Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék  --  ERASMUS információk - Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Erasmus felhívás Potsdamba

Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke ERASMUS ösztöndíjas pályázatot hirdet a 2013/2014-as tanévre Universität Potsdam felsőoktatási intézménybe

A pályázat benyújtásának feltételei:

- az SZTE ÁJTK jogász szakos, nappali tagozatos hallgató,

- a kiutazásig IV. lezárt félév

- magyar állampolgárság vagy tartózkodási engedély

- hallgatói jogviszony

- még nem részesült ERASMUS-támogatásban


Jelentkezési határidő: 2013. február 25. du. 16 óráig.

A pályázatokat a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékre kell benyújtani, a 308-311. számú irodában, Dr. Görög Mártának címzett borítékban.

Elbírálás: 2013. február 27-ig. Az eredményről mail alapú értesítést küldünk.

Kiutazás időpontja: 2013/2014. tanév őszi, vagy tavaszi félév

Kiutazók száma: 1 fő.

A felvehető kurzusok nyelve: német

Kint tartózkodás időtartama: max. 5 hónap.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

1. Kitöltött ERASMUS pályázati űrlap

2. Önéletrajz magyar, továbbá német nyelven (Tartalmazza az értesítési címet, telefonszámot,

E-mail címet is!)

3. Motivációs levél (Tartalmazza a tanulmányút céljára vonatkozó részletes elképzeléseket, a kint elsajátított ismeretek hazai felhasználásával kapcsolatos terveket.)

4. Német nyelvtudást igazoló dokumentumok,

5. Az aktuális időszakot megelőző 2 félév teljesítményének dokumentálása (index másolat vagy etr kivonat),

Amennyiben a pályázó több tanszéken is nyújt be Erasmus pályázatot, a motivációs levélben meg kell jelölni, hogy több sikeres pályázat esetén mi a benyújtott pályázatok rangsora.


A pályázathoz kapcsolódóan minden egyéb információt, űrlapot stb. megtalálnak a

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/letolt/2013_2014/erasmus_fuzet_2013_2014.pdf honlapon.


További információért kérem forduljanak a Nemzetközi Mobilitási Irodához (http://www2.u-szeged.hu/erasmus/), illetve Dr. Görög Mártához (gorogm@juris.u-szeged.hu)