Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Európai Jogtörténeti Tanszék  --  Publikációs lista

Prof. Dr.Dr. h.c. Ruszoly József publikációi

Gyuris György

Ruszoly József munkássága

1959–1999

Szeged, 2000

A Somogyi-könyvtár kiadványai 38. füzetének Bibliográfia-része (13–136. p.) Balogh Elemér Előszó (5–7. p.) és a szerző A bibliográfiáról (8–10. p.) részeinek mellőzésével.

 

1959

1 Bagamér múltja, XIII-XVIII. sz. == Helytörténeti dolgozatok : az 1958. évi országos középiskolai tanulmányi verseny díjnyertes dolgozatai / szerk. Szabolcs Ot­tó. - Budapest : Tankvk. - p. 77-103.

1960

2 Hogyan készülünk a KISZ-kongresszusra? : válaszol - a szegedi jogászok egyik KISZ-vezetője == Egyetemi Lapok. - 2.évf. 40.sz.(nov. 26.), p. 1. - (Fórum)

Aláírás sajtóhibával: Ruszoky József.

1962

3 Az Országos Nemzeti Bizottság két tervezetéről == Acta iuvenum. Sectio juridica et politica. - Tom.2. - p. 43-86.

Kny. is.

1963

4 Választási bűncselekmények Békés megyében a Horthy-fasizmus idején == Körös népe. - 3.sz., p. 59-78.

Kny. is.

5 Békéscsabai képviselőválasztások a Horthy-korszakban == Körös népe. - 3.sz., p. 89-116.

Kny. is.

6 A „Körös Népe” legújabb számáról == Békés megyei népújság. - 18.évf. 234.sz.(okt. 6.), p. 8 - (Köröstáj)

Ism. a Körös népe c. történelmi és néprajzi szemle 4. számáról.

1964

7 Körös Népe == Szegedi egyetem. - 2.évf. 2.sz.(jan. 27.), p. 6. ­- (Könyvszemle)

Ism. a Körös népe c. történelmi és néprajzi szemle 4. számáról.

8 Ismeretlen Karikás Frigyes-dokumentumok == Tiszatáj. - 18.évf. 3.sz.(márc.), p. 6. - (Szocialista örökségünk)

9 „A szegedi egyetemen a kezdeti nehézségek után zavartalanul folynak az előadások : a vidéki hallgatók elhelyezéséről is gondoskodnak” == Szegedi egyetem. - 2.évf. 15.sz.(okt. 8.), p. 3. - (Húsz éve)

Aláírás: (r.j.). - A Délmagyarország 1944. nov. 28-i cikkének közlésével.

10 A Szegedi Nemzeti Bizottság megalakulásáról == Tiszatáj. - 18.évf. 10.sz.(okt.), p. 13.

1944-ben.

11 Megjegyzések a felszabadulási dokumentációs kiállításról == Szegedi egyetem. - 2.évf. 17.sz.(nov. 8.), p. 2.

 Aláírás: (ruszoly)

12 Még négy hónap : áprilisban lesz a VII. Országos Diákköri Konferencia == Szegedi egyetem. - 2.évf. 20.sz.(dec. 23.), p. 4.

1965

13 Beszámoló a Kommunista Párt ifjúsági szervezetének 1944. okt. 20-án tartott üléséről == Szegedi egyetem. - 3.évf. 1.sz (jan. 12.), p. 4. - (Húsz éve)

Aláírás: R. J. - Az irat szövegének közlésével.

14 Jelentés a KISZ szegedi szervezetének működéséről okt. 15-től nov. 23-ig ; A Kommunista Ifjúsági Szövetség szegedi szervezetének jelentése november 29-től december 8-ig == Szegedi egyetem. - 3.évf. 2.sz.(jan. 23.), p. 6. - (Húsz éve)

Aláírás nélkül. - Az 1944-i keltezésű iratok közlése.

15 Egy lap indulása == Szegedi egyetem. - 3.évf. 3.sz.(febr. 12.), p. 6. - (Húsz éve)

Az Utunk c. szegedi ifjúsági lapról.

16 Két héttel a VII. Országos Diákköri Konferencia előtt == Szegedi egyetem. - 3.évf. 7.sz.(ápr. 10.), p. 3.

Aláírás: R. J.

17 „Az egyetem ezentúl...József Attila nevét viselje!” == Szegedi egyetem. - 3.évf. 7.sz (ápr. 10.), p. 5. -(Húsz éve)

18 Jegyzetek a konferenciáról == Szegedi egyetem. - 3.évf. 9.sz.(máj. 8.), p. 5.

A VII. Országos Diákköri Konferenciáról.

19 Buza László nyolcvanéves : hat évtized a nemzetközi jog szolgálatában == Tiszatáj. - 19.évf. 5.sz.(máj.). - p. 354-357. : ill

Vinkler László rajzával.

20 Szegedi tudós államjogi monográfiája : Szentpéteri István - A közvetlen demokrácia fejlődési irányai == Tiszatáj. - 19.évf. 8.sz. (aug.), p. 666-667.

Könyvism.

21 Építőmunkán az NDK-ban == Szegedi egyetem. - 3.évf. 16.sz (okt. 23.), p. 2. - (Nyári jegyzetlapok)

Aláírás: R. J.

1966

22 Debrecenben rendezik meg jövő tavasszal a VIII. Országos Diák­köri Konferenciát == Szegedi egyetem. - 4.évf. 7.sz.(ápr. 3.), p. l.

23 „Haladó szellemű jogászokra van szükség” == Szegedi egyetem. - 4.évf. 7.sz.(ápr. 3.), p. 2. - (Újra közöljük)

Aláírás: -ly j-. - Az 1947. május 15-17-i I. Szegedi Ifjúsági Jogásznapokról a Délmagyarországban (1947. máj. 17.), valamint a Szegedi hírlapban (1947. máj. 18.) megjelent tudósítás utánközlése.

24 Hagyományok == Szegedi egyetem. - 4.évf. 9.sz.(máj. 8.), p. 3.

Aláírás: (r.j.). - Az 1966-i Szegedi Ifjúsági Jogásznapok kapcsán.

25 „Munkás és parasztfiatalok az egyetemen”== Szegedi egyetem. - 4.évf. 10.[!11.]sz.(jún. 8.), p. 2. - (Újra közöljük)

Aláírás: ol. - Péter László álnéven írott Harminc paraszt Szegedre tart (Egyetemi élet, 1946. okt.), valamint Nagy László: Munkás és parasztfiatalok az egyetemen (Délmagyarország, 1947. márc. 25.) c. cikkének utánközlése.

26 Memoárok forradalmakról, ellenforradalomról, emigrációról == Tiszatáj. - 20.évf. 9.sz.(szept.), p. 765-769. - (Kritika)

Ism. a Kun Béláné: Kun Béla; Rácz László: Porszem a viharban (New York, 1965.); Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán: Emlékeim; Tankó Balázs: Életem sora 1915-től 1932-ig (Kortárs, 1966/1.) c. művekről.

27 Wesenbergi hetek == Szegedi egyetem. - 4.évf. 15.sz.(okt. 8.), p. l.

Aláírás: R. J. - Beszámoló a hathetes NDK-beli útról.

28 Kun Béla? == Szegedi egyetem. - 4.évf. 16.sz.(okt. 25.), p. 4.

Aláírás: (ruszoly). - Ady Endre debreceni diáktársáról, a „másik” Kun Béláról.

­29 Greifswaldi utazás == Szegedi egyetem. - 4.évf. 20.sz.(dec. 28.), p. 3.

Aláírás nélkül. - Tudósítás.

30 Dokumentumértékű kiadványok – hibákkal. Markovics Györgyi–Tóbiás Áron - A cenzúra árnyékában == Tiszatáj. - 20.évf. 12.sz.(dec.), p. 1047-1048. - (Kritika)

Könyvism.

31 Az első nemzetgyűlési választások előzményeihez == Jogtörténeti tanulmányok / szerk. Csizmadia Andor. 1. - Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk. - p. 91-110.

Kny. is.

