Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék  --  Kutatások

A Tanszék kutatási tevékenységéről 1999 - 2009

Korábbi kutatási tervek, pályázatok:

 

1) Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázatok: “Az Európai Unió és Magyarország közötti kapcsolatok” (lezárt)

 

2) OTKA I/5. T 006814 „A magyar jogrendszer harmonizációja az Európai Unió jogához” (lezárt)

 

3) OTKA T 029160 „A nemzetközi jog és az európai uniós csatlakozás hatása alkotmány-fejlődésünkre de lege ferenda” (lezárt)

 

4) Országos Kiemelésű Társadalomkutatások Közalapítvány: „Az Európai Alkotmány (várható) elfogadásának hatása a magyar jogalkotásra és jogalkalmazásra” (lezárt)

 

A kutatások eredményei alapvetően a résztvevők publikációiban jelentek meg (l. a tanszék munkatársainak személyes honlapjait). Kiemelést érdemel, hogy a tanszék saját kiadásban megjelentetett két tanulmánykötetet Magyarország uniós csatlakozását megelőzően, „Tanulmányok az Európai Unió jogi intézményei és a jogharmonizáció köréből”, valamint „EU-csatlakozás és alkotmányozás” címmel.

 

A tanszék gondozza a Szegedi Európa-jogi Szakkönyvtár sorozatot, melyben megjelent munkákban tükröződik a tanszéki kutatások eredménye az uniós jogot illetően.

 

A tanszéken jelenleg a következő kutatási témákban folyik kutatás:

 

1) Az Alkotmány és a nemzetközi jog valamint az uniós jog viszonya, ezen belül például a nemzetközi szerződések magyarországi kihirdetésének (transzformálásának) problémái, az alkotmány 7. § (1) bekezdésében meghatározott “nemzetközi jogi kötelezettségek” mibenléte.

 

2) Az uniós jogon belül a bírói jogvédelem az Európai Unióban, az európai bíráskodás, igazságügyi együttműködés, európai versenyjog, az EU bővítési, társulási politikája, az EU külkapcsolatai, kül- és biztonságpolitika.

 

3) A nemzetközi jogon belül a nemzetközi szerződések joga, a nemzetközi felelősség, diplomáciai védelem a nemzetközi jogban, nemzetközi szokásjog.