Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Felvételizőknek  --  Mesterképzés (MA)  --  Munkaügyi ésTársadalombiztosítási Igazgatási Szak (Nappali és Levelező tagozat)  --  "Mi leszek, ha nagy leszek?"

Mi is a mesterképzés?

„Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta tudsz.

Cselekedni: bizonyságot tenni arról, hogy tudod.

Tanítani: emlékeztetni másokat,

hogy tudják ők is, ugyanolyan jól.”

Richard Bach

A 2004-es Európai Uniós csatlakozás következtében a magyar felsőoktatási rendszer számos változáson ment keresztül. Bevezetésre került a Bolognai rendszer, melynek eredményeként több területen is osztott képzés keretében van lehetőség az egyetemi végzettség megszerzésére. A Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási főiskolai szak 2005-ben indult utoljára, a helyét a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA képzés vette át. Korábban nem volt lehetőség egyetemi szintű végzettség megszerzésére ezen a területen, ma viszont a mesterszak (MA) bevezetésével két év alatt elérhető a magyar felsőoktatás legmagasabb kimeneti képzettsége mind a munkaügy, mind a társadalombiztosítás területén.

A mesterképzés legfőbb célja, hogy a hallgató megismerkedjen a szakmai irodalmi háttérrel, valamint nagyobb rálátást kapjon a munkaügyi kapcsolatok és a társadalombiztosítási igazgatás tevékenységére.

A képzés jellegét tekintve a gyakorlatorientált oktatás kerül előtérbe, valamint bemutatásra kerülnek a nemzetközi, illetve az Európai Uniós jogrendszerek és a szakterülethez szükséges háttéranyagok.