Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék  --  Évfolyam- és szakdolgozati témák
Évfolyam- és szakdolgozati témák
Tanszékünk munkatársai szívesen vállalják évfolyam- és szakdolgozatok témavezetését. Az ajánlott témakörökön kívül, más témák kidolgozásához, kutatásához is segítséget nyújtunk hallgatóinknak.