Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék  --  Események
Események
Alkotmánybírósági szimuláció


Május 5-én került sor az Alkotmányjogi TDK szervezésében egy alkotmánybírósági teljes ülés szimulációjára a Kari Társalgóban. Az ülés elnöke dr. Sulyok Tamás, az alkotmánybíróság elnökhelyettese volt. A fiatal testület elé gyülekezési joghoz kapcsolódó ügy került, melyben különböző kérdéseket vizsgáltak, mint például a flashmob és a gyülekezés közötti határvonal meghúzása vagy a fegyveresen, felfegyverkezve történő gyülekezés milyensége, valamint a gyülekezés és a gyors gyülekezés közötti különbségtétel.

A testület tagjai Novák Luca Réka (előadó alkotmánybíró), Nemes-Nagy Anna, Sipka Zsuzsanna, Tóth Katalin, Mátrai József és Horváth Dávid másodéves hallgatók voltak. Felkészülésüket csoporttársaikból álló stábok segítették, az előre kiadott indítvány alapján készültek a felszólalásokra. Szép beszédek születtek, remek érveket hallottunk, néhol egész komoly történeti és külföldi elemzést is szolgáltattak a tisztelt „alkotmánybírák”. Az Alkotmánybíróság nem volt egységes a kérdésben, hiszen végül 5-3 arányban született döntés, különvéleményt Mátrai József kívánt csatolni a határozathoz. Az azonban megállapításra került, hogy a Gyülekezési törvény felülvizsgálatra szorulna, tekintettel arra, hogy nem tudja megfelelően ellátni feladatát.

A fiatal testület tagjai munkájukat kiválóan látták el, felvillantották a gyülekezési jog számos aspektusát, jó problémalátó érzékkel tapintottak rá a gyenge pontokra.

AB_szimulacio_2015.05.05  
Konferenciatúra, avagy a 3 nap a tudomány jegyében

2015. április 23. és 25. között az Alkotmányjogi TDK prominens előadássorozatosan vett részt, mely hazai és külföldi „színpadon” egyaránt zajlott.

Elsőként Budapesten az Alaptörvény negyedik évfordulója alkalmából rendezett Párbeszéd és Identitás Konferencia keretében számos alkotmányjogi szaktekintély - alkotmánybírák, jogtudósok - dialógusát hallgathattuk meg több nyelven a Károlyi-Csekonics Rezidencia impozáns, XIX. századi neobarokk épületében. A konferencia színvonalát emelte karunk több oktatójának előadása is, nevezetesen Prof. Dr. Trócsányi Lászlóé, Prof. Dr. Martonyi Jánosé és Dr. Sulyok Tamásé. A párbeszéd másnap az Országház felsőházi üléstermében folytatódott, ahol a jog és politika interdiszciplináris találkozásának lehettünk szemtanúi. A konferencia zárásaként pedig kulináris élvezetek koronázták meg a kétnapos eseményt.

Kirándulásunk nemzetközi ízét a második és harmadik napon Bécs városának magával ragadó hangulata adta. Az osztrák főváros szívében álló Alkotmánybíróság fogadott minket vendégül, miközben csoportunk kiegészült a Prof. Dr. Balogh Elemér vezette Európai Jogtörténeti TDK lelkes tagjaival. Az utolsó nap délelőttje során Karunk oktatói és hallgatói, valamint vendéglátóink közül néhányan számoltak be angol nyelven kutatásukról dialógus jelleggel az Alkotmánybíróságon, amelyek tanulmánykötetben is megjelennek majd. Így előadással készült Dr. Antal Tamás és dr. Pollák Kitti, dr. Sulyok Márton és Ancsin János, dr. Szakály Zsuzsa és Győri Anett, dr. Pongó Tamás, Farkas Margit, Hörömpöli Lúcia és Szűcs Kata, valamint Tóth Mónika.

E három napos tanulmányút sokszínűségét mi sem bizonyíthatná jobban, mint a nívós előadások, a bécsi városnézés és természetesen a vidám hangulatú csapatépítő programok. Köszönjük az élményt a szervezőknek, kedves bécsi vendéglátóinknak és ezúton gratulálunk előadóinknak!

Becsi_AB_valogatas 

Péntek 13 az Alkotmánybíróságon

2015. március 13-a az „Alkotmánybíráskodás a gyakorlatban, az alktományjogi panasz az indítványtól a döntéshozatalig” fakultatív kurzus hallgatói, valamint az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör tagjai számára különösen szerencsés napnak bizonyult.

