Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék  --  Archív

Konferencia a szegedi Ítélőtáblán

Az Országos Bírósági Hivatal és a Szegedi Ítélőtábla január 17-én 10 órai kezdettel, „Az igazságügyi adatkezelésről és tájékoztatásról szóló törvény koncepciója” címmel konferenciát rendezett a Szegedi Ítélőtábla dísztermében. A konferencia fő célja a készülő törvény koncepciójáról való párbeszéd elősegítése volt. A szakma jeles képviselőin túl előadást tartottak az Alkotmányjogi TDK hallgatói is.

Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökének köszöntője után dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és dr. Hilbert Edit, a Kommunikációs Munkacsoport vezetője nyitotta meg a tanácskozást, amelyen dr. Harangozó Attila, a Kommunikációs Munkacsoport tagja, dr. Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára, dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, dr. Hack Péter, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője, dr. Kertész József, a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke, valamint karunkról prof. dr. Badó Attila és dr. Vida-Sós Tünde tartott előadást.

A konferencián olyan kérdések merültek fel, mint: Nyilvánosságra hozható-e a bírósági tárgyaláson egy orvosi vizsgálat eredménye, ha az bizonyíték egy perben? Ki lehet-e írni a vádlottak teljes nevét a folyosóra kifüggesztett tárgyalási jegyzékben? Mikor lehet tudósítani egy tárgyalásról, mikor lehet zárt tárgyalást elrendelni? Mi minősül tudósításnak, készülhet-e kép- és hangfelvétel vagy csak grafika? Közvetíthető-e on-line a tárgyalás? Ugyanaz a védelem illeti-e meg személyes adatai tekintetében az „egyszerű” állampolgárt és a közfeladatot ellátó személyt, ha közfeladatának ellátásával kapcsolatban zajlik a per? Megoszthatja-e a közösségi oldalakon valaki saját tárgyalásának részleteit úgy, hogy abban mások személyes adatait is közli?

Dr. Handó Tünde elmondta: nagyon sok probléma merült fel a tárgyalások nyilvánosságával és az adatok védelmével a személyiségi jogok tekintetében. A problémák között említette, hogy több jogszabály is tartalmaz az igazságügyi adatokkal kapcsolatos előírásokat, amelyek azonban egymással nem feltétlenül vannak összhangban. Dr. Répássy Róbert is kiemelte a jogszabályi változtatások szükségességét, közölte, hogy az új büntető- és polgári törvénykönyv elfogadása után a közigazgatási és igazságügyi miniszter elindította az új büntető és polgári eljárásjogi törvény kodifikációját is. E terület fontos része, hogy az igazságügyi adatokat hogyan kell kezelni és ezek miként ismertethetők meg a nyilvánossággal. Dr. Hack Péter arról beszélt, hogy a tájékoztatás területén az egész világban hatalmas változások mennek végbe, megjelent az online média, ami lehetővé teszi, hogy a teremben ülők mellett egy időben akár százezrek is pontos információkhoz jussanak egy-egy tárgyalásról. Kiemelte, hogy ez a folyamat kedvez a bíróságok munkájába vetett közbizalomnak.

A konferencia zárásaként karunk Alkotmányjogi Tudományos Diákkör tagjai a következő előadásokat tartották:

Végh Nándor: Hivatásbeli titkok a bírósági eljárásban

Bartos Blanka: Bírósági tárgyalások nyilvánossága a tárgyalóteremben és azon kívül

Márki Dávid: Vélemény és tájékoztatás