Ism.

a) Szegedi jogtörténész választójogi ku­tatása / Oltvai Ferenc == Délmagyarország. - 57.évf. 83.sz.(1967. ápr. 9.), p. 9.

b) Kállay István == Magyar jog. - 15.évf. 5.sz.(1967. máj.), p. 315-319.

c) Vargyai Gyula == Jogtudományi közlöny. - 22.évf. 7.sz.(1967. júl.), p. 442-446. - (Jogirodalom)

32 A Szegedi Nemzeti Bizottság részvétele a demokratikus állam­hatalom gyakorlásában, 1944. december–1945. január - Szeged : JATE. - 29 p. ; 24 cm

Az Acta juridica et politica 13. kötetének 6. füzete.

Fűzött : ár nélkül

Ism.

a) Horváth-Zsikó László == Magyar jog. - 15.évf. 8.sz.(1967. aug.), p. 505-­506.

b) Oltvai Ferenc == Honismeret─helytörténet . - 1970. 1.sz., p. 120-122.

1967

33 Csaplár Ferenc - A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma == Szegedi egyetem. - 5.évf. 3.sz.(febr. 8.), p. 4. - (Könyvszemle)

Könyvism.

34 „Lesz-e belőle béke?” == Szegedi egyetem. - 5.évf. 16.sz.(okt. 23.), p. 2. - (Október fényei)

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulóján válogatás korabeli szegedi lapokból..

35 „Az orosz tenger” == Szegedi egyetem. - 5.évf. 17.sz.(nov. 7.), p. 2. - (Október fényei)

Aláírás: R. J. - Szegedi újságok az orosz forradalomról.

36 Zalka Máté - Az éneklő börtön ­== Tiszatáj. - 12.évf. 11.sz (nov.), p. 1134-1135. - (A nagy évforduló könyvei)

Könyvism.

37 „Népjogot, világbékét!” == Szegedi egyetem. - 5.évf. 19.sz.(dec. 8.), p. 2. - (Október fényei)

Aláírás: R. J. - Munkás-megmozdulások Szegeden 1917-ben.

38 Kilencven éve született Ady Endre : a költő és a Kolozsvári Egyetemi Lapok == Szegedi egyetem. - 5.évf. 19.sz.(dec. 8.), p. 5.

Aláírás: R. J.

39 Diákkörök a József Attila Tudományegyetemen == Diákköri füzetek. - I. 2. - p. 201-209. - (Diákköri munka)

1968

40 „Tizenkétezer ember sztrájkolt Szegeden” == Szegedi egyetem. - 6.évf. 2.sz.(jan. 23.), p. 2. - (Október fényei)

Aláírás: R. J. - 1918 januárjában.

41 Öt esztendő == Szegedi egyetem. - 6.évf. 3.sz.(febr. 8.), p. 2.

A Szegedi egyetem első öt évfolyamáról.

42 Vita Antalffy György új könyvéről == Szegedi egyetem. - 6.évf. 4.sz.(febr. 28.), p. 3.

Aláírás: (r.). - Beszámoló Antalffy György: Állam és demokrácia c. művének (1967) vitájáról.

43 Békehírek, 1918. == Szegedi egyetem. - 6.évf. 5.sz.(márc. 12.), p. 3. - (Október fényei)

Aláírás: R. J. - Az orosz békekötés hírei a szegedi hírlapokban.

44 Páter Zadravecz titkos naplója == Tiszatáj. - 22.évf. 3.sz.(márc.), p. 286-287. - (Kritika)

Ism. a kötetről (1967).

45 Acta Juridica et Politica, tomus XIV. == Szegedi egyetem. - 6.évf. 9.sz.(máj. 8.), p. 2.

Aláírás nélkül. – Könyvism.

46 A bagaméri zendülés 1898-ban == Alföld. - 19.évf. 5.sz.(máj.), p. 43-46. - (Valóságunk)

Ua. Bagaméri krónika. - 4.évf. 1/3.sz.(1998. szept. 30.), p. 11-13.

47 Madzsar József válogatott írásai == Tiszatáj. - 22.évf. 6.sz.(jún.), p. 556-557. - (Kritika)

Ism. a kötetről (1967).

48 Két emlékirat a forradalmak koráról == Tiszatáj. - 22.évf. 7.sz.(júl.), p. 667-668. - (Kritika)

Ism. Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban (1967) és Harrer Ferenc: Egy magyar polgár élete, 1. c. könyvéről.

49 Debreceni egyetemtörténet szegedi tanulságokkal == Szegedi egyetem. - 6.évf. 14.sz.(szept. 28.), p. 4.

Ism. Varga Zoltán: A debreceni tudományegyetem története. 1., 1914-1944. (Debrecen) c. könyvéről.

50 Az őszirózsás forradalom évfordulójára == Szegedi egyetem. - 6.évf. 16.sz.(okt. 23.), p. 1.

51 Három választás : adatok Károlyi Mihály politikai pályakezdé­séhez =­= Tiszatáj. - 22.évf. 10.sz.(okt.), p. 910-914. - (Ötven éve történt)

52 A forradalom napjai Szegeden. 1-5. == Szegedi egyetem. - 6.évf. 17.sz.(nov. 8.), p. 2.

Aláírás: R. J. - Hírek a szegedi hírlapokban. - Folytatása: 53.

53 A forradalom napjai Szegeden. 6-10. == Szegedi egyetem. - 6.évf. 19.sz.(dec. 8.), p. 7.

Aláírás: r. - Hírek a szegedi hírlapokban. - Előzménye: 52. - Folytatása: 61.

54 Hajdú Tibor - Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom == Tiszatáj. - 22.évf. 12.sz.(dec.), p. 1130-1132. - (Ötven éve történt)

Könyvism.

55 A nemzeti bizottságok a népi demokratikus államhatalomban == Jogtudományi közlöny. - 23.évf. 11/12.sz.(nov./dec.), p. 630-634. - (Jogirodalom)

Ism. Csizmadia Andor: A nemzeti bizottságok állami tevékenysége, 1944-1949. c. könyvéről.

56 A választási bíráskodás Magyarországon a két nemzetgyűlés idején, 1920-1926. - Szeged : JATE. - 47 p. ; 24 cm

Az Acta juridica et politica 15. kötetének 6. füzete.

Fűzött : ár nélkül

57 XIII. Az egyetemi sajtó == A József Attila Tudományegyetem beszámolója / szerk. biz. elnök Martonyi János. - 1948-1967. - Sze­ged : JATE. – p. 139-141.

Aláírás: R. J.

Ism.

a) Bárdos József = Tiszatáj. - 23.évf. 12.sz.(1969. dec.), p. 1136. - (Kritika)

1969

58 Az egyetemi újságíró : egy Ady-cikk visszhangjáról == Szegedi egyetem. - 7.évf. 1.sz.(febr. 10.), p. 7.

Ady Endre, a debreceni jogász, Adynak a Debreceni Főiskolai La­pok, 1899. jan. 20-i számában megjelent cikke alapján.

59 Munkatársaink == Tiszatáj. - 23.évf. 2.sz.(febr.), borítófül 1. : ill.

Rövid önéletrajz.

60 A magyar republikánusok perei Szegeden : újabb adatok a Nagy György-féle mozgalom történetéhez == Tiszatáj. - 23.évf. 2.sz.(febr.), p. 148-157. - (Ötven éve történt)

61 A forradalom napjai Szegeden. 11-16. == Szegedi egyetem. - 7.évf. 3.sz.(márc. 8.), p. 2.

Aláírás: R. J. - Hírek a szegedi hírlapokban. - Előzménye: 53. - Folytatása: 62.

62 A forradalom napjai Szegeden. 17-21., Csodálatos tavasz == Szegedi egyetem. - 7.évf. 3.[!4.]sz.(márc. 21.), p. 2.

Aláírás: R. J. - Hírek a szegedi hírlapokban. - Előzménye: 61.

