Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Jogpszichológiai Kutatócsoport

Jogpszichológiai Diákkör

2015. március 12.

Karunkon 2011 óta működik Pszichológiai (2015-től „Jogpszichológiai”) Diákkör. Mikes Lili alapító titkár által életre hívott minden tekintetben újszerű öntevékeny hallgatói csoport tagjai – folyamatos és kitartó munkájukkal – egyre jelentősebb sikereket érnek el. Dr. Visontai-Szabó Katalin mentorként kezdettől támogatja és koordinálja ezt az igazán népszerű és mind szélesebb érdeklődést kiváltó „multidiszciplináris” diákköri vállalkozást. Ennek eredményeként a diákköri dolgozatot készítő hallgatók és témavezető tanáraik közös alkotó tevékenységükkel gazdagítják a jogpszichológia helyi hagyományait, s a legsikeresebb tanítványaink egyben a tudományos utánpótlás reményteljes képviselői is.

 

 

Vezetés:

Mikes Lili titkár (2011-2013)


Sinkó Dorina titkár (2013-

 

Országosan bemutatott dolgozatok:

Ágoston Flóra – Mikes Lili: Adalékok a szegedi joghallgatók pályaképének vizsgálatához. OTDK, SZTE Szeged, 2012.


Matolay Máté: A közjegyzők személyiségi jellemzői pályatevékenységük tükrében. OTDK, NKE Budapest, 2014.

 

Helyben bemutatott dolgozatok:

Licsicsányi Nikoletta: A munkanélküliség pszichoszomatikus hatásai. Szeged, 2013.


Sinkó Dorina: 12 éves gyermek, bűnöző vagy áldozat? Szeged, 2013


Bondor Fanni: A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek lelki működése. Szeged, 2013.


Sinkó Dorina: Vizsgálódás a kiskorú sérelmére elkövetett családon belüli erőszak kérdésében. Szeged, 2014.


Ágoston Flóra: Az elsőéves joghallgatók pályaképének vizsgálata. Szeged, 2014.


Sinkó Dorina: A fiatalkorú bűnelkövetők pszichológiai jellemzői. Szeged, 2014.