Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Felvételizőknek  --  Szakirányú továbbképzés  --  Munkaügyi szakjogász  --  Mintatanterv

Munkaügyi szakjogász

Munkaügyi kapcsolatok szakjogász szakirányú továbbképzés

 

A képzés célja:jogászok részére az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a jogászi foglalkozás differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes jogászi munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.

 

Képzési idő: 2 félév + 1 félév (szakdolgozat és záróvizsga)

 

A felvétel: állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

képző intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

 

Jelentkezés: évente, minden év szeptember 10. napjáig, a kari honlapról letölthető jelentkezési lapon.

 

A képzés jellemzői: levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben, a képzési hely: Szeged. Konzultáció egy félévben 3 alkalommal, csütörtök, péntek és szombati napokon van. A foglalkozások formája: előadás (gyakorlati elemekkel) a képzési terv szerint. A képzés költségtérítéses, a költségtérítés összegét a jogszabályok keretei között a kar évente állapítja meg.

 

Oktatott tárgyak (minta-tanterv alapján):

 

Tárgy

Félévi óraszám

 

I.

II.

Foglalkoztatáspolitika

6

 

Kollektív tárgyalás és kollektív szerződés

8

 

Makro- és mezoszintű érdekegyeztetés

4

 

Munka- és szervezetszociológia

4

 

Munkaerőpiac gazdaságtana

10

 

Munkajog

10

 

Munkaügyi kapcsolatok rendszere és fejlődései

4

 

Szociális jog

12

 

Vitaülés

4

 

Munkajog

 

10

Participáció

 

4

Munkaügyi viták rendezése

 

8

Közvetlen és közvetett nyomásgyakorló eszközök (sztrájk, lock out)

 

6

A közszféra munkaügyi kapcsolatai

 

4

Munkaügyi ellenőrzés, munkavédelem

 

14

Tárgyalástechnikák

 

6

Vitaülés

 

6


Mintatanterv

 

Tárgy

Tanóra

szám

Számon

kérés

Kre

dit

Tanulmányi előfeltétel

 

I. félév

Foglalkoztatáspolitika

6

KO

3

 

Kollektív tárgyalás és kollektív szerződés

8

KO

4

 

Makro- és mezoszintű érdekegyeztetés

4

B3

2

 

Munka- és szervezetszociológia

4

B3

2

 

Munkaerőpiac gazdaságtana

10

KO

4

 

Munkajog

10

KO

5

 

Munkaügyi kapcsolatok rendszere és fejlődései

4

B3

2

 

Szociális jog

12

KO

5

 

Vitaülés

4

B3

2

 

A félévben összesen:

62

 

29

 

 

II. félév

Munkajog

10

KO

5

 

Participáció

4

B3

2

 

Munkaügyi viták rendezése

8

KO

3

 

Közvetlen és közvetett nyomásgyakorló eszközök (sztrájk, lock out)

6

KO

3

 

A közszféra munkaügyi kapcsolatai

4

B3

2

 

Munkaügyi ellenőrzés, munkavédelem

14

KO

5

 

Tárgyalástechnikák

6

KO

3

 

Vitaülés

6

B3

2

 

A félévben összesen:

58

 

25

 

Mindösszesen:

120

 

54

 

 

II. félévet követően

Szakdolgozat elkészítése és benyújtása

-

SZD

6

54 kredit megszerzése

Záróvizsga

-

ZV

-

Minden más tanulmányi kötelezettség teljesítése