63 Móra-mutató == Szegedi egyetem. - 7.évf. 6.sz.(ápr. 23.), p. 2.p.

Név nélkül. - Ism. Péter László: Betűrendes mutató Móra Ferene összegyűjtött ­művei köteteihez (Szeged) c. művéről.

64 Forradalmárok, katonák == Tiszatáj. - 23.évf. 3/4. sz.(márc./ápr.), p. 295-­296. - (A fél évszázados évforduló könyvei)

Aláírás: R. J. - Ism. a Hetés Tibor szerkesztette (1968) kötetről.

65 Sarlós Béla - A Tanácsköztársaság jogrendszerének kialakulása == Tiszatáj. - 23.évf. 3/4.sz.(márc./ápr.), p. 298-­300. - (A fél évszázados évforduló könyvei)

Könyvism.

66 Pótlás == Szegedi egyetem. - 7.évf. 8.sz.(máj. 26.), p. 3.

Név nélkül. - Az Ady Endre összes versei. 1., Versek : 1891-1899. c., Koczkás Sándor szerkesztette kötethez.

67 Somogyi-könyvtári híradó == Szegedi egyetem. - 7.évf. 8.sz.(máj. 26.), p. 6.

Aláírás: R. J. - Ism. a folyóirat 1967-1969. évi számairól.

68 Dersi Tamás - A publicista Kun Béla == Tiszatáj. - 23.évf. 6.sz.(jún.), p. 553-554.

Könyvism.

69 Hajdú Tibor - A Magyarországi Tanácsköztársaság == Tiszatáj. - 23.évf. 7.sz.(júl.), p. 624-626. - (Ötven éve történt)

Könyvism.

70 Két újabb Károlyi-könyv == Tiszatáj. - 23.évf. 8.sz.(aug.), p. 735-738. - (Ötven éve történt)

Ism. a Károlyi Mihály: Az új Magyarországért (1968) és Károlyi Mihályné: Együtt a száműze­tésben c. könyveiről.

71 Először szocialista országban : jogtörténeti és római jogi munkaértekezlet == Szegedi egyetem. - 7.évf. 13.sz.(okt. 8.), p. 3-4. : ill.

Név nélkül. – A József Attila Tudományegyetemen. - Vö. 80.

72 Éveinkről : a szegedi egyetemi sajtó történetéhez == Szegedi egyetem. - 7.évf. 13.sz.(okt. 8.), p. 4.

73 Szeged és Debrecen == Szegedi egyetem. - 7.évf. 14.sz.(okt. 23.), p. 1., 6.

Aláírás: R. J. – A két város 1944 őszén.

74 Évfordulós kiadványok a Somogyi-könyvtárból == Szegedi egyetem. - 7.évf. 14.sz.(okt. 23.), p. 2.

Aláírás: (r. j.). - Ism. Péter László: Szeged fölszabadulásától az ország fölszaba­dulásáig, 1944-1945. (Szeged); A fölszabadult Szeged első újságjai (Szeged) c. kiadványokról, valamint a Somogyi-könyvtári hír­adó 1969/4. számáról.

75 Kun Béla, a joghallgató == Szegedi egyetem. - 7.évf. 14.sz.(okt. 23.), p. 7. : ill.

76 Dettre János fegyelmi ügye a Huszár-kormány előtt == Somogyi-könyvtári híradó. - 8.évf. 4.sz.(okt.), p. 355-361. - (Örökség)

77 Dr. Buza László, 1885-1969 == Szegedi egyetem. - 7.évf. 15.sz.(nov. 8.), p. 3. : ill.

Nekrológ.

1970

78 A József Attila Tudományegyetem beszámolója, 1948-1967 == Felsőoktatási szemle. - 19.évf. 6.sz.(jún.), p. 412-­413. - (Szemle)

Ism. a kötetről (Szeged, 1968).

79 Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből. Csongrád megye felszabadulása és az élet megindulása, 1944. szeptember–1945. október / szerk. Rácz János ; [a kötet munkatársai… Ruszoly József…]. - Szeged : MSZMP Csongrád M. Biz. : Csongrád M. Tanács VB. - 787 p. ; 24 cm

Kötött : 80 Ft

Ism.

a) Serfőző Lajos == Tiszatáj. - 25.évf. 1.sz.(1971. jan.), p. 89-91. - (Kritika)

1971

80 Nemzetközi jogtörténeti és római jogi munkaértekezlet : Szeged, 1969. szeptember 18-20. == Gazdaság és jogtudomány. - 5.köt. 1/2.sz., p. 185-191.

1972

81 Komitate gegen die Nationalversammlung in Ungarn, 1920-­1921. : Kurzreferat. - Szeged : [JATE]. - 6 fol. ; 30 cm

Fűzött : ár nélkül

Vö. 83.

82 Az országos diákköri konferencia állam- és jogtudományi szekciója == Felsőoktatási szemle. - 21.évf. 11.sz.(nov.), p. 700-702.

Áttekintés az addigi konferenciákról.

83 Komitate gegen die Nationalversammlung in Ungarn, 1920-1921 == Verwaltungshistorische Studien. 2. : aus Materialen der inter­nationalen Konferenz über Verwaltungshistorie in Pécs-Siklós, 18-20. Mai 1972). / red. Andor Csizmadia. - Pécs : Pécsi Tudományegy. - p. 407-414. - (Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből ; 2. évf. 2. köt.)

Vö. 81.

84 Vargyai Gyula - A legitimisták és szabad királyválasztók köz­jogi vitájáról az ellenforradalmi államban. A katonai közigazgatás és az ellenforradalmi állam keletkezése == Századok. - 106. évf. 6. sz., p. 1414-1418. - (Történeti irodalom)

Ism. a kötetekről (Pécs, 1964 és 1967).

1974

85 A Szegedi Szemle szüksége == Délmagyarország. - 64.évf. 6.sz.(jan. 9.), p. 5.

86 Híradóból műhely == Szegedi egyetem. - 12.évf. 1.sz.(febr. 8.), p. 5.

Aláírás: R. J. - Ism. a Somogyi-könyvtári híradó 1971-1972. évi és a Somogyi-­könyvtári műhely 1973. évi évfolyamairól.

87 Zur Geschichte der Regelung der Enteignung in Ungarn im 19. Jahrhundert : Rechtshistorische Konferenz Krems 1974., Szegediner Referate. - Szeged : JATE. - 30 p. ; 21 cm

Fűzött : ár nélkül

Magyar nyelvű változata: 106.

88 Első népi demokratikus választási törvényünk (1945: VIII. tc.) létrejötte == Jogtörténeti tanulmányok / szerk. Csizmadia Andor. - 3. - Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk. - p. 105-120. - ISBN 963-220-033-0

Kny. is.

Ism.

a) Máthé Gábor == Állam és igazgatás. - 25.évf. 4.sz.(1975. ápr.), p. 376-378. - (Szemle)

b) Hajdu Lajos == Jogtudományi közlöny. - 30.évf. 6.sz.(1975. jún.), p. 365-369. - (Jogirodalom)

89 Két könyv a Városról == Szegedi egyetem. - 12.évf. 12.sz.(okt. 8.), p. 6

Ism. Péter László: Szeged utcanevei (Szeged) és uő: Szeged irodalmi emlékhelyei (Szeged) c. köteteiről.

90 „Kun Béla, a joghallgató” == Szegedi egyetem. - 12.évf. 12.sz.(okt. 8.), p. 6.

Aláírás: R. J. - Kun Béláné és Hidas Antal levelei.

­91 Szeged képviselői az Ideiglenes Nemzetgyűlésben == Somogyi-könyvtári műhely. - 13.évf. 4.sz.(okt.), p. 441-444.

Kny. is.

92 Alkotmányjogi reformtörekvések az első nemzetgyűlés idején. - Szeged : JATE. - 71 p. ; 24 cm

Az Acta juridica et politica 21. kötetének 5. füzete.

Fűzött : ár nélkül

1975

93 A népi önkormányzat kezdetei == Magyar hírlap. - 8.évf. 4.sz.(jan. 4.), p. 4. - (Harminc esztendő)

1945-ben.

