Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Tehetséggondozás  --  Konferenciák/ Szakmai versenyek  --  Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék által szervezett konferenciák  --  Munkajogi és Szociális Jogi Tehetségnap 2012.

Munkajogi és Szociális Jogi Tehetségnap

Masolas_-_Masolas_-_SDC14100

A Szegedi Tudományegyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke tehetséggondozás keretében jelenleg három kutatócsoportot működtet.

A Zöld-Munka-Csoport 2010. december 1-jén alakult azzal a céllal, hogy a tehetséggondozás keretében felismerjük a kiemelkedő szorgalmú és képességű hallgatókat, és oktatói támogatás keretében hozzásegítsük őket új ismeretek megszerzéséhez a környezettudatos foglalkoztatás területén.

Az Adatvédelmi Kutatócsoport alakuló ülésére 2011. október 4-én került sor. A Kutatócsoport kialakításával egy, a szakmai ismereteik szélesítésére motivált, az új szabályozási irányokra mindig nyitott, a megjelenő kutatási problémák kreatív megoldására kész csapatot kívántunk felállítani. Ez a szellemiség jelenik meg a Kutatócsoport krédójaként meghatározott kanti gondolatban is: „Merj gondolkodni!”

Az Integrációs Kutatócsoport csupán egy hónapja kezdte meg a működését, mely keretében a hallgatók megismerik a fogyatékossággal élő személyek nehézségeit, élet adta problémáit, és tevékenységükkel igyekeznek elősegíteni a társadalom elfogadását, valamint a felsőoktatásban megkezdeni a beintegrálódást.

 

2012. februárjában meghirdetésre került egy pályázat „A felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatása” címmel, melyet a Zöld-Munka-Csoport az Adatvédelmi Munkacsoporttal közösen elkészített, így szerezve anyagi támogatást a kitűzött céljaik eléréséhez valamint a munkatervük megvalósításához.

Ezen pályázat keretében került megrendezésre a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék első tehetségnapja, ahol a pályázatban résztvevő hallgatók bemutatták kutatásuk eredményeit, mind a környezettudatosság, mind pedig az adatvédelem területén.

SDC14061SDC14070SDC14098SDC14083

A rendezvény az Emberi Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett NTP-TDK-11-B-0014 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.