Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Felvételizőknek  --  Szakirányú továbbképzés  --  Társadalombiztosítási szaktanácsadó  --  Mintatanterv

Társadalombiztosítási szaktanácsadó

Társadalombiztosítási szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

 

A képzés célja: a társadalombiztosítás területén dolgozó vagy az ott elhelyezkedni kívánó szakemberek részére speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a társadalombiztosítási jogot alkalmazó szakemberek feladatainak differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes társadalombiztosítási ismereteket igénylő munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.

 

Képzési idő: 2 félév + 1 félév (szakdolgozat és záróvizsga)

 

A felvétel: Gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen továbbá az igazgatási és az egészségtudományi képzési ágban alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területen, illetve a képzési ágakban szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.

 

Jelentkezés: évente, minden év szeptember 10. napjáig, a kari honlapról letölthető jelentkezési lapon.

 

A képzés jellemzői: levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben, a képzési hely: Szeged. Konzultáció egy félévben 3 alkalommal, csütörtök, péntek és szombati napokon van. A foglalkozások formája: előadás (gyakorlati elemekkel) a képzési terv szerint. A képzés költségtérítéses, a költségtérítés összegét a jogszabályok keretei között a kar évente állapítja meg.

 

Oktatott tárgyak (minta-tanterv alapján):

 

Tárgy

Félévi óraszám

 

I.

II.

Jogi alaptan

4

 

A szociális jog alapjai

10

 

A szociálpolitika gazdaságtana, a társadalombiztosítás pénzügyei

10

 

Foglalkoztatási jogviszonyok

8

 

Önkéntes kiegészítő magánbiztosítások

4

 

Szociálpolitika

4

 

Társadalombiztosítási informatika

10

 

Az Európai Unió szociális dimenziója

6

 

Minőségbiztosítás és adatvédelem

4

 

Vitaülés

4

 

Egészségbiztosítás

 

12

Nyugdíjbiztosítás

 

10

Kötelező magánnyugdíj-pénztárak

 

6

Rehabilitációs biztosítás

 

8

Szociális biztonsági rendszerek koordinációja

 

8

Társadalombiztosítás igazgatása és ellenőrzési rendszere

 

6

A társadalombiztosítás felelősség és jogorvoslati rendszere

 

6

Vitaülés

 

4


Mintatanterv

 

 

Tárgy

Tanóra

szám

Számon

kérés

Kre

Dit

Tanulmányi előfeltétel

 

I. félév

Jogi ismeretek

4

B3

2

 

A szociális jog alapjai

10

KO

4

 

A szociálpolitika gazdaságtana, a társadalombiztosítás pénzügyei

10

KO

4

 

Foglalkoztatási jogviszonyok

8

KO

4

 

Önkéntes kiegészítő magánbiztosítások

4

B3

2

 

Szociálpolitika

4

B3

2

 

Társadalombiztosítási informatika

10

KO

4

 

Az Európai Unió szociális dimenziója

6

KO

3

 

Minőségbiztosítás és adatvédelem

4

B3

2

 

Vitaülés

2

B3

1

 

A félévben összesen:

62

 

28

 

 

II. félév

Egészségbiztosítás

12

KO

4

 

Nyugdíjbiztosítás

10

KO

4

 

Kötelező magánnyugdíj-pénztárak

6

KO

3

 

Rehabilitációs biztosítás

8

KO

4

 

Szociális biztonsági rendszerek koordinációja

8

KO

4

 

Társadalombiztosítás igazgatása és ellenőrzési rendszere

6

KO

3

 

A társadalombiztosítás felelősség és jogorvoslati rendszere

6

KO

3

 

Vitaülés

2

B3

1

 

A félévben összesen:

58

 

26

 

Mindösszesen:

120

 

54

 

 

II. félévet követően

Szakdolgozat elkészítése és benyújtása

-

SZD

6

54 kredit megszerzése

Záróvizsga

-

ZV

-

Minden más tanulmányi kötelezettség teljesítése