Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék  --  Oktatott tárgyak+tematikák

A földügyi eljárás alapkédései JAFSZ-N képzés

TEMATIKA

 

 

1. Szak: felsőfokú szakképzés

2. Tagozat: JAFSZ-N

 

3. A tantárgy neve: A Földügyi eljárás alapkérdései

FEA

 

 

4. Az oktatásért felelős tanszék:

Agrárjogi és Környezetvédelmi. Jogi Tanszék

5. Az oktatás formája:

előadás

6. Óraszám (heti, félévi):

heti 2 óra

7. Számonkérés:

KO

8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:

 

9. Meghirdetés:

tavaszi

10. Kreditpontok:

2

11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):

1. A földügyi szakigazgatás fogalma

2. A földügyi szakigazgatás szervezetrendszere

3. A termőföld tulajdonjoga

4. A termőföld használata. A földhasználati-nyilvántartás

5. A termőföld védelme

6. Földértékelési és földminősítési eljárások

7. Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása és alapelvei

8. Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma

9. Az ingatlan-nyilvántartás részei és az ingatlanok nyilvántartásának módja

10. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás

11. Ügyviteli szabályok

 

12. Kötelező tananyag (előadáson felül):

Bobvos Pál – Hegyes Péter: Földjogi szabályozások, SZTE ÁJK – JATEPRESS, Szeged, 2014.; az előadáson elhangzottak

 

 

 

Tantárgyi követelmény:

 

A félévvégi számonkérés: a hallgatók a vizsgaidőszakban kollokviumi vizsgát tesznek.

 

A kollokviumi vizsga rendje: a vizsga valamennyi hallgató részére írásbeli. Sikertelen első vizsga esetén az utóvizsga szóbeli. A kollokvium értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.