Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Európai Jogtörténeti Tanszék  --  Publikációs lista

Dr. Antal Tamás publikációi

 

DR. ANTAL TAMÁS

 

I. Önálló monográfiák / könyvek:

1. Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900). Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék. = Dél-alföldi évszázadok 23. Sorozatszerk.: Blazovich László. Szeged, 2006. [351 p.]

ISMERTETÉSEK: Ujj [János]: A magyar törvénykezés reformévtizedéről. In: Szövétnek. Aradi Kulturális Szemle. Szerk.: Ujj János. (Arad, Románia) 2007. április. 15. p., Kovács Judit: Ítélőtáblák, bírói jogviszonyok, esküdtszékek. Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900). In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2007. június. 8–9. p., Heka László: Törvénykezési reformok Magyarországon. In: Bírák Lapja. Szerk.: Uttó György. 2007. 2. szám. 73–75. p., Kovács Judit: Szilágyi Dezső emlékezete – Recenzió Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900) című monográfiájáról. In: Magyar Jog. Főszerk.: Németh János. 2007. december. (12. szám) 766–767. p., Balogh Judit: Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900). In: Debreceni Szemle. Főszerk.: ifj. Barta János. 2008. 2. szám. 274–277. p., Kajtár István: Jogtörténeti munka a 19. század végi magyar igazságszolgáltatási reformokról. [Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900). Szeged, 2006.] In: JURA. 2008. 1. szám. 225–226. p.

2. A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950–1990). Szervezeti és működési alapvetések. = Dél-alföldi évszázadok 26. Sorozatszerk.: Blazovich László. Szeged, 2009. [355 p.]

ISMERTETÉSEK: Szondi Ildikó: A magyar tanácsrendszer a szegedi közigazgatás-történet tükrében. In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2009. június. (6. szám) 38–39. p., Fürcht Pál: Antal Tamás: A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950–1990). In: Új Magyar Közigazgatás. 2009. október–november (10–11. szám) 94–96. p., Stipta István: A magyar és a szegedi. A tanácsrendszer történetéről. In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2010. július. (7. szám) 18. p., Varga Norbert: Szeged közigazgatás-története (1950–1990). In: Jogtörténeti Szemle. Szerk.: Élesztős László. 2010. 3. szám. 69–71. p.

3. Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944). Fejezetek a magyar városigazgatás történetéből. = Dél-alföldi évszázadok 27. Sorozatszerk.: Blazovich László. Szeged, 2010. [258 p.]

ISMERTETÉS: Varga Norbert: Hódmezővásárhely közigazgatás-története a 20. század első felében. Antal Tamás: Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944). In: Századok. A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. 2012. 1. szám. 252–253. p.

4. Város és népképviselet. Az 1848:XXIII. tc. intézményei Debrecenben (1848–1872). = A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára 36. Sorozatszerk.: Balogh Elemér. Szeged, 2011. [352 p.]

ISMERTETÉS: Ifj. Barta János: Antal Tamás: Város és népképviselet. Az 1848:XXIII. tc. és intézményei Debrecenben (1848–1872). In: Debreceni Szemle. Főszerk.: Ifj. Barta János. 2012. 3–4. szám. 142–145. p.

5. A Hundred Years of Public Law in Hungary (1890–1990): Studies on the Modern Hungarian Constitution and Legal History. Novi Sad, Serbia, 2012. [186 p.]

II. Könyvfejezet:

1. Közigazgatás. In: Szeged története 5. 1945–1990. Szerk.: Blazovich László. Szeged, 2010. [934 p.] 273–302. p. 2

III. Magyar nyelvű tanulmányok és szakmai jellegű cikkek:

1. Az ifjú Sesztina Jenő. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1997. [1999.] 109–130. p.

2. Egy huszadik századi magyar polgár: Sesztina-Nagybákay Jenő. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1998. [2000.] 287–318. p.

3. A debreceni közigazgatás és a népképviseleti közgyűlés 1848-ban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1999. [2001.] 61–95. p.

