl. mint nemzetközi szerződés, vagy a Hitvallás "szerződés a múlt, a jelen és jövő magyarjai között" kitételének eleme). Előadásában szó volt a government by contract jelenség közjogi kötődésű problematikájáról is. Az előadás diasorozata megtekinthető itt.


Képek megtekintéséért kérjük kattintson a hír alatt található nyílra.

Az új Alaptörvény és a jogélet reformja - konferencia Szegeden

2011. november 26-án a Kar és az MTA SZAB épülete otthont adott az új Alaptörvény és a jogélet reformja című tudományos konferenciának, amelyen Tanszékünk oktatói közül Prof. Dr. Trócsányi László tartott plenáris, bevezető előadást az új Alaptörvény elfogadásával és fogadtatásával kapcsolatos kérdésekről, Sulyok Márton pedig az alaptörvényi nemzetfogalom értelmezésének egy progresszív megközelítéséről beszélt szekcióelőadásában, amelyben megvizsgálta a Velencei Bizottság és az Európa Tanács kérdésre vonatkozó dokumentumainak tartalmát és az azokból levonható következtetéseket Magyarország nemzeti önmeghatározásával kapcsolatban, amely a Nemzeti Hitvallásban kapott helyet. Az előadás diasorozata itt megtekinthető.

BCEkicsi

2011. október 24-én Tanszékünkön járt Caspar Schwietering és Leonard Wolckenhaar, a berlini Humboldt Egyetem legrégebbi hallgatói lapjának az UnAufGefordert-nek a képviseletében, akik az SZTE-BTK meghívásából érkeztek Szegedre. Látogatásuk alkalmával azért látogattak el Tanszékünkre, hogy interjút készítsenek az Alaptörvény illetve a Médiatörvény megítéléséről.


Párizs

Az Alkotmányjogi Tanszék oktatóinak nagy része 2011. szeptember 3. és 6. között szakmai programon vett részt Párizsban, tanszékvezetőnk és a jelenlegi párizsi magyar nagykövet, Prof. Dr. Trócsányi László meghívására.


Photo0791Hallgatótársaik és a TDK munkájában közreműködő oktatók hálásan köszönik segítségüket az alkotmányozással kapcsolatos kutatásban és a TDK kérdőívének megválaszolásában, amely a Pólay Elemér Alapítvány gondozásában kiadott Lectiones Juridicae Sorozatban kiadott Vitaanyag alapját képezte! (Tovább a cikk tartalmára, ahol megtekinthetik a Vitaanyaggal kapcsolatos információkat és fotógalériát. --->)