Karunk oktatója, Dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró úr meghívására ugyanis az Alkotmánybíróságra látogattunk. Hallgatóink eme impozáns környezetben hallhattak az Alkotmánybíróság mindennapi tevékenységéről, szervezetéről vagy éppen az alkotmánybírák foci kupájáról.

Az épület főbb helyiségeinek megtekintése után lehetőségünk nyílt Dr. Sulyok Tamás irodájába is bepillantanunk. Természetesen nem maradhatott ki a programból a kötelező „fotószünet” sem (lásd alább J).

A látogatás méltó befejezéseként pedig az AB páratlan panorámájú étkezőjében fogyaszthattunk el egy kellemes ebédet.
AB_kirandulas__kepek

Tóth Mónika TDK hallgatónk személyes beszámolója az Ars Boni-nál eltöltött gyakorlatról

A honlapot böngészve találtam rá a gyakornoki programjuk hirdetésére, ahol olyan diákokat kerestek, akik alkotmányjogi és Európa-jogi beállítottságúak voltak, és érdeklődtek az újságírás iránt. Úgy éreztem, ezt nekem találták, ki, tehát a korábbi eredményeimre, és a TDK munkájában való részvételemre hivatkozással jelentkeztem. Összesen 5 embert választottak ki, ebből hárman csináltuk végig a programot.


Nagyon érdekes és sokrétű feladataink voltak, így például

 • ki kellett választanunk egy aktuális témát, és ezzel kapcsolatban egy neves alkotmányjogásszal interjút készíteni, így esett a választásom Tóth Juditra (tanszékünk vezetőjére; szerk.) és az otthonszülésre;
 • véleményeznünk kellett az Ars Boni fórum rovatában megjelent írásokat;
 • a Think Tank rovat keretében két külföldi kutatóintézet tanulmányáról kellett összefoglalót készítenünk;
 • hozzájárultunk a képgyűjteményük kialakításához közintézményekről készült képekkel, mivel saját cikkeikhez saját maguk által készített képeiket kívánják felhasználni a jövőben;
 • készítettünk egy "hasznos linkek" gyűjteményt, amely a joghallgatók számára évfolyamdolgozatok, pályázatok, szakdolgozat megírásakor hasznos lehet;
 • a gyakornoki program keretében részt vehettünk három képzésen, egy érveléstechnikai, egy jogi adatbázisokról, és egy újságírói alapismeretekről szólón;
 • érveléstechnikai szempontból elemeznünk kellett egy általunk kiválasztott cikket, és erről érvelési térképet készíteni. Ez elég nehéz feladat volt, de nagyon érdekes, és maximálisan megérte. :-)

A program keretében lehetőséget kaptam tehát arra, hogy megjelenjenek az általam elkészített cikkek, illetve arra is, hogy a jövőben bármikor cikket írjak az Ars Boni jogi folyóirat számára. Így megjelenhetett a honlapon az otthonszülésről készített interjúm "Az otthonszülés jog, nem lehetőség" címmel, illetve a Think Tank rovat keretében további két írásom fog megjelenni:

 • a "Migráns-e az uniós polgár, ha más tagállamban vállal munkát?", és
 • az "Összedolgozik-e az EU és az Egyesült Államok a demokráciaterjesztésben?".

Az Ars Boni szerkesztősége egy nagyon szimpatikus, energikus, fiatal csapat nagy szakmai tudással, valamint bármiben szívesen segítenek. Úgy érzem, a program ezáltal jelentősen hozzájárult a szakmai fejlődésemhez, és meleg szívvel ajánlom mindenkinek.

Mikulás napi Alkotmányjog verseny

A hagyományokhoz hűen idén is megrendezésre került az Alkotmányjogi TDK Mikulás napi versenye.

 

A december 3-ai megmérettetésen 5 csapat mérte össze tudását a tanszék oktatóiból ( Dr. Kiss Barnabás, Dr. Sulyok Tamás és Dr. Szakály Zsuzsa) álló zsűri előtt.

 

Amellett, hogy a verseny kiváló alkalmat adott arra, hogy a versenyzők begyűjtsenek még néhány jó pontot a Mikulásnál, a tanszék sem maradt rest a honorálást illetően, ugyanis az 1. helyezett csapat tagjainak az Alkotmányjog I. kollokviumon a már elért vizsgaeredményhez viszonyítva egy plusz érdemjegyet, a 2. helyezettnek plusz 15 pontot, míg a 3. helyezettnek plusz 10 pontot ajánlott fel.