4. Árnyékország. A Harmadik Birodalom politika- és alkotmánytörténete. In: Belvedere. Szerk.: Kiss Gábor. 2001. február. 1–2. szám. 104–123. p.

5. Debrecen szabad királyi város közgyűlése 1849-ben és 1861-ben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVII. Szerk: Radics Kálmán. Debrecen, 2000. [2002.] 139–174. p.

6. Az európai városi struktúra részesei. Blazovich László: Városok az Alföldön a 14–16. században. In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 14. évfolyam, 2002. július (7. szám). 42–43. p. (ism.)

7. Blazovich László: Városok az Alföldön a 14–16. században. In: Demográfia. Szerk.: Klinger András. XLV. évfolyam, 2002. 2–3. szám. 338–341. p. (ism.)

8. A szegedi jogtörténész nap. In: Jogtudományi Közlöny. Szerk.: Vörös Imre 2002. november–december (11–12. szám). 511–512. p.

9. Az európai regionalizmus kezdetei Kelet-Magyarországon és Erdélyben. In: Belvedere. Szerk.: Kiss Gábor. 2002. szeptember–október. 21–35. p.

10. Egyiknek sikerült, másiknak nem. A királyi ítélőtáblák újjászervezéséről (1890–1891). In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2003. január. 10–12. p.

11. A sajtóesküdtszékek és működésük szabályozása Magyarországon (1867–1896). In: Publicationes Doctorandorum Juridicorum. Tomus II. Szeged, 2003. 4–38. p.

12. A közigazgatás és a bíráskodás újjászervezése Debrecenben 1867-ben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Szerk: Radics Kálmán. Debrecen, 2001. [2003.] 93–119. p.

13. Ítélőtáblák és az európai regionalizmus. Beszélgetés dr. Heidrich Gáborral, a Szegedi Ítélőtábla elnökével. In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2003. április. 18–21. p.

14. A debreceni ítélőtábla megszervezése (1890–1891). In: Belvedere. Szerk.: Kiss Gábor. 2003. február–március. 4–12. p.

15. Közelít a város és az egyetem. Pro Urbe-díjas dr. Szabó Imre jogász, dékán. In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2003. május. 6–7. p.

16. Ítélőtáblai gondolatok. Beszélgetés dr. Heidrich Gáborral, a Szegedi Ítélőtábla elnökével. In: Dialógus. Szerk.: Balogh Elemér. 2002. [2003.] 22–25. p.

17. Jogi kari anekdoták. In: Dialógus. Szerk.: Balogh Elemér. 2002. [2003.] 32–33. p.

18. Az ítélőtáblák újjászervezése (1890). In: Jogtudományi Közlöny. Szerk.: Vörös Imre. 2003. október (10. szám). 432–439. p.

19. Adalék a vegyes bíróságok történetéhez. A debreceni vegyes bíróság (1869–1871). In: Debreceni Szemle. Szerk.: Gunst Péter. 2003. december (4. szám) 547–570. p.

20. A bírák nyugdíjazása Magyarországon (1867–1945). In: Magyar Jog. Főszerk.: Németh János. 2003. december (12. szám). 723–728. p.

21. A bírói jogviszony reformja Magyarországon a dualizmus korában (1891). In: Publicationes Doctorandorum Juridicorum. Tomus III. Szeged, 2003. 5–32. p.

22. Az ítélőtáblák decentralizációja (1890–1891). In: Bírák Lapja. szerk.: Uttó György. 2003. 2. szám. 74–82. p. 3

23. A debreceni Királyi Ítélőtábla megszervezésének és Puky Gyula elnökségének története. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk: Radics Kálmán. Debrecen, 2002–2003. [2004.] 215–230. p.

24. A magánvád szabályozása Magyarországon a dualizmus korában In: Jogtörténeti Szemle. Szerk.: Tóth Béla. 2004. 1. szám. 26–34. p.

25. Szilágyi György: Ahogy a Torony alatt láttam és megéltem... In: Szegedi Műhely. Szerk.: Péter László. 2004. 1–2. szám. 139–143. p. (ism.)

