Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

Az Európai Unió környezetpolitikája

TEMATIKA

 

 

1. Szak: Nemzetközi Tanulmányok

2. Tagozat: NETN-MA

 

3. A tantárgy neve: Az Európai Unió Környezetpolitikája

EKÖENO

 

 

4. Az oktatásért felelős tanszék:

Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

5. Az oktatás formája:

Előadás

6. Óraszám (heti, félévi):

heti 2 óra

7. Számonkérés:

KO

8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

-

9. Meghirdetés:

tavaszi félév

10. Kreditpontok:

3 kr

11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

 

1. Az Európai Unió környezeti politikájának kialakulása

1.1. A környezeti politika elhelyezése az Európai Unióban

1.2. Környezet akcióprogramok, mint az EU Környezeti Politikájának keretei

1.3. A környezeti politika céljai

2. A környezeti jog keletkezése az Európai Unióban

2.1. A környezet fogalma az Európai Unió jogában

2.1. Az EU környezeti jog kialakulása és fejlődése

3. A környezeti politika fontosabb jogi dokumentumai, jogforrásai (elsődleges jogforrások)

4. A környezeti akcióprogramokban rögzített alapelvek

5. Az európai környezeti politika és környezeti jogalkotás szereplői

6. Másodlagos jogforrások

6.1. Horizontális jogalkotás

6.2. Szektorális szabályozás alapjai (biológiai sokféleség, vízvédelem, levegőszennyezés, klímaváltozás, hulladék)

7. Az Európai Bíróság „alap” ítéletei a környezetvédelem körében

 

12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

Ludwig Krämer: Az Európai Unió környezeti joga. NORDEX KFT. DIALOG
CAMPUS KIADÓ, 2012.
Horváth Szilvia: Az Európai Unió környezeti joga egyetemi jegyzet,
Szeged, 2006.

 

Ajánlott irodalom:
Várnay Ernő -Papp Mónika: Az Európai Unió joga. KJK Kerszöv, Bp., 2010.
Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása, KJK Kerszöv Kiadó, 2004.

 

 

Tantárgyi követelmények

 

I. Tantárgyi követelmények:

- A foglalkozásokon történő részvétel kötelező. Ellenőrzés jelenléti ívvel.

- Távolmaradás lehetősége kettő alkalom.

- Igazolás: orvosi igazolás, külföldi tartózkodás igazolása.

- Vizsgán történő távolmaradás esetén új időpontra kell jelentkezni.

- A félév végi aláírás feltétele az előzőek szerinti megjelenés, részvétel.

- A kollokvium osztályzata az írásbeli dolgozat alapján alakul ki.

- Az egyéni tanrendű hallgatók a félévi jegyet szóbeli beszámolóval szerzik meg.