94 Előkészítették a földreformot == Magyar hírlap. - 8.évf. 21.sz.(jan. 21.), p. 4. - (Harminc esztendő)

Eredeti címe: A nemzeti bizottságok.

95 Tanulmányok Tolna megye történetéből == Jogtudományi közlöny. - 30.évf. 2.sz.(febr.), p. 126-127. - (Jogirodalom)

Ism. az 5. kötetről (Szekszárd, 1974).

96 Az örökösödési egyezség == Somogyi-könyvtári műhely. - 14.évf. 1.sz.(febr), p. 42-43.

Kiegészítő megjegyzés Péter László: Két jogtörténeti emlék c. közleményéhez.

97 Osztrák történész Wallisch Kálmánról == Somogyi-könyvtári műhely. - 14.évf. 1.sz.(febr.), p. 85-­86. - (Szemle)

Aláírás: R. J. - Ism. Arnold Reisberg: Februar 1934. Hintergründe und Folgen. (Wien, 1974) c. könyvéről.

98 A nemzeti bizottságok intézménytörténetének néhány kérdése == Állam és igazgatás. - 25.évf. 4.sz.(ápr.), p. 330-339.

­99 Veres Péter levele Bagamérba == Múzeumi kurír. - 2.köt. 7. = 17.sz.(jún.), p. 36-37.

Kiss Györgyhöz. - A postabélyegző kelte: Budapest, 1956. IV. 22.

100 Makó az első felszabadult magyar város. 2. kötet, A népi demokratikus forradalom győzelme == Somogyi-könyvtári műhely. - 14.évf. 4.sz.(okt.), p. 327-329.

Könyvism. - Kny. is.

101 A választási bíráskodás története Európában. - Szeged : JATE. - 57 p. ; 24 cm

Az Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 22. kötetének 7. füzete.

Fűzött : ár nélkül

Ism.

a) Degré Alajos == Jogtudományi közlöny. - 31.évf. 5.sz.(1976. máj.), p. 276. - (Jogirodalom)

b) Szegedi egyetem. - 14.évf. 5.sz.(1976. ápr. 8.), p. 8. - Szerző: Nagy Ferenc.

c) S. Duparc == Revue historique de droit français et étranger. - Vol. 54 (1976), p. 622.

1976

102 Kiadványok a Somogyi-könyvtárból == Szegedi egyetem. - 14.évf. 9.sz.(jún. 11.), p. 2.

Ism. A Somogyi-könyvtári műhely 1974-1975. évi évfolyamairól, valamint A Somogyi-könyvtár kiadványai és a Csongrád megyei könyvtári füzetek c. sorozatok négy-négy számáról.

103 Diákkörök, diákköri konferenciák, diákköri kiadványok == Acta iuvenum. Sectio juridica et politica. - Ser. nova, tom. 1., p. VII-XIV.

Ism.

a) Szegedi egyetem. - 14.évf. 13.sz.(okt. 26.), p. 2. - Szerző: Nagy Ferenc.

b) Joghallgatók dolgozatai == Délmagyarország. - 66.évf. 262.sz.(no­v. 5.), p. 5.

c) A szegedi „Acta Iuvenum” új sorozatának első ­kötete / Kajtár István == Jogtudományi közlöny. - 33.évf. 7.sz.(1978. júl.), p. 439-440. - (Jogirodalom - jogélet)

104 A választási bíráskodás története Magyarországon : tartalom : tervezett kandidátusi értekezés. – Szeged : [JATE]. – 22 p. ; 30 cm

Fűzött : ár nélkül

A munkahelyi vita előtt közreadott bővített tartalomjegyzék. - Vö. 105.

105 A választási bíráskodás története Magyarországon : kandidátusi értekezés tézisei. – Szeged : JATE. – 18 p. ; 21 cm

Fűzött :, ár nélkül

Vö. 104. - Az értekezés gépirata hozzáférhető az MTA Könyvtárában: A választási bíráskodás története Magyarországon : kandidátusi értekezés. - Szeged : szerző. - V, 596, 65 fol. ; 31 cm

1977

106 A kisajátítás törvényi szabályozásának története Magyaror­szágon, 1836-1881. - Szeged : JATE. - 39 p. ; 24 cm

Az Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 24. kötetének 3. füzete. - Németül: 87.

Fűzött : ár nélkül

Ism.

a) N. F. == Szegedi egyetem. - 15.évf. 16.sz.(dec. 8.), p. 6. - Szerző: Nagy Ferenc.

b) Degré Alajos == Jogtudományi közlöny. - 33.évf. 3.sz.(1978. márc.), p. 176-178. - (Jogirodalom - jogélet)

c) Stanislaw Salmonowicz == Revue historique de droit français et étranger. - Vol.59.(1981), p. 701. - (Chronique)

107 Ady nálunk : Péter László könyvéről == Szegedi egyetem. - 15.évf. 15.sz.(nov. 24.), p. 5.

Könyvism.

108 Reitzer Béla emlékezete == Somogyi-könyvtári műhely. - 16.évf. 1/4.sz.(dec.), p. 45-50.

109 Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 1919-1945. == Somogyi-könyvtári műhely. - 16.évf. 1/4.sz.(dec.), p. 57-59. - (Szemle)

Ism. a Farkas József szerkesztette szegedi kötetről.

1978

110 Mészáros Károly Szegeden == Múzeumi kurír. - 3.köt. 7. = 27.sz.(júl.), p. 43-44.

Mészáros Károly (1821-1890) „történetjegyző” fölhívása a sze­gedi lakosokhoz a Tiszavidéki Újság 1849. március 28-i szá­mában.

111 Magyarok Odesszában == Szegedi egyetem. - [16.évf. 15.sz.](nov. 23-24.), p. 6.

Ism. Péter László: Odessza és a magyarok (Szeged) c. művéről.

112 Szeged petíciója váltótörvényszékért, 1861. == Somogyi-könyvtári műhely. - 17.évf. 1/4.sz.(dec.), p. 47-52.

Kny. is.

113 Az országgyűlési népképviselet kezdetei Csanád vármegyében, 1848-1875 == Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XIX. század / szerk. Farkas József. - Szeged : Csongrád M. Lvt. - p. 163-263. : ill.

Kny. is.

Ism.

a) Gondolatok egy tanulmánygyűjtemény ürü­gyén / Hencz Aurél == Délmagyarország. - 69.évf. 85.sz.(1979. ápr. 12.), p. 4.

b) Tanulmányok megyénk történetéből / Polner Zoltán == Csongrád megyei hírlap - 36.évf. 90.sz.(1979. ápr. 19.), p. 4. - (Könyvszemle)

c) Kajtár István == Somogyi-könyvtári műhely. - 20.évf. 1.sz.(1981. márc.), p. 49-50.

d) Csongrád és Csanád vármegye XIX. századi történetéhez / Ijjas József == Jogtudományi közlöny. - 36.évf. 11.sz.(1981. nov.), p. 965-968. - (Jogirodalom)

­114 Megtámadott képviselőválasztások Bihar vármegyében, 1861-­1913. == A Bihari Múzeum évkönyve / szerk. Héthy Zoltán. - 2. köt. - Berettyóújfalu : Bihari Múz. - p. 163-195. : ill. - ISSN 0133-7653

Kny. is.

1979

115 Osztróvszky József emlékezete == Délmagyarország. - 69.évf. 93.sz.(ápr. 22.), p. 6. : ill.

116 Móra Ferenc sajtópöre, 1923. == Somogyi-könyvtári műhely. - 18.évf. 1/4.sz.(júl.), p. 87-96.

Kny. is.

117 Tanulmányok Deák Ferencről == Jogtudományi Közlöny. - 34.évf. 7.sz.(júl.), p. 464-468. - (Jogirodalom - jogélet)

Ism. a Degré Alajos szerkesztette Zalai gyűjtemény (Zalaegerszeg, 1976) 5. kötetéről.

118 Hibák a telefonkönyvben == Szegedi egyetem. - 17.évf. 16.sz.(dec. 12.), p. 8.

Aláírás: - oly jó -­. - Az új Csongrád megyei telefonkönyv hibái.