26. Változások a Csongrád Megyei Bíróságon. Beszélgetés dr. Czene Klára elnök asszonnyal. In: Dialógus. Szerk: Balogh Elemér. 2003. [2004.] 14–17. p.

27. “A tudás hatalom”. Beszélgetés Tóth Lászlóval, a Szeged Biztonságpolitikai Központ elnökével. In: Dialógus. Szerk: Balogh Elemér. 2003. [2004.] 18–20. p.

28. Jogi kari anekdoták. In: Dialógus. Szerk: Balogh Elemér. 2003. [2004.] 33–36. p.

29. Egy szirom a közszabadság virágából. Az esküdtszék újjászervezése Szegeden (1899–1900). In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2004. november. 6–9. p.

30. A konzuli bíráskodás a dualizmus korában. Az 1891. évi XXXI. tc. létrejötte. In: Publicationes Doctorandorum Juridicorum. Tomus IV. Szeged, 2004. 5–52. p.

31. In memoriam Nagybákay Antal Zelmos (1918–2004). In: Turul. Szerk.: Draskóczy István. 2004. 3–4. füzet. 135–137. p.

32. Bibó István egyetemi előadásai (1842–1949). In: Szegedi Műhely. Szerk.: Péter László. 2004. 3–4. szám. 264–268. p. (ism.)

33. A Jogtörténeti Tanszék. In: Dialógus. Szerk.: Balogh Elemér. 2004. [2005.] 4–8. p.

34. Az én ars poeticám. Beszélgetés dr. Hofszang József nyugalmazott egyetemi adjunktussal. In: Dialógus. Szerk.: Balogh Elemér. 2004. [2005.] 16–18. p.

35. Az esküdtszékek reorganizációja (1896–1900), különös tekintettel Debrecenre. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 2004–2005. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 2005. 195–215. p.

36. Szilágyi Dezső igazságügyi reformjairól (1890–1900). In: Jogtörténeti tanulmányok VIII. Szerk.: Kajtár István [...]. Pécs, 2005. 9–28. p.

37. A debreceni népképviseleti közgyűlés (1848–1867). Az 1848: XXIII. tc. végrehajtása Debrecenben. In: Acta Juridica et Politica Szeged. Tomus LXVII. Fasc. 1. Szeged, 2005. 80 p.

38. Egy szegedi verdikt – az Eremits-gyilkosság (1904). In: Szegedi Műhely. Szerk.: Péter László. 2006. 1. szám. 1–11. p.

39. Társadalmi értékítélet és morálfilozófia. A jogi oktatásunk múltjához és jelenéhez. In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2006. február. 5–6. p.

40. “Ki tilthatja, hogy nevetve mondjam meg az igazat?” Beszélgetés dr. Cséka Ervin emeritus professzorral. In: Dialógus. Szerk.: Balogh Elemér. 2005. [2006.] 26–28. p.

41. A nagyváradi ítélőtábla felállítása (1890–1891). In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Mezey Barna és Révész T. Mihály. Budapest, 2006. 12–31. p.

42. A gazdasági regionalizmus kialakulása Kelet-Magyarországon és Erdélyben (1850–1880). In: Régiók Magyarországon egykor és most. Két adalék. In: Acta Juridica et Politica Szeged. Tomus LXVIII. Fasc. 1. Szeged, 2006. 4–22. p.

43. A régiók Magyarországa a 21. század elején. In: Régiók Magyarországon egykor és most. Két adalék. In: Acta Juridica et Politica Szeged. Tomus LXVIII. Fasc. 1. Szeged, 2006. 22–45. p.

44. Nevek – történelmi háttérrel. A tanácsrendszer adatai Csongrád megyében és Szegeden. In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2007. június. 10. p. (ism.)

