Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  A Kar vezetése  --  Kari Tanács

Kari Tanács tagjai

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amelynek feladata, hogy irányítsa, ellenőrizze és értékelje a Karhoz tartozó szervezeti egységek tevékenységét, ezek vezetőinek munkáját, továbbá fő vonalaiban határozza meg a Kar.

 

A Kari Tanács tagja a dékán, a Kar tanszékvezetői és tanszéki jogállású szervezeti egységeinek vezetői, a Kar oktatói és kutatói által választott négy oktató, egy választott nem oktató dolgozó, a Kari Hallgatói Önkormányzat által delegált 8 egyetemi hallgató, valamint a nappali tagozatos doktori képzésben részt vevő hallgatók által delegált egy hallgató.

A KARI TANÁCS TAGJAI

 

 

Szavazati jogú tagok:

1.  


Prof. Dr. Hajdú József


tanszékvezető, dékán


2.  


Prof. Dr. Badó Attila


intézetvezető


3.  


Prof. Dr. Balogh Elemér


tanszékvezető, tudományos ügyek dékánhelyettese


4.  


Prof. Dr. Blutman László


tanszékvezető


5.  


Dr. Bobvos Pál


egyetemi docens, tanszékvezető


6.  


Dr. Ember Alex Frigyes


adjunktus, tanszékvezető-helyettes


7.  


Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki- Nagy Mária


tanszékvezető


8.  


Hágelmanné Miksi Emese


ETR referens, választott nem oktató dolgozó


9.  


Dr. Hegedűs Andrea


egyetemi docens, választott oktató


10.   


Dr. Hegyes Péter István


adjunktus, választott oktató


11.   


Prof. Dr. Jakab Éva


tanszékvezető


12.   


Prof. Dr. Karsai Krisztina


tanszékvezető


13.   


Dr. Kovács Péter


egyetemi docens, tanszékvezető


14.   


Dr. Lajkó Dóra


adjunktus, intézetvezető-helyettes


15.   


Dr. habil. Nagy Csongor István


egyetemi docens, tanszékvezető


16.   


Dr. Nagy Zsolt


egyetemi docens, tanszékvezető


17.   


Prof. Dr. Paczolay Péter


tanszékvezető


18.   


Dr. Pozsonyi Norbert


adjunktus


19.   


Prof. Dr. Szabó Imre


tanszékvezető


20.   


Dr. Telegdy Gergely


tanársegéd


21.   


Dr. Tóth Judit


egyetemi docens, tanszékvezető


22.   


dr. Mészáros János


PhD ösztöndíjas


23.   


Forrai János


hallgató


24.   


Kerekes Zsolt


joghallgató


25.   


Márki Dávid


joghallgató


26.   


Mátrai József


joghallgató


27.   


Mészáros Balázs


hallgató


28.   


Nagy Anna


hallgató


29.   


Szabó Emil


joghallgató


30.   


Tóth Attila Tas


hallgató


31.   


 


Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék


32.   


 


Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
Tanácskozási jogú állandó meghívottak:

1.


Prof. Dr. Szabó Gábor


rektor


2.


Devecz Miklós


kancellár


3.


Dr. Blazovichné Dr. habil. Gellén Klára


oktatási dékánhelyettes


4.


Dr. Mezei Péter


stratégiai dékánhelyettes


5.


Engi Erika


a Dékáni Hivatal vezetője


6.


Matijevic Rita


a Tanulmányi Osztály vezetője


 

Kari Tanács póttagjai:

Oktatók:

1.


Dr. Szomora Zsolt


egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes


2.


Dr. Majsa József


adjunktus


3.


Dr. habil. Józsa Zoltán


egyetemi docens


4.


Dr. Mezei Péter


egyetemi docens, stratégiai dékánhelyettesNem oktató:

1.


Matijevic Rita


a Tanulmányi Osztály vezetője