Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék  --  Alkotmányjog I.
Alkotmányjog I.

Kedves Hallgatók!


Az Alkotmányjogi Tanszék az alábbiakat segítségképpen határozza meg a hallgatók számára azzal, hogy a listán nem szereplő egyéb téma is választható. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden esetben szükséges, hogy a hallgató a listáról vagy egyébként kiválasztott témakört a konzulenssel beszélje meg, elsősorban annak konkretizálása, a felhasználandó irodalom és az alkalmazandó módszer tisztázása érdekében, és a témaválasztó lapot a Tanszéken irassa alá, vetesse nyilvántartásba.


Előtanulmányi kötelezettség: Alkotmányjog I-II., illetve aki non-profit szervezetek jogából, jogalkotástanból akar írni, annak elvégzése