45. A szokásjogtól a szláv törvényekig. Heka László: A szláv népek joga. In: Jogtörténeti Szemle. Szerk.: Élesztős László. 2007. 2. szám. 57–58. p. (ism.) 4

46. Önkormányzatok és régiók. Beszélgetés Dr. Józsa Zoltán egyetemi docenssel. In: Dialógus. Szerk.: Balogh Elemér. 2007. [2008.] 43–45. p.

47. Laureatus Academiae. Beszélgetés Molnár Imre emeritus professzorral. In: Dialógus. Szerk.: Balogh Elemér. 2007. [2008.] 36–39. p.

48. A tanácsrendszer adatai Csongrád megyében és Szegeden. In: Levéltári Szemle. Szerk.: Csóti Csaba. 2008/3. szám. 91–93. p. (ism.)

49. A szegedi közigazgatás alapintézményei 1945 és 1990 között. In: Acta Juridica et Politica Szeged. Tomus LXXI. Fasc. 1. Szeged, 2008. 3–47. p.

50. A szláv jogrendszerek múltja és jelene (Heka László). In: Dialógus. Szerk.: Balogh Elemér. 2008. [2009.] 44–46. p. (ism.)

51. Szilágyi György: Tápé, a szegedi városrész. In: Szegedi Műhely. Szerk.: Péter László. 2009. 4. szám. 334–336. p. (ism.)

52. A polgári haszonvételi jogok szabályozása Debrecenben a népképviselet korában (1848–1871). In: Reformator iuris cooperandi. Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bobvos Pál. Szeged, 2009. 11–28. p.

53. A szovjet típusú közigazgatás Kelet- és Közép-Európában. In: Jogtörténeti Szemle. Szerk.: Élesztős László. 2009. 3. szám. 1–9. p.

54. A debreceni közgyűlés és működése 1861-ben. In: Mezővárosaink jogélete a 18–19. században. = A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 2. Szerk.: Homoki-Nagy Mária. Szeged, 2010. 9–17. p.

55. Egy tudós hagyatéka. Előadások Polner Ödönről. In: Szeged. Szerk.: Tandi Lajos. 2010. május. (5. szám) 40–41. p. (ism.)

56. Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter emlékezete. In: Jogtudományi Közlöny. Szerk.: Vörös Imre. 2010. június. (6. szám) 318–320. p.

57. A választási bíráskodás dualizmuskori intézménytörténetéhez. Szilágyi Dezső első bifurkációs javaslata (1891). In: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Homoki-Nagy Mária és Balogh Elemér. = Acta Juridica et Politica Szeged. Tomus LXXIII. Fasc. 1. Szeged, 2010. 9–29. p.

58. Mi fán terem a királyság? Az interjú szövegét összeállította: Hardi Péter. In: Szabad Föld. 2011. január 14. (2. szám) 4–5. p.

59. Hódmezővásárhely szervezési és működési szabályzatának ügye a két világháború között. In: A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság évkönyve 2010. Szerk.: Kovács István és Varsányi Attila. Hódmezővásárhely, 2011. 161–173. p.

60. A Sváb tükör. Közreadja Blazovich László és Schmidt József. In: Századok. A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. 2011. 5. szám. 1271–1273. p. (ism.)

61. „Mennél inkább változik, annál inkább ugyanaz.” Ismertetés Józsa Zoltán Változó közigazgatás című könyvéről. In: Új Magyar Közigazgatás. 2011. november. (11. szám) 56–58. p. (ism.)

62. A bírói hatalom gyakorlásának jogszabályi változásai a dualizmus korában (1890–1914). In: Konferencia a bírói hatalomról és az állampolgárságról. (IV. Szegedi Jogtörténeti Napok.) Szerk.: Homoki-Nagy Mária. Szeged, 2011. 9–21. p.

63. A magánjogi községi bíráskodás Magyarországon, különös tekintettel Hódmezővásárhelyre (1877–1944). In: A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság évkönyve 2011. Szerk.: Kovács István és Presztóczki Zoltán. Hódmezővásárhely, 2012. 25–40. p.

64. A bírák helyzete a középkori német jogkönyvekben és az angol szokásjogban. In: Jogtudományi Közlöny. Szerk.: Vörös Imre. 2012. május. (5. szám) 233–239. p.