119 A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. évi VIII. tc. megalkotásáig. - Szeged : JATE. - 110 p. ; 24 cm

Az Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 26. kötetének 7. füzete.

Fűzött : ár nélkül

Ism.

a) Jogtudományi értekezések / Józsa Zoltán == Délmagyaror­szág. - 70.évf. 81.sz.(1980. ápr. 6.), p. 4.

b) Josef Szabó == Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht. - Neue Folge 33.(1981), p. 102-106.

120 Beöthy Ödön, a népképviselő == Múzeumi kurír. - 4.köt. 1. = 31.sz.(dec.), p. 43-49.


1980

121 A választási bűncselekmények kodifikálása Magyarországon a XIX. században == Jogtörténeti tanulmányok / szerk. Csizmadia Andor. - 4. - Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk. - p. 257-275. - ISSN 0139-2042

Ism.

a) Historicky Čásopis. - Ročnik 29. čislo 3. (1981), p. 440-441.

122 A választási bíráskodás Magyarországon, 1848-1948. - Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk. - 563 p. ; 25 cm

ISBN 963-220-853-6 vászon : 139 Ft

Ism.

a) Oltvai Ferenc == Délmagyarország. - 70.évf. 248.sz.(okt. 22.), p. 4.

b) Polner Zoltán == Csongrád megyei hírlap. - 37.évf. 288.sz.(dec. 9.), p. 4. - (Könyvszemle)

c) Könyv a választási bíráskodásról / Kahler Frigyes == Múzeumí kurír. - 4.köt. 4. = 34.sz.( dec.), p. 3-5.

d) Ezer választás Magyarországon / Péter László == Könyvvilág. - 26.évf. 1.sz.(1981. jan.), p. 3.

e) (malo-) == Magyar nemzet. - 37.évf. 10.sz.(1981. jan. 13.), p. 4. - Szerző: Malonyai József. - (Könyvespolc)

f) Kahler Frigyes == Hajdú-bihari napló. - 38.évf. 13.sz.(1981. jan. 16.), p. 4.

g) N. F. == Szegedi egyetem - 19.évf. 1.sz.(1981. febr. 9. ), p. 6. p. - Szerző: Nagy Ferenc.

h) A jog és a történelem határán / Pölöskei Ferenc == Népszabadság. - 39.évf. 36.sz.(1981. febr. 12.), p. 7. - (Könyvekről)

i) Oltvai Ferenc == Somogyi-könyvtári műhely. - 20.évf. 1.sz.(1981. márc.), p. 54-55. - (Szemle)

j) Jogtörténeti kézikönyv / Mészáros Sándor == Üzenet. - 11.évf. 4.sz.(1981. ápr.), p. 207-208. - (Olvasónapló)

k) Hajdu Lajos = Valóság. - 24.évf. 5.sz.(1981. máj.), p. 107-109. - (Könyvekről)

l) Hencz Aurél = Állam és igazgatás. - 31.évf. 8.sz.(1981. aug.), p. 765-767. - (Könyv- és folyóiratszemle)

m) Novák István == Borsodi szemle. - 26.évf. 3.sz.(1981), p. 91-92. - (Könyvszemle)

n) Josef Szabó == Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht. - Neue Folge 33.(1981), p. 102-106.

o) Alajos Degré == Revue historique de droit français et étranger. - Vol.59.(1981), p. 701-702. - (Chronique)

p) Degré Alajos == Századok. - 117.évf. 2.sz.(1983), p. 475-479. - (Történeti irodalom)

r) Rácz Lajos == Állam- és jogtudomány. - 26.évf. 2.sz.(1983), p. 304-310. - (Jogirodalom)

s) Adalbert Toth == Südost-Forschungen. - Bd. 44.(1985), p. 315-­316.

t) Lajos Rácz == Jogtörténeti szemle. - 2. sz.(1987), p. 125-133. - (Literatur)

123 Választói összeírás és választási bíráskodás Magyarországon, 1848-1875. == Acta juridica et politica. - Tom. 27., Emlékönyv dr. Martonyi János egyetemi tanár oktatói működésének 40. és születésének 70. évfordulójára. - p. 307-335. - ISSN 0563-0606

 Kny. is: Fasc. 15. - 29 p.

Ism.

a) Ádám Antal == Jogtudományi közlöny. - 36.évf. 6.sz.(1981. jún.), p. 536-542. - (Jogirodalom)

124 Spira György - A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forra­dalom Magyarországán == Jogtudományi közlöny. - 35.évf. 10.sz.(okt.), p. 703-705. - (Jogirodalom)

Könyvism.

125 Az emigráns kezdeményező : Dettre János - Új partok felé == Üzenet. - 10.évf. 11.sz.(nov.), p. 626-628.

Ism. a kötetről (Szabadka, 1979).

126 Állampolgári és jogi ismeretek : jegyzetpótló törvénygyűjte­mény / összeállította Salló Terézia ; a szerkesztésben közreműködött Ruszoly József. - Szeged : JATE. - 197 p. ; 30 cm. - (József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Fűzött : ár nélkül

127 Erdei Ferenc idézése == Csongrád megyei hírlap. - 37.évf. 293.sz.(dec. 14.), p. 7. - (Alföldi műhely)

128 Bihar és Erdély == Magyar nemzet. - 36.évf. 301.sz.(dec. 24.), p. 9. - (Tisztelt Szerkesztőség!)

Hozzászólás Csiszér Alajos: Látogatás Szabó Máriánál (Magyar nemzet, dec. 2.) c. cikkéhez: a köz­napi szóhasználattal ellentétben Bihar történetileg nem Erdély része.


129 Magyarország története, 6-8. kötet == Somogyi-könyvtári műhely. - 19.évf. 4.sz.(dec.), p. 137-139. - (Szemle)

Ism. a Kovács Endre szerkesztette 6. (1979), a Hanák Péter szerkesztette 7. (1978) és a Ránki György szerkesztette 8. (1976) kötetekről.

130 A hazai választási bíráskodás „földrajzához”, 1861-1875. == Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata. - 95., Jogtörténeti tanulmányok : emlékkönyv Csizmadia Andor ­hetvenedik születésnapjára = Scripta historica-iuridica : Andreae Csizmadia septuagenario oblata / szerk. Ádám Antal, Benedek Ferenc, Szita János. - p. 349-368. : ill. - ISSN 0324-5934

Kny. is.

Ism.

a) Nagy Lajos == Állam- ­és jogtudomány. - 25.évf. 2.sz.(1982), p. 380-382. - (Jogirodalom)

b) Pólay Elemér == Jogtudományi közlöny. - 37.évf. 8.sz.(1982. aug.), p. 633-644. - (Jogirodalom - jogélet)

1981

131 Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 3. kötet =­= Somogyi-könyvtári műhely. - 20.évf. 1.sz.(márc.), p. 50-52. - (Szemle)

Ism. a Farkas József szerkesztette (Szeged, 1979) kötetről.

132 Pécsi egyetemtörténet == Szegedi egyetem. - 19.évf. 6.sz.(máj. 5.), p. 3.

 Ism. a Fejezetek a pécsi egyetem történetéből (Pécs, 1980) c., Csiz­madia Andor szerkesztette kötetről.

133 Az újszegedi „lobbanás” polgári áldozatai == Somogyi-könyvtári műhely. - 20.évf. 2.sz.(máj.), p. 96-99. - (Adalék)

Az 1849. júl. 28-i lőportár-robbanásról.

134 Magyarország története, 1790-1848. == Somogyi-könyvtári műhely. - 20.évf. 2.sz.(máj.), p 102. - (Szemle)

Aláírás: R. J. - Ism. a Mérei Gyula szerkesztette 5. (1981) kötetről.

135 Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban, közreadja Csizmadia Andor == Jogtudományi közlöny. - 36.évf. 6.sz.(jún.), p. 542-544. - (Jogirodalom)

Ism. a kötetről (1979).

