Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Szakirányú továbbképzések  --  Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember, illetve környezetvédelmi szakjogász szakirányú továbbképzés

.

Egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezőknek.

A képzésben való részvétel feltétele: jogász, közgazdász, mérnök, agrármérnök vagy

politológus szakképzetség, továbbá természettudományos felsőoktatásban szerzett egyetemi

szintű végzettség és szakképzettség. A három féléves képzés elvégzésével, és a negyedik félévben a záróvizsga teljesítésével:

- jogász végzettséggel rendelkező hallgatók: „Környezetvédelmi szakjogász”,

- jogi végzettséggel nem rendelkező hallgatók: „Környezetvédelmi jogi szakokleveles közgazdász, - mérnök, stb.” (az alapképzésben szerzett szakképesítéstől függően) diplomát szereznek.

 

A képzés célja, a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró jogász és más szakképzettségű szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé.

2010. február 18.

nem jogász végzettségűeknek:

 

Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember
(szakirányú továbbképzés)

bövebb információ az alábbi linken olvasható:

 

http://www.juris.u-szeged.hu/szakiranyu-tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes-100319/jogi-szakokleveles?objectParentFolderId=11764

 

 

jogász végzettségűeknek:

 

Környezetvédelmi szakjogász
(szakirányú továbbképzés)

bővebb információ az alábbi linken olvasható:

 

http://www.juris.u-szeged.hu/szakiranyu-tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/kornyezetvedelmi-20100530-1?objectParentFolderId=11763