65. Az állami telepítések jogi szabályozása Magyarországon a dualizmus korában, különös tekintettel a Délvidékre. In: Acta Universitatis Szegediensis. FORVM Szeged. Főszerk: Homoki Nagy Mária. 2012. 1. szám. 5–32. p. 5

66. Szeged Megyei Város tanácsainak lakásgazdálkodása 1971 és 1990 között. In: A jó állam aspektusai, perspektívái. Az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete. Szerk.: Papp Tekla. = Lectiones Iuridicae 5. /A Pólay Elemér Alapítvány kiadványa. Sorozatszerk.: Balogh Elemér./ Szeged, 2012. 67–76. p.

IV. Idegen nyelvű tanulmányok:

1. Reforms of the Judicial System in the Era of Dezső Szilágyi. In: Ius et legitimatio. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Szabó Imre. Szeged, 2008. 9–16. p.

2. The Jury in Hungary. In: Зборник Радова (Collected Papers). Главни уредник (Editor in chief): Др Драгиша Дракиħ (Dr. Dragisa Drakic). XLII. 1–2/2008. Novi Sad Faculty of Law; Novi Sad, Serbia, 2008. pp. 927–939.

3. Soviet-Type Public Administration in Eastern and Central Europe. In: Studii Şi Cercetări Juridice Europene. Volumul Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept organizată de Facultatae de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universtăţii de Vest din Timişoara 16–18 iulie 2009. Timişoara, Romania, 2009. pp. 767–782.

4. The Codification of the Jury Procedure in Hungary. In: The Journal of Legal History. Vol. 30, No. 3, December 2009. Editor: Neil Jones. (Publisher: Routledge; England, United Kingdom) pp. 279–297.

5. History of the Institutions of Austrian-Hungarian Consular Jurisdiction. In: East European and Russian Yearbook of International and Comparative Law 2008–2009. Vols. 2–3. Editor: William E. Butler. (Publisher: Pennsylvania State University, Dickinson School of Law, USA) California, USA, 2010, pp. 129–142.

6. Local Soviets and Councils in the Ex-Socialist European States with Special Regard to Hungary (1950–1990). In: Hungarian Studies. Vol. 24, No. 1, June 2010. Editor in chief: Mihály Szegedy-Maszák. (Publisher: Akadémiai Kiadó, Budapest) pp. 135–166.

7. Organisation of the Appeal Court in Timişoara (1890–1891). In: Studii Şi Cercetări Juridice Europene. Conferenţia Internaţională a Doctoranzilor în Drept. Timişoara – aprilie 2010. Redactor: Ioana Mogoş, Monica Stoian. Timişoara, Romania, 2010. Volumul II. (Drept public) pp. 44–55.

8. Socialist Councils and Representation in the People’s Republic of Hungary (1949–1989). In: Parliaments, Estates and Representation. Vol. 30, No. 2, November 2010. (Published for the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. Publisher: Routledge; England, United Kingdom) pp. 113–128.

9. A Historical Institution: Consular Jurisdiction with Special Regard to the Austro-Hungarian Monarchy. In: Radu I. Motica, Lucian Bercea, Viorel Pasca (eds.): Conferinta Internationala Bienala / Biennial International Conference Timisoara, Universul Juridic. Bucharest, Romania, 2011, pp. 15–29.

10. Democratic Centralism and the Party Guidance of Soviet Type Councils in Communist Hungary (1950–89/90). In: Parliaments, Estates and Representation. Vol. 32, No. 2, November 2012. (Published for the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. Publisher: Routledge; England, United Kingdom) pp. 154–170. 6

V. Könyv- és kiadványszerkesztés:

1. Both Ödön: Reform és forradalom. Egybegyűjtött írások Magyarország alkotmány- és jogtörténetéből 1790–1849. Antal Tamás közreműködésével közreadja Ruszoly József. = A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 26. Sorozatszerk.: Balogh Elemér. Szeged, 2009. [517 p.]

