Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Évfolyam- és szakdolgozati témák

Témák

A szakdolgozat elkészítésének menete:

- téma kiválasztása, oktatóval egyeztetés, témaválasztó lap aláíratása,

- a szakdolgozat leadási határideje előtt 1 hónappal a témavezető oktatónak megküldeni emailen a körülbelül 80 %-ban elkészített dolgozatot,

- a szakdolgozat leadási határideje előtt 2 héttel a témavezető oktatónak megküldeni emailen a véglegesnek szánt dolgozatot.

- a témaválasztó lapon a konzultációkat aláíratni a konzulenssel.


Konzulens: Dr. Bobvos Pál tanszékvezető, egyetemi docens


1. A szövetkezetek szabályozása Magyarországon

2. Az európai szövetkezetek statutumáról

3. A szövetkezetek és a szociális gazdaság

4. A szövetkezet vagyoni viszonyainak szabályozása

5. A szövetkezet tisztségviselőinek felelősségi kérdései

6. Szabadon választott téma a szövetkezeti jog területéről, személyes megbeszélés alapján

7. Szabadon választott téma az agrárjog területéről, személyes megbeszélés alapján


1.

Konzulens: Dr. Farkas Csamangó Erika adjunktus, PhD.


 


Évfolyam és szakdolgozat témák1. Agrártámogatási rendszer jogszabályi háttere
2. NATURA 2000 területek védelme, földhasználati szabályai
3. Megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogi szabályozás
4. Természetvédelmi követelmények az agrárgazdálkodásban
5. A talaj és a felszín alatti vizek védelmét szolgáló agrár- környezetvédelmi intézkedések

Egyéb szabadon választott téma megbeszélés szerint.
Konzulens: Dr. Hegyes Péter adjunktus, PhD


1. Mező és erdőgazdasági földek tulajdonszerzése

2. Ingatlan-nyilvántartási alapelvek

3. Erdőgazdálkodási jog

4. Vadgazdálkodási jog

5. Közös agrárpolitika

6. Szabadon választható téma az agrárjog területéről, személyes megbeszélés alapján
Konzulens: Dr. Miklós László ny.adjunktus


1. Az európai integráció környezetjogi hatásai általában, illetve a környezetvédelem valamely területén

2. A klímapolitika időszerű szabályozási kérdései

3. A környezetjog és gazdasági szabályozás

4. A természet védelmének új jogintézményei, eszközei

5. A környezetvédelmi termékdíj új szabályozása

6. A környezetjogi felelősség érvényesítése konkrét ügyekben

7. Az agrárjog és a környezetjog kapcsolódásai

8. Önkéntesség és kikényszeríthetőség a környezetvédelemben

9. Szabadon választható téma, személyes megbeszélés alapján

10. Jogintézmények és szabályozási módszerek az Európai Unio környezetvédelmi szabályozásában

11. A hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon és/vagy az Európai Unióban
A s

1