136 Lévai Béla - A rádió és a televízió krónikája, 1945-1978. == Somogyi-könyvtári műhely. - 20.évf. 3.sz.(júl.), p. 133. - (Szemle)

Aláírás: R. J. - Ism. a kötetről (1980).

137 A törvényhozás intézményi alapjai az ellenforradalmi korszakban, 1919–1944/45. == A magyarországi polgári államrendszerek : tanulmánykötet / szerk. Pölöskei Ferenc és Ránki György. -Bp. : Tankv­k. - p. 470-505. - ISBN 963-17-5558-4

Ism.

a) Vagyok, tehát gondolkodom / Sarkadi László == Népszabadság. - 39.évf. 191.sz.(aug. 15.), p. 7.

­b) Tilkovszky Lóránt == Századok. - 117.évf. 1.sz.(1983), p. 234-237. - (Történeti irodalom)

138 Vas Zoltán - Viszontagságos életem == Somogyi-könyvtári műhely. - 20.évf. 4.sz.(dec.), p. 159-170. - (Szemle)

Ism. a kötetről (1980).

1982

139 Az „Állampolgári és jogi ismeretek” a szegedi Bölcsészkaron == Felsőoktatási szemle. - 31.évf. 1.sz.(jan.), p. 57-59.

Társszerző: Salló Terézia.

140 Über die Bestrebungen der Arbeiterbewegung um das allgemeine Wahlrecht bis zur Jahrhundertwende, mit besonderer Rücksicht auf Ungarn : ein Referat auf die internationale Konferenz Die Entwicklung der rechtlichen Stellung der Arbeiterklasse im Kapitalismus, Prag, 24-27. Mai 1982. - Miskolc : NME. - 27 p. ; 24 cm. - (A Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi Intéze­te Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszékének kiadványai. Kisebb közlemények ; 1.)

Fűzött : ár nélkül

Vö. 164., 178.

141 Hencz Aurél - Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyar­országon, 1848-1948. == Magyar jog. - 29.évf. 6.sz.(jún.), p. 570-571. - (Könyvismertetés)

Ism. a kötetről (Szeged, 1981).

142 Zur Institutionengeschichte der parlamentarischen Wahlprüfung in Europa == Der Staat. - Bd.21. Heft 2., p. 203-229.

Kny. is.

143 Falba zárt emléklap Bagamérban == Múzeumi kurír. - 4.köt. 9. = 39.sz.(jún.), p. 78-83. : ill.

Az eredetileg óvodának épült, 1980-ban lebontott községháza falában talált, 1896. július 22-i emléklap a nagyközség akko­ri helyzetéről. - Ua. Bagaméri krónika. - 2.évf. 1/4.sz.(1996. dec. 25.), p. 11-16. - Vö. 388.

144 Hajdú Lajos - II. József igazgatási reformjai Magyarországon == Állam és igazgatás. - 32.évf. 7.sz.(júl.), p. 666-669. - (Könyv- és folyóiratszemle)

Könyvism.

145 Két forráskiadvány a szovjet-orosz állam- és jogtörténet kezdeteiről == Jogtudományi közlöny. -37.évf. 7.sz.(júl.), p. 548-549. - (Jogirodalom)

Ism. az Összehasonlító jogtörténeti tanulmányok (1979) c. Kállay István szerkesztette és a Kovács István–Tóth Károly: Az ok­tóberi dekrétumok és az első szovjet alkotmány (1980) c. könyvekről.

146 Csizmadia Andor - Jogi emlékek és hagyományok == Kortárs. - 26.évf. 10.sz.(okt.), p. 1653-1654. - (Kritika)

Könyvism.

147 A népképviseleti önkormányzat szegedi történetéhez, 1848-1871. - Szeged : JATE. - 65 p. ; 24 cm

Az Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 39. kötetének 4. füzete.

Fűzött : ár nélkül

148 Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 4. kötet == Somogyi-könyvtári műhely. - 21.évf. 4.sz.(dec.), p. 183-184. - (Szemle)

Ism. a Farkas József szerkesztette (1980) kötetről.

149 Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében : fejezetek hat évtized történetéből == Somogyi-könyvtári műhely. - 21.évf. 4.sz.(dec.), p. 184-186. - (Szemle)

Aláírás: R. J. - Ism. a Hegyi András szerkesztette kötetről.

1983

150 Két évkönyv Miskolcról == Napjaink. - 22.évf. 1.sz.(jan.), p. 36. - (Figyelő)

Ism. a Borsodi könyvtári krónika 3. (Miskolc, 1981) és A Herman Ottó Múzeum közleményei 19. (Miskolc, 1981) kötetéről.

151 Arany János Megyaszón? : adatok az 1865/66. évi zempléni követválasztások históriájához == Napjaink. - 22.évf. 2.sz.(febr.), p. 18-20.

152 A jogászképzés miskolci hagyományairól == A mi egyetemünk. - 30.évf. 13.sz.(márc. 7.), p. 2. : ill.

153 Máthé Gábor - A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása, 1867-1875 == Magyar jog. - 30.évf. 3.sz.(márc.), p. 275-277. - (Könyvismertetés)

Ism. a kötetről (1982).

154 Magyarország nagyszerű embere : Szemere Bertalan és Marx Károly kapcsolata == Napjaink. - 22.évf. 3.sz.(márc.), p. 8-13. : ill.

Vö. 156., 157.

155 Hagyomány és valóság : egy szerkesztőségi felhívás néhány tanulsága == Napjaink. - 22.évf. 4.sz.(ápr.), p. 2.

A folyóirat tematikájának gazdagításáról.

156 Megértéssel : vita Szemere és Marx kapcsolatáról == Új tükör. - 20.évf. 18.sz.(máj. 1.), p. 23.

Fekete Sándor: Elfogultság nélkül : jegyzet Marx és Kossuth kapcsolatához (Új tükör, 1983. márc. 18.) c. cikkéhez. - Vö. 154., 157.

157 Üröm és öröm : Szemere és Marx kapcsolatához == Napjaink. - 22.évf. 6.sz.(jún.), p. 2. - (Vita-tükör)

Felelet Fekete Sándor: Nem tollhiba (Új Tükör, 1983. máj. 1.) c. viszontválaszára. - Vö. 154., 156.

158 Lajos Hajdu, II. József igazgatási reformjai Magyarországon == Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte. - Jg.5. Nr. 1/2., p. 101-103.

Könyvism.

159 Zemplén és Kossuth == Napjaink. - 22.évf. 8.sz.(aug.), p. 31-33. - (Figyelő)

Ism. a Fenyvesi András: Zemplén a reformkorban (Sátoralja­újhely, 1982) és Hőgye István: Kossuth Lajos és családjára vonatkozó iratok Zemplén vármegye levéltárában (Miskolc, 1982) c. kötetekről.

160 Elöljáróság – képviselő testület == Állam és igazgatás. - 33.évf. 11.sz.(nov.), p. 1053-1054.

161 A város nagy évében : Péter László - Szegedi örökség == Napjaink. - 22.évf. 11.sz.(nov.), p. 32-34.

Könyvism.

­162 Élete s vállalása jelképpé vált : Palóczy László, a népképviselő és korelnök, 1848/49, 1861. == Napjaink. - 22.évf. 12.sz.(dec.), p. 33-36.

163 Tanulmányok Csongrád megye történetéből 5-6. == Somogyi-könyvtári műhely. - 22.évf. 4.sz.(dec.), p. 270-272.

Ism. a Blazovich László szerkesztette két szegedi (1981 és 1982) kötetről.

164 A választójog a munkásmozgalom programjaiban a XX. század elejéig, különös tekintettel Magyarországra == Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon / szer­k. Kovács Kálmán. - Bp. : ELTE. - p. 191-207. - (Jogtörténeti értekezések : az ELTE Jogtörténeti Tanszékének kiadványai ; 13.)

Vö. 140., 178.

Ism.

a) Vargyai Gyula == Magyar tudomány. - 91. = Ú.f. 29. köt. 7/8.sz.(1984. júl./aug.), p. 642-644. - (Könyvszemle)

165 Városi közgyűlési házszabályok, 1861-1867. == Jogtörténeti tanulmányok / szerk. Csizmadia Andor. – 5. - Bp. : Tankvk. – p. 283-304. - ISBN 963-17-6848-1

Kny. is.