2. Both Ödön: A hazai reformkori büntetőjog-történet kutatásának szükségessége és lehetőségei. Közli ifj. Both Ödön és Antal Tamás. In: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Homoki-Nagy Mária és Balogh Elemér. = Acta Juridica et Politica Szeged. Tomus LXXIII. Szeged, 2010. 217–226. p.

VI. Tudományos előadások:

1. A debreceni közgyűlés és működése 1861-ben. = Felszólalás a „Mezővárosaink jogélete a 18. és 19. században” címmel rendezett konferencián. Szeged, 2003. november 13.

2. Közigazgatás a két világháború között Hódmezővásárhelyen. = Felszólalás a „Csongrád Megyei Levéltári Napok 2005” alkalmából szervezett előadássorozaton. Hódmezővásár-hely, 2005. október 18.

3. Heka László: Szerbia állam- és jogtörténete. = Felszólalás az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának könyvbemutatóján. Szeged, 2006. március 30.

4. Az esküdtszék egykor és most. = Felszólalás „A Magyar Tudomány Ünnepe” alkalmából rendezett „A jognak asztalánál” című konferencián. Szeged, 2007. november 15.

5. Az esküdtszéki eljárás kodifikációja Magyarországon. = Előadás az SZTE Magyar Jogtörténeti Tanszéke által szervezett kodifikációtörténeti konferencián. Szeged, 2007. november 16.

6. Historia est magistra vitae. A jogtörténet helye a mai jogrendszerben. = Előadás a szegedi Közéleti Kávéház rendezvénysorozatán. Szeged, 2007. december 11.

7. Szilágyi Dezső emlékezete. = Felszólalás a Szilágyi község alapításának 110. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Szilágyi (Svilojevo, Szerbia), 2009. augusztus 23.

8. A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869: IV. tc. első novellája. = Előadás a „IV. Szegedi Jogtörténész Napok” című rendezvényen az SZTE Magyar Jogtörténeti Tanszékének szervezésében. Szeged, 2009. november 13.

9. A Historical Institution: Consular Jurisdiction with Special Regard to the Austro-Hungarian Monarchy. = Lecture on the biannual international legal conference of the Faculty of Law and Administrative Sciences of the West University of Timişoara. Timişoara, Romania, 29th October 2010.

10. A községi bíráskodás jogintézményei és az 1911. évi Polgári perrendtartás. = Előadás az „V. Szegedi Jogtörténész Konferencia” keretében az SZTE Magyar Jogtörténeti Tanszékének szervezésében. Szeged, 2011. november 24.

11. The Legal Status of Judges in the German ‘Spiegels’ and in the Medieval English Common Law. = Vorlesung an dem Rechtshistorische Konferenz: Der Schwabenspiegel und andere Rechtsbücher im Donau-Gebiet. (Universität Szeged und das Regionalzentrum der Ungarischen Akademie der Wissenschaften) Szeged, 1–2. März 2012.

12. Szeged Megyei Város tanácsainak lakásgazdálkodása 1971 és 1990 között. = Felszólalás „Az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete és a ‘jó állam’ aspektusai, perspektívái” című konferencián az MTA SZAB JSZ Gazdasági Jogi Munkabizottsága szerevezésében. Szeged, 2012. április 26. 7

13. Szeremlei Sámuel helytörténeti munkássága a monográfiája előtt. = Felszólalás a Hódmező-vásárhely monográfusa, Szeremlei Sámuel születésének 175. évfordulója alkalmából tartott emlékülésen, a reformátusok hetéhez kapcsolódva, a Bethlen Gábor Református Gimnázium és a Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság szervezésében. Hódmezővásárhely, 2012. október 26.

14. Reforms of the Municipal Public Administration in Hungary, 1919–1929. = Lecture on the international scientific conference within the project „Harmonization of Serbian and Hungarian (domestic) law with the European Union Law and cross-border cooperation”. Novi Sad, Serbia, 14th December 2012.

Szeged, 2013. január 31.