Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE ÁJTK Doktori Iskola  --  Konferencia részvétel támogatása

Konferencia részvétel támogatása

Tájékoztató pályázati lehetőségről a SZTE ÁJK DI hallgatói részére

(2012 tavaszi félévtől)

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskoláinak

 

„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával”

 

elnevezésű, eredményes pályázata (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012) keretében illetve az SZTE ÁJTK Doktori Iskola anyagi forrásainak felhasználásával pályázati lehetőséget biztosítunk az ÁJTK doktorandusz (állami PhD ösztöndíjas) hallgatói számára, hazai vagy külföldi tanulmányút, konferencia-részvétel vagy szemináriumon / nyári egyetemen való részvétel költségeinek (rész)finanszírozására.

 

Pályázni útiköltségre (autóbusz, vonat, repülő), regisztrációs díjra, valamint szállásköltségre lehet.

 

A pályázatot a Külügyi Bizottság honlapján közzétett feltételek szerint és az ott letölthető formanyomtatványon kell benyújtani.

A Doktori Iskola a részvétel összes költségének max. 2/3-át fedezi.

 

Pályázatot elsősorban az alábbi kutatási főtémákhoz kapcsolódóan lehet benyújtani (az adott rendezvénynek, a pályázó előadásának kapcsolódnia kell az itt felsorolt címekhez):

 

1. Civilisztika a XXI. században: Dogmatikai kutatások a nemzeti jog és a nagy nemzetközi jogi kultúrák területén.

2. Magánjogi jogintézmények a történeti jogösszehasonlítás tükrében

3. Államelméleti és politikatudományi változások és az európai jogfejlődés

4. A bűnügyi tudományok dogmatikai alapjai az európai jogfejlődés tükrében

5. Új kihívások és paradigmaváltás a magyar, az európai és a nemzetközi munka- és szociális jogban

 

A pályázati anyagot Dr. Szomora Zsoltnál, a DI titkáránál kell benyújtani. Az elbírálásról a mindenkori DT elnök, DI elnök és a DI titkára többségi szavazással dönt.

 

Prof. Dr. Jakab Éva

Doktori Iskola elnöke