Ism.

a) Trócsányi László == Jogtudományi közlöny. - 39.évf. 8.sz.(1984. aug.), p. 480-481. - (Jogirodalom - jogélet)

166 Mészáros Károly és a rutén nemzetiségi törekvések 1861-ben == A Hajdúsági Múzeum évkönyve / szerk. Nyakas Miklós. - 5. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz. - p. 129-154. - ISSN 0139-0937

Kny. is.

167 Zur Institutionsgeschichte der parlamentarischen Wahlprüfung in Ungarn, 1848-1948. == Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete / hrsg. von Gabriel Adriányi, Horst Glassl, Ekkehard Völkl. - Bd. 12.(1982/1983). - München : Trofenik. - p. 149-168. - ISBN 3-87828-157-9

Kny. is.

1984

168 Szalay László, a reformkor politikai-jogi gondolkodója : An­talffy György könyvéről == Jogtudományi közlöny. - 39.évf. 2.sz.(febr,), p. 118-120. - (Jogirodalom - jogélet)

Ism. a kötetről (1983).

169 A másik Kun Béla == Új tükör. - 21.évf. 11.sz.(márc. 11.), p. 23.

Vita egy vers szerzőségéről Köpeczi Béla: Kun Béla és a Rákóczi-hagyomány (uo. febr. 19.) c. cikkével.

170 Lapszélre == Napjaink. - 23.évf. 3.sz.(márc.), p. 2.

Aláírás: R. J. - 1848 reneszánszáról.

171 A szegedi népképviseleti közgyűlés, 1848-1871. - Szeged : Somogyi-kvt. - 215 p., [5] t. fol. : ill. ; 21 cm. - (Szeged múltjából, ISSN 0133-7157 ; 3.)

ISBN 963-7581-36-7 fűzött : 40 Ft

Ism.

a) Délmagyarország. - 74.évf. 128.sz.(jún. 2.), p. 7. - (Magazin). - Szerző: Sulyok Erzsébet.

b) A legfrissebb városi és megyei kiadványok / (s) == Magyar nemzet. - 47.évf. 151.sz.(jún. 29.), p. 8. p.

c) Apró Ferenc == Csongrád megyei hírlap. - 41.évf. 158.sz.(júl. 7.), p. 8. - (Alföldi műhely)

d) Hézagpótló munka / Bohony Nándor == Napjaink. - 23.évf. 12.sz.(de­c.), p. 36-37.

e) Szita János == Jogtudományi közlöny. - 40.évf. 2.sz.(1985. febr.), p. 103. - (Jogirodalom - jogélet)

f) Kajtár István == Állam és igazgatás. - 35.évf. 11.sz.(1985. nov.), p. 1052-­1053. - (Könyv- és folyóiratszemle)

172 A kincsesház históriája : a Somogyi-könyvtár száz évéről == Napjaink. - 23.évf. 7.sz.(júl.), p. 31-32.

Könyvism.

173 Választási bíráskodás, nálunk – de lege ferenda == Jogtudományi közlöny. - 39.évf. 8.sz.(aug.), p. 451-453.

174 A Szegedi Nemzeti Bizottság kezdeteiről == Délmagyarország. - 74.évf. 281.sz.(nov. 30.), p. 5. - (Magazin)

175 Vicinális lap? == Élet és irodalom. - 28.évf. 48.sz.(nov. 30.), p. 9. - (Páratlan oldal)

Aláírás: – oly jó ­–. - A Délmagyarország 1944. nov. 19-i újraindításáról, Sz. Simon István megemlékező cikke (Ma­gyar nemzet, 1984. nov. 18.) kapcsán.

176 A Nehézipari Műszaki Egyetem Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszéke, 1981-1984. : kari tanácsi beszámoló. - Miskolc : NME. - 27 fol. ; 30 cm. - (Beszámolók, jelentések ; 1.)

Fűzött : ár nélkül

177 Arbeitsverhältnisse und Wahlrecht in Ungarn, 1913-1938. == Acta juridica et politica. - Tom.31., Studia in honorem Ladislai Nagy septuagenarii. - p. 287-297.

Kny. is: fasc. 26.

178 Das Wahlrecht in den Programmen der Arbeiterbewegung bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, mit besonderer Rücksicht auf Ungarn == K vyvoji právního postavení delnické třídy za kapitalismu / vedecky redaktor Karel Maly. - Praha : Univ. Karlova. - p. 165-180.

Kny. is. - Vö. 140., 164.

1985

179 Két könyv új államiságunk kezdeteiről : Korom Mihály - A népi bizottságok és a közigazgatás Magyarországon, 1944-1945. : Ba­logh Sándor - Választások Magyarországon, 1945. A fővárosi törvényhatósági és a nemzetgyűlési választások == Napjaink. - 24.évf. 2.sz.(febr.), p. 32.

Ism. a kötetekről (mindkettő 1984).

180 A Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényének létrejötte / Reinhard Schiffers ; ford. Ruszoly József == Állam és igazgatás. - 35.évf. 3.sz.(márc.), p. 210-218.

181 Ki volt Zsedényi Béla? =­= Napjaink. - 24.évf. 3.sz.(márc.), p. 24-29. : ill.

182 Tudományos közlemények, 1977-1985 ; Hivatkozások : a TMB-kérdőív 17-18. pontjához. - Miskolc : NME. - 14 p. ; 30 cm. - (Beszámolók, jelentések ; 2.)

Fűzött : ár nélkül

Ruszoly József munkásságának bibliográfiája.

183 Kertész Tivadar - Nagy idők tanúja, Hollós József doktor == Szegedi könyvtári műhely. - 24.évf. l.sz.(júl.), p. 41-42. - (Szemle)

Ism. a kötetről (Kecskemét, 1984).

184 A rendiség és a népképviselet között : tartománygyűlések és választójog a Német Szövetségben, 1815-1848 : doktori értekezés tézisei. - Miskolc : NME. - 19 p. ; 21 cm

Fűzött : ár nélkül

Az értekezés gépirata hozzáférhető az MTA Könyvtárában: A rendiség és a népképviselet között : tartománygyűlések és választójog a Német Szövetségben, 1815-1848. : akadémiai doktori értekezés. - Miskolc : szerző. - 297, XXXIII fol. ; 31 cm

185 Both Ödön, 1924-1985. == Jogtudományi közlöny. - 40.évf. 9.sz.(szept.), p. 533-535. - (Szemle)

Nekrológ.

186 Még egyszer Ady Endre „szegedi pöréről” == Szegedi könyvtári műhely. - 24.évf. 4.sz.(dec.), p. 149-152. - (Adalék)

187 Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 8. == Szegedi könyvtári műhely. - 24.évf. 4.sz.(dec.), p. 175-178. - (Szemle)

Ism. a Blazovich László szerkesztette kötetről (Szeged, 1984).

188 Lectori salutem! == Publicationes Universitatis Rerum Polytechnicarum Miskolciensis. Series juridica et politica. - Tom. I., p. VI-VIII.

Sorozatindító bevezető magyarul. - Ua. uo. angolul: p. XII-XIV.; franciául: p. XVIII-XX.; németül: p. XXIV-XXVI.; oroszul: p. XXX-XXXII.

1986

189 A felkészülés esztendei : Csorba Sándor - Szemere Bertalan ne­veltetése és pályakezdése, 1812-1838. == Napjaink. - 25.évf. 1.sz.(jan.), p. 30-31.

Ism. a kötetről (Miskolc, 1984).

190 „Magyarország köztársaság” : az államfői jogok 1944-45-ben és az 1946: I. tc. létrejötte == Állam és igazgatás. - 36.évf. 2.sz.(febr.), p. 119-134.

Folytatása: 192.

191 Selmectől Miskolcig, 1735-1985 : a magyarországi műszaki fel­sőoktatás megindulásának 250. évfordulójára == Napjaink. - 25.évf. 2.sz.(febr.), p. 28-29.

