Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Bemutatkozás  --  Köszöntő

Intézeti köszöntő

Kedves Kolléga/Kollegina, Hallgató vagy Látogató!

Sok szeretettel üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének honlapján. Az Intézet hitvallása és küldetése Szent-Györgyi Albert gondolataihoz kapcsolódik: „Az egyetem feladata hármas. Legősibb hivatása gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást. Második feladata kis számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik majd ezt a hivatást tőlünk átveszik. Újabb eredetű, de nem kevésbé magasztos az egyetemnek harmadik hivatása: a haza számára polgárokat nevelni, akik el vannak látva a szellem fegyverével.” (Szent-Györgyi Albert)
Ezt a szellemi örökséget és intelmet az intézet volt és jelenlegi munkatársai nagy becsben tartják és az intézet alkotótáborához történő csatlakozástól a távozásig magukénak vallják és híven követik.

Az intézet keretein belül a munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási BA és MA képzésben vehetnek részt a hallgatók.
Szakirányú továbbképzést (posztgraduális képzés) közvetlenül a következő területeken folytatunk: a) munkaügyi és társadalombiztosítási, valamint tervezzük az adatvédelmi posztgraduális képzés beindítását. Ezen kívül más szakirányú továbbképzésekben is részt veszünk.

Az Intézet oktatói kiterjedt hazai és főleg nemzetközi alap- és alkalmazott kutatást folytatnak a munkajog, a szociális jog és természetesen a munkaügyi kapcsolatok területén. A kutatásokban szerzett tapasztalatok szinte azonnal beépülnek a napi oktatásba.
„A tudós az az ember, aki miközben mászkál a világban, ugyanazt látja, mint bárki más; de miközben ugyanazt látja, olyan dolgok jutnak eszébe, mint előtte soha senkinek.” (Szent-Györgyi Albert)