 

A vetélkedő – mint eddig minden évben – ezúttal is jó hangulatban telt, melynek tetőpontja minden bizonnyal A Mikuláshoz való jog című esszék elkészítése és előadása volt, melyek a cikk alatti linken elérhetőek (a szerzők engedélyével).

 

A versenyen a következő csapatok értek el helyezést:

 

I. helyezett: 1. csapat: Virág Bettina, Szivós Kristóf, Nagy Nikolett

II. helyzett: 5. csapat: Pesti Barnabás, Oláh Bence, Zolnay Zsófia

III. helyezett: 4. csapat: Horváthy Dávid, Ivanon Dömötör, Nagy Antal( SzuveRénszarvasok)

 

További résztvevők:


2. csapat: Huszti Ágnes, Tálas Szabina, Váczi Dóra

3. csapat: Ábrahám Zsolt, Puskás Réka, Varga Petra

 

Minden versenyzőnek gratulálunk és sikeres vizsgaidőszakot kívánunk!


A Mikuláshoz való jogról szóló esszék itt olvashatóak!

Francia-magyar kutatószeminárium

A Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete (NRTI) és Paris I Sorbonne egyetem Alkotmányjogi Kutatóintézete (CRDC) közös francia-magyar finanszírozású kutatás (Balaton projekt) keretében kutatószemináriumon vettek részt az SZTE Frankofón Egyetemi Központjában 2014. november 27-én délelőtt.


A francia nyelvű kutatószeminárium a "nemzeti alkotmányok és európai értékek" kutatási témába illeszkedően szólaltatta meg az előadókat. Az Alkotmányjogi Tanszék munkatársai közül Prof. Dr. Trócsányi László egyetemi tanár a magyar alkotmányos identitás mibenlétéről beszélt, míg Sulyok Márton egyetemi tanársegéd az Alaptörvény és módosításai kapcsán megfogalmazott nemzetközi és európai visszhangok jogi és politikai aspektusairól tartott összefoglaló előadást.


Az előadók között megszólalt még karunk oktatója, Kruzslicz Péter is, az NRTI munkatársa. A Sorbonne Egyetem részéről a delegáció tagjai voltak: Prof. Dr. Bertrand Mathieu egyetemi tanár, a francia alkotmányjogászok egyesületének elnöke és a CRDC igazgatója, valamint Marie-Odile Peyroux-Sissoko és Marc Guerini, a Sorbonne Egyetem oktatói.


francia_kutatoszeminarium

InnoDiákok Fóruma
„A gyermekek, betegek és ellátottak jogvédelme a gyakorlatban” c. fakultatív tárgy

„A gyermekek, betegek és ellátottak jogvédelme a gyakorlatban” c. fakultatív tárgy keretében

 

2014. november 20-án 9 – 17 óra között

 

a MO X. teremben délelőtt dr. Tóth Judit egyetemi docens, tanszékvezetőnk beszél az ellátottak jogairól, továbbá az OBDK (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ) képviselője, délután pedig jogesetet beszélnek meg.

Feliratkozni a kurzusra a helyszínen is lehet (2 kreditet érő választható tárgy).

Bárki jöhet, így be nem iratkozott hallgatók, főiskolások is!

 

 

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Mikulás napi Alkotmányjog Verseny

Jónak tartod magad Activity-ben?

 

Úgy gondolod értesz a képrejtvényekhez?

 

Szoktál totózni?

 

Érdekel az alkotmányjog?

 

Még sosem hallottál a Mikuláshoz való jogról?

 

Akkor kösd össze ezeket és mérettesd meg magad két másik barátoddal együtt egy 3 fős csapat tagjaként a Mikulás napi Alkotmányjog Versenyen!

 

Az alábbi díjak a motivációk, amikért megéri próbára tenni a csapatod:

 

1. díj: 1 érdemjeggyel jobb osztályzat az Alkotmányjog I. vizsgán

 

2. díj: 15 pluszpont az Alkotmányjog I. kurzus keretében írandó zárt helyi dolgozatok összpontszámához

 

3. díj: 10 pluszpont az Alkotmányjog I. kurzus keretében írandó zárt helyi dolgozatok összpontszámához

 

A díjakhoz a Tanszék oktatóiból álló zsűrin keresztül vezet az út!

