Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák  --  Fakultatív kollégiumok

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája

Tematika

 

1. A Közös Agrárpolitika alapjai és hárompilléres rendszerének kialakulása

1.1 Jogszabályi alapok az EK-Szerződésben

1.2 A KAP alapelvei és szabályozási területei

1.3 A KAP reformjai és a WTO Mezőgazdasági Megállapodás

2. A vidékfejlesztés helye a Közös Agrárpolitikán belül. Az EU vidékfejlesztési intézkedéseinek fejlődése és céljai

2.1 Mansholt-terv

2.2 Az 1970-es évek struktúrapolitikai intézkedései

2.3 Kitekintés: Vidéki Térségek Európai Chartája

2.4 Corki Nyilatkozat

2.5 LEADER közösségi kezdeményezés

2.5 Agenda 2000

2.6 Salzburgi vidékfejlesztési konferencia

3. A vidékfejlesztés egységes finanszírozása és a vidékfejlesztési programozás

3.1 Európai Mezőgazdasági Garancia Alap

3.2 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

3.3 Közösségi stratégiai iránymutatások; nemzeti stratégiai tervek

4. A vidékfejlesztés intézményrendszere és a vidékfejlesztési programok monitoringja

4.1 Európai Vidékfejlesztési Hálózat

4.2 Nemzeti vidéki hálózat

4.3 Stratégiai monitoring

5. Vidékfejlesztési programok Magyarországon 2000-2006.

5.1 PHARE-Program

5.2 SAPARD-program

5.3 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

5.4 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

 

 

6. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

6.1 Általános társadalmi-gazdasági háttér

6.2 A mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási és az élelmiszer ágazatok teljesítménye

6.3 Környezetgazdálkodás és földhasználat

6.4 Vidéki gazdaság és életminőség

6.5 Nemzeti prioritások és fő intézkedések

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályai

7.1 Irányító és végrehajtó hatósági jogkörök

7.2 Adatkezelés, nyilvántartások

7.3 Eljárási szabályok

7.4 Pályázati eljárás

7.5 Jogkövetkezmények

8. A vidékfejlesztési támogatások I. tengelyéhez tartozó pályázati lehetőségek és azok jogszabályi feltételei

8.1 Emberi erőforrás javítása

8.2 Fizikai erőforrás fejlesztése

8.3 A mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítása

8.4 Átmeneti intézkedések

 

 

9. A vidékfejlesztési támogatások II. tengelyéhez tartozó pályázati lehetőségek és azok jogszabályi feltételei

9.1 A mezőgazdasági földterületek fenntartható használata

9.2 Az erdészeti földterületek fenntartható használata

10. A vidékfejlesztési támogatások III. tengelyéhez tartozó pályázati lehetőségek és azok jogszabályi feltételei

10.1 A vidéki gazdaság diverzifikálása

10.2 A vidéki területek életminőségének javítása

10.3 Készségek elsajátítása

11. A LEADER tengely

11.1 A LEADER-megközelítés meghatározása

11.2 Helyi akciócsoportok

11.3 Intézkedések

 

 

Kötelező és/vagy ajánlott irodalom:

1. Halmai Péter (szerk.): Az Európai Unió agrárrendszere, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2007.

2. Halmai Péter (szerk.): Agrárfejlesztés a csatlakozás előtt és után, Profconsult Kft., Budapest, 2003.

3. Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2003.

4. Kerek Zoltán – Marselek Sándor: A vidékfejlesztés gyakorlata, lehetőségek, intézkedések, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2009.