Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Nemzetközi kapcsolatok  --  ERASMUS  --  Élménybeszámolók

ERASMUS IP VADRIMAT 2013 - Rotterdam

2013 első félévében hatalmas lehetőséget kaptunk, mellyel nemcsak egy életre szóló élménnyel lettünk gazdagabbak, hanem rengeteg szakmai tapasztalattal és új kapcsolatokkal gazdagodtunk az Európai Unió jóvoltából.


In English

Történetünk 2013 elején kezdődött, amikor is létrejött a csapatunk, melynek tagjai: Dancs Ivett, Marosvári Zita, Mézes Ádám, Molnár Luca és Nagy Antal voltak, illetve a mentorunk, aki rengeteg mindenben segítségünkre volt a program során: Rossu Balázs. Tudtuk, hogy rengeteg munka vár még ránk, mind Magyarországon, mind Hollandiában. Itthoni feladataink teljesítése során megtanultuk mindazokat az alapokat, amelyekre Hollandiában szükségünk volt. Először is csapatban dolgozni, együtt gondolkodni. A heti találkozóinkon fel tudtuk eleveníteni mindazon angoltudást, amit életünk során elsajátítottunk, illetve új, leginkább szakmai (gazdasági) szavakkal gazdagodhatott szókincsünk. Fő feladatunk az volt, hogy készítsünk egy beszámolót az érték alapú menedzsmentről, amely két részre bomlott. Egyrészt egy elméleti hátteret kellett hozzá biztosítanunk, melyet a rengeteg utánajárással, és a témában való tájékozódással sikerült elsajátítanunk. Ezen kívül interjút kellett készítenünk 10 kis- és középvállalkozással, amely során megtapasztalhattuk az interjúkészítés főbb problémáit, témaköreit. A felkészülés végén az eredményeinket prezentálunk kellett egyetemi tanárainknak és a diákoknak. Az itthoni feladataink teljesítése során megszerzett tapasztalatokkal, kicsit félve és izgulva repültünk ki Hollandiába.

Rotterdamban rengeteg szakmai és nem szakmai program várt ránk. Szinte minden percünk be volt táblázva. Délelőtt órákon vettünk részt, melyeken a mentorok átadták tapasztalataikat az érték alapú menedzsment különböző témáiban. Ezeken az interaktív órákon szakemberektől tanulhattuk meg az érték alapú menedzsment minden fortélyát. Az oktatók szakmai felkészültségének köszönhetően válaszokat kaphattunk azokra a gyakorlati kérdésekre és alkalmazásokra is, melyekre a szakirodalmakban nem találtunk megoldást.

Az egyik legnagyobb kihívást a csapatmunka jelentette, ugyanis csapatokra voltunk osztva, és így kellett kidolgozunk egy-egy témakört. A csapat különböző nemzetiségű emberekből állt. A nehézséget az jelentette, hogy a csapattagok eltérő országokból származtak. Ahhoz, hogy együtt tudjunk dolgozni, meg kellett ismernünk egymást, illetve a különböző nemzetiségek különböző szokásait. Ezáltal rengeteg nemzetközi tapasztalatra és hosszú távú, nemzetközi kapcsolatra tettünk szert, ugyanis minden IP tagtól barátsággal váltunk el.  Így a délutáni work-shop-ok során jó hangulatban tudtuk teljesíteni a kiadott feladatokat. A csapatmunka kihívásai között természetesen a kommunikáció is szerepet játszott, hiszen idegen nyelven (angolul) kellett beszélnünk egymással. Ezáltal nem csak a szakmai angol szókincsünk bővült a program során, hanem a kommunikációs készségeink is nagymértékben fejlődtek.

A program során minden csapatnak interjút kellett készítenie különböző vállalatok vezetőségével. Vezérigazgatóktól, szakemberektől ismerhettük meg az érték alapú menedzsment különböző gyakorlati alkalmazási módjait, illetve megismerhettük vállalataik főbb értékeit, kultúráját, ezzel is bepillantva a cég mindennapi életébe, így látva azt, hogy is működnek valójában. Érdekes volt felfedezni mind a magyar, mind a holland és a többi Európai Uniós országok vállalatai közötti különbségeket.

A program végeredményeképp a csapatoknak készíteniük kellett egy tréning modellt, és írniuk kellett egy beszámolót a kapott témában. A tréning során minden csapat kapott egy mentort, akik segítettek a feladatok során. A beadandó készítése során a szakmai elméleti hátteret összeköthettük az általunk tapasztalt gyakorlati alkalmazásokkal.

Végül az eredményeinket prezentálunk kellett diáktársainknak, mentorainknak, a vállalatok nagyköveteinek és a rotterdami polgármester helyettes asszonynak. A prezentációk egy része az egyetemen, a másik része pedig a városházán került előadásra. Hatalmas élmény és megtiszteltetés volt ekkora termekben előadni. A prezentáció leginkább az önbizalmunk fejlesztésében illetve kommunikációs készségeink javításában játszott nagy szerepet. Ezután már egyikünknek sem fog gondot okozni, ha ki kell állnunk az emberek elé és elő kell adnunk, legyen az akár anyanyelvünkön, akár angolul. Ez a készség később a munkaterületeinken is nagyon sokat fog számítani.

Mint már említettem, a szakmai programokon kívül rengeteg más elfoglaltságot is szerveztek nekünk a vendéglátóink. Az egyik ilyen az „International Evening” volt, ahol minden résztvevő bemutatta a saját országát. Tartottunk egy prezentációt Magyarországról, illetve jellegzetes ételeinket mutattuk be. Az este alatt megismerkedhettünk 5 különböző kultúrával, országgal, és megkóstolhattuk ételeiket. Ezen kívül kirándulásokat is szerveztek nekünk a holland kollégák. Az egyik ilyen kirándulás keretében ellátogathattunk Amsterdamba, ahol a szabadprogramokon kívül idegenvezetést is kaptunk és megismerhettük a híres várost.

Természetesen egy kis szabadidőnk is volt ez alatt a két hét alatt. A holland IP tagok nagyon barátságosak, bevezettek minket a rotterdami életbe, illetve első kézből tapasztalhattuk meg a holland mentalitást. Nagyon segítőkészek voltak, bármilyen problémával fordulhattunk hozzájuk.

Összegezve elmondhatjuk azt, hogy mindannyian életre szóló élményekkel gazdagodtunk, szakmai szempontból és kapcsolatok terén is. Rengeteg mindent tanultunk, melyeket későbbi munkavégzésünk során érvényesíteni tudunk majd.


In English:

IP Vadrimat II – Rotterdam (The Netherlands) 2013

 

We got a huge opportunity for us to earn some professional experience and new, lifelong contacts in the first half of 2013.

We have established a team of 5 Hungarian people, namely Antal Nagy, Ádám Mézes, Ivett Dancs, Luca Molnár and Zita Marosvári. Our biggest help was our coach, Balázs Rossu. We knew, that lots of challenges waited for us in Hungary and also in the Netherlands. We could get to know the basic knowledge that we needed in Rotterdam. First of all, we have learnt working in team and thinking together. The weekly meetings helped us to broaden our English vocabulary with professional words and we could update our English. Our main exercise was writing a home paper about value driven management. This contained two parts.

The first was the theoretical part. We had to read about the value driven management and write down our experiences connected to this topic.

The second part was a research which included interviews with SME’s. During this exercises we have got to know the aspects and main problems of making an interview. After that, we had to give a presentation for our teachers and other students about our results. We started our journey to the Netherlands with a little bit of fear. During the presentation we had to make a video about this, and after that we had to cut it, so we could learn to use video editing programs.

Lots of professional and non-professional events awaited us in Rotterdam. All our time was busy. Our mentors taught us according to their best knowledge every morning. These interactive lessons helped us to learn from the best professionals. The teachers’ professionalism gave us great answers for all our “out of the book” questions.

Our biggest challenge was working in a team. We had to group into 5 teams, and had to think about a certain given topic. The group contained a mix of foreign students. First, we had some language barriers that we came through. We got lots of international connections, and long term experiences. It was hard to say goodbye to our newly found friendships. Every day contained a workshop about our topics. After all, this foreign group-like work helped us to be braver in communicating in English.

We all had to give interviews to Chief Executive Officers of different companies. We could see the internal works of their jobs. It was interesting to get a peek of these things in real life. There were some differences between their and our business culture.

After all this work, the groups had to create a training model, and write an essay about their topic. We’ve connected the theory with the exercises.

The last program was creating a presentation with our results that we showed to our mentors, ambassadors and other students. We also had to present this to the assistant mayor of Rotterdam in a big event. It was a huge honour to present our work for them. The presentations have contributed the development of confidence and communication skills. After this challenge we became able to present in English or in our mother language. We can use these achievements every day in our working life.

Our hosts organised us lots of non-professional programmes. One of these was the International evening, where every members presented their own countries. In addition, every students had to bring special dishes of their country. During this night we could get to know five different cultures and taste their national dishes. Furthermore, our Dutch colleagues organised interesting trips for us. We could travel to Amsterdam for a day, where we got a guided tour of the city.

We also had a short free time in Rotterdam, where our hosts guided us to the life in the Netherlands, and showed us the mentality of the people living there. The IP team was quite friendly, and helpful there.

In the end we made long-term friendships, gained lifelong professional experiences. We have learned lots of things that we can use in our working life.