 

A verseny időpontja: 2014. december 3. 17 óra

 

Helyszín: Kari Társalgó

 

 

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésed, szervezd meg a csapatod és küldjétek el jelentkezéseteket legkésőbb december 1. 12 óráig a pongo.tamas@juris.u-szeged.hu e-mail címre!

2014. november 12-én 9.30 órától az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke a „Tudomány hónapja” rendezvénysorozat keretében "A jogvédő szervek működése 2009–2014" c. konferenciát rendezett.

EU-orosz kapcsolatok egy angol professzor szemén keresztül

A Nemzeti Regionális Tanulmányok Intézet szervezésében 2014. november 11-én egy napjainkban Magyarországot is jelentős mértékben érintő témáról tartott előadást Paul Flenley a Portsmouth-i egyetem professzora, Return to Cold War in Europe? Is this Ukraine crisis the end of a Russia –EU Partnership? Az előadást tanszékünk oktatója Sulyok Márton egyetemi tanársegéd moderálta.


Paul_Flenley_2014._11.11._kepek


Az előadás prezentációja itt érhető el:

Nemzeti és alkotmányos identitás a nemzeti alkotmánybíróságok gyakorlatában

2014. november 10-én került megrendezésre a "Nemzeti identitás és alkotmányos identitás az Európai Unió és a tagállamok viszonylatában" című konferencia, melyen Tanszékünk oktatói közül Prof. Dr. Trócsányi László egytemi tanár, igazságügyi miniszter, illetve Sulyok Márton egyetemi tanársegéd tartott előadást.

Karunk oktatói közül Kruzslicz Péter, a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet tanársegédje szerepelt az előadők között.

Meghívott előadóként Gál Kinga EP-képviselő és Juhász Hajnalka, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási tanácsadója vettek részt a rendezvényen.


Sulyok Márton előadásának prezentációja itt érhető el: Nemzeti és alkotmányos identitás a nemzeti alkotmánybíróságok gyakorlatában.


konferencia_kepek 

Alkotmányjogi Tudományos Diákkör Intézményi Fordulója a XXXII. OTDK előtt

2014. november 4-én a Diákkör keretein belül sor került a XXXII. OTDK-ra készülő pályamunkák tanszéki megmérettetésére.


A dolgozatok értékelését a tanszék oktatóiból (dr. Bárkányi Gábor egyetemi adjunktus, dr. Kiss Barnabás egyetemi docens és dr. Sulyok Márton egyetemi tanársegéd) álló zsűri látta el.

 

Az ülésen 6 pályamű került bemutatásra:


 • Bartos Blanka – Márki Dávid: Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, a nyilvános igazságszolgáltatás;
 • Gönczi Gergely: A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés. Egy büntető jogintézmény nemzetközi jogi és alkotmányos vonatkozásai
 • Kocsis Réka – Lencse Georgina: A képviselői kötelezettségekről, különös tekintettel a hűségre
 • Simon Emese: Az etnikai profilalkotás emberi jogi és adatvédelmi aspektusai
 • Szalóky Béla: Emberi méltóság kontra gyermekek védelme a létminimum szemszögéből
 • Tóth Mónika: Ki mondja meg, mi a „normális”? – A transzszexuálisokat érintő alapjogi kérdések „Foucault szemüvegén keresztül”.

 

Az előadók 15 perces prezentációi után lehetőség nyílt azok megvitatására, javaslatok megfogalmazására és kérdések feltevésére is.

 

A zsűri döntése alapján a következő sorrend alakult ki:

 

1. Gönczi Gergely

2. Kocsis Réka – Lencse Georgina

3. Simon Emese

4. Bartos Blanka - Márki Dávid

5. Tóth Mónika

6. Szalóky Béla

 

Minden résztvevőnek gratulálunk és kitartást, valamint sok sikert kívánunk az országos fordulóhoz!

Alkotmányjogi TDK - Beszélgetés Gulyás Gergellyel

2014. november 12-én (szerdán) 16:00-tól a Szegedi Ítélőtábla Dísztermében Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős bizottságának alelnöke tart előadást. A beszélgetés moderátora Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A fővárosi és kerületi választójog összehasonlítása - Bécs és Budapest

Tanszékünk oktatója, Sulyok Tamás akotmánybíró Wahlrecht im Verhältnis der Hauptstadt und der Bezirke c. előadása a magyar és osztrák Alkotmánybíróságok találkozóján 2014. október 28-án hangzott el. Az előadás szövege itt olvasható: