Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék  --  Archív

Választójogi Workshop - Beszámoló

Az Alkotmányjogi Tanszék szervezésében került megrendezésre március 7-én 12:30-tól a Kari Társalgóban az az interdiszciplináris kerekasztal, ahol négy tanszék oktatói, PhD hallgatói és graduális hallgatói adtak elő a választójog és az állampolgárság témakörében az SZTE Tehetségpont védnöksége alatt. Az résztvevő tanszékek a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, a Magyar Jogtörténeti Tanszék és a Politológiai Tanszék voltak.


marc7-1

Kettős állampolgárság és választójog, avagy "szerződés múlt, jelen és jövő magyarjai között"?

 


Prof. dr. Badó Attila jó hangulatú megnyitója után először Paja Gábor előadását hallhattuk, melyben Ruszoly Professzor egy korábbi munkáját ismertette a távollét intézményéhez kapcsolódóan. Ezután maga Ruszoly József Professzor úr tartott előadást Választójog és állampolgárság a klasszikus polgári korban címmel, mely összehasonlító elemekkel mutatta be a magyar helyzetet, kis betekintést adva a professzor úr hatalmas ismeretanyagába.

Ezután Tóth Károly docens úr ismertette az Alkotmánybíróság legújabb választási eljárással kapcsolatos döntését, külön kiemelve a választási regisztráció kérdését, négy problémakört kiemelve. Majd Kovács László Imre docens úr következett, aki előadásában a népszavazás alaptörvényi változásait, és a várható fejleményeket szemléltette. Az oktatói panel utolsó előadója Siket Judit tanársegéd volt aki a Választási szervek munkáját mutatta be a helyi önkormányzati választások során.

A kávészünet után kezdődött a második panel, amelyben kerekasztal-beszélgetésben ismertette először Jakó Nóra A választójog általánossága és a természetes kizáró okok című előadását, melyben különös figyelmet az Európai Emberi Jogi Bíróság kapcsolódó gyakorlatának szentelt a majd Zádori Tamás következett, aki a Kampánycsend és ajánlószelvények problémakörét járta körül alaposan, külföldi kitekintéssel, használható példákkal.

Ezt követően Csirik Márton adott áttekintést a határon túli kampányok világába, majd Pollák Kitti szintén Magyarország határain túlra nyúlt, mikor előadásával bepillantást engedett a francia önkormányzati választások világába. Márki Dávid pedig a szegedi önkormányzati választások, és ehhez kapcsolódóan a magyarországi önkormányzati választások helyzetét vette górcső alá. Ezt Szakály Zsuzsa előadása követte, aki a választójog és a kettős állampolgárság jelenlegi helyzetét vázolta fel hazánkban, végül Nagy Szabolcs ezt a témát európai kitekintéssel mutatta be.

Sulyok Márton mindkét szekcióban moderátorként vezette az eseményeket, rávilágítva érdekességekre, jó hangulatot teremtve végig ezen a délutánon.

A 2014-es választások rohamosan közelednek, és az ezen a workshopon elhangzott előadások sok szemszögből világították meg a területet, nemcsak a szakemberek, hanem az érdeklődők számára is.

Köszönjük az SZTE Tehetségpont támogatását, a résztvevő előadók munkáját, valamint minden szervező segítségét!workshop