Ism. a kötetről (Miskolc, 1985).

192 „Magyarország köztársaság” : az államfői jogok 1944-45-ben és az 1946: I. tc. létrejötte == Állam és igazgatás. - 36.évf. 3.sz.(márc.), p. 217-229.

Előzménye: 190.

193 A birodalmi kamarai bíróságtól a szövet­ségi alkotmánybíróságig / Reinhard Schiffers == Jogtudományi közlöny. - 41.évf. 3.sz.(márc.), p. 146-151.

Fordította és jegyzetelte R. J. aláírással.

194 Egyetemi diákélet a századelőn : Kun Béla a kolozsvári egye­temen == Napjaink. - 25.évf. 3.sz.(márc.), p. 6-9. - (Száz éve született Kun Béla)

195 Jogászképzés a Német Szövetségi Köztársaságban / Pirmin Spiess ; gondozta Ruszoly József == Felsőoktatási szemle. - 35.évf. 4.sz.(ápr.), p. 253-256.

196 Dettre János centenáriumán == Magyar nemzet. - 49.évf. 117.sz.(máj. 20.), p. 4. - (Tisztelt Szerkesztőség!)

197 Utcanévadalékok == Szegedi könyvtári műhely. - 25.évf. 1/2.sz.(jún.), p. 79-85. - (Adalék)

198 Magyarország története 1. és 3. kötet == Szegedi könyvtári műhely. - 25.évf. 1/2.sz.(jún.), p. 117-118. - (Szemle)

Ism. a Székely György és Bartha Antal (1984), valamint a Pach Zsigmond Pál és R. Várkonyi Ágnes (1985) szerkesztette kötetekről.

199 Derecske és Tarpa : Bajcsy-Zsilinszky Endre választási küzdelmeinek történetéhez. 1., A derecskei kerületben == Napjaink. - 25.évf. 7.sz.(júl.), p. 22-25.

Folytatása: 200. - Részlete: Látóhatár. - okt., p. 177-185.

200 Derecske és Tarpa : Bajcsy-Zsilinszky Endre választási küzdelmeinek történetéhez. 2., A tarpai kerületben (1929) == Napjaink. - 25.évf. 8.sz.(aug.), p. 23-27.

Előzménye: 199. - Folytatása: 202. - Részlete: Látóhatár. - okt., p. 186-189.

201 Dettre János haláláról == Magyar nemzet. - 49.évf. 206.sz.(szept. 2.), p. 4. - (Tisztelt Szerkesztőség!)

Aláírás: R. J.

202 Derecske és Tarpa : Bajcsy-Zsilinszky Endre választási küzdelmeinek történetéhez. 3., A tarpai kerületben (1931,1935) == Napjaink. - 25.évf. 9.sz.(szept.), p. 18-23. : ill.

Előzménye: 200. - Folytatása: 204.

203 A szerette Város : Péter László könyvéről == Napjaink. - 25.évf. 10.sz.(okt.), p. 27-28.

Könyvism.­

204 Derecske és Tarpa : [Bajcsy-Zsilinszky Endre választási küzdelmeinek történetéhez. 4., Hibaigazítás] == Napjaink. - 25.évf. 10.sz.(okt.), p. 39.

Előzménye: 202.

205 Ödön Both† == Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. - 103.Bd., p. 511-512.

Kny. is.

206 Péter László „nyugdíjaztatása” == Magyar nemzet. - 49.évf. 295.sz.(dec. 16.), p. 4. - (Tisztelt Szerkesztőség!)

Aláírás: - oly jó -. - A lap dec. 4-i számában közöltekkel ellentétben Péter László nem nyugdíjas, hanem az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.

207 Lapszélre = Napjaink. - 25.évf. 12.sz.(dec.), p. 2.

A miskolci jogi karon végzett a második évfolyam is.

208 Hajdu Lajos - Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. szá­zad utolsó harmadában == Szegedi könyvtári műhely. - 25.évf. 3/4.sz.(dec.), p. 223-225.

Ism. a kötetről (1985).

209 Levélféle Polgár Sándornak! == A Tóth Árpád gimnázium évkönyve / szerk. Polgár Sándor [és mások]. - 1986. - Debrecen : Tóth Á. Gimn. - p. 251-254.

Visszaemlékezés a középiskolára.

210 A hazai választási statisztika kezdetei, 1848–1869. == Acta juridica et politica. – Tom.36., Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. - p. 217-249. - ISSN 0563-0606

Kny. is: fasc. 15.

Ism.

a) Ádám Antal == Jogtudományi közlöny. - 43.évf. 6.sz.(1988. jún.), p. 359-362.

211 Petíciók a Választási Bíróság előtt : adalékok az 1947/48. évi választási bíráskodás történetéhez == A jogalkotás és a jogalkalmazás egyes kérdései Magyarorszá­gon, 19-20. század / szerk. Kovács Kálmán. - Bp. : ELTE. - p. 172-209. - (Jogtörténeti értekezések ; 15.)

Az iratok szövegének közlésével.

 

1987

212 Szemere Bertalan és a Miskolczi Értesítő 1846-ban == Észak-Magyarország. - 43.évf. 62.sz.(márc. 14.), p. 8.

213 Reinhard Schiffers - Grundlegung der Verfassungsgerichtsbar­keit. Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951. == Társadalomkutatás. - 1.sz., p. 94-96. - (Könyvszemle)

Ism. a kötetről (Düsseldorf, 1984).

214 Zsedényi Béla, a közíró == Napjaink. - 26.évf. 5.sz.(máj.), p. 14-19.

215 E város önismeretéhez == Észak-Magyarország. - 43.évf. 138.sz.(jún. 13.), p. 5. - (Az Észak-Magyarország vitafóruma Miskolc szellemi életéről)

216 Tanulmányok Csongrád megye történetéből (X. kötet) == Állam és igazgatás. - 37.évf. 6.sz.(jún.), p. 568-570. - (Könyv- és folyóiratszemle)

Ism. a Blazovich László szerkesztette kötetről (Szeged, 1986).

217 A Miskolczi Értesítő és Szemere Bertalan 1848-ban == Észak-Magyarország. - 43.évf. 203.sz.(aug. 29.), p. 9. - (175 éve született Szemere Bertalan)

Ua. Alkatrész : a Miskolci Mezőgép Vállalat lapja. - 21.évf. 2.sz.(1988. ápr.), p. 15. - (Emlékezés)

218 Szemeréről hívebben : emlékülés == Vasárnapi hírek. - 3.évf. 35.sz.(aug. 30.). p. 5.

Aláírás: R. J. - Tudósítás a Magyar Történelmi Társulat miskolci emléküléséről.

219 Szemere Bertalan portréjához : írások Sárközi Györgytől és Wittmann Tibortól == Napjaink. - 26.évf. 8.sz.(aug.), p. 18-22. : ill.

220 Pozsonyi könyv a tárnoki jogról == Magyar jog. - 34.évf. 7/8.sz.(júl./aug.), p. 696-697. - (Könyvismertetés)

Ism. Štefánia Mertanová: Ius tavernicale. Študie o procese formovania práva taverníckych miest v etapách vyvoja taver­níckeho súdu v Uhorsku, 15-17. stor. (Bratislava, 1986) c. könyvéről.

221 Szemere Bertalan és Csongrád vármegye == Csongrád megyei hírlap. - 44.évf. 221.sz.(szept. 19.), p. 8. - (Alföldi műhely)

222 A Buttler-alapítvány, Szemere Bertalan és a borsodiak ipar­tanodai képzése == Borsodi művelődés. - 12.évf. 3.sz.(szept.), p. 36-45.

223 Erdély története 3., 1830-tól napjainkig == Tiszatáj. - 41.évf. 9.sz.(szept.), p. 111-116. - (Kritika)

Ism. a Szász Zoltán szerkesztette kötetről.

224 Deák Ferenc „Adalék”-a és a kiegyezés == Jogpolitika. - 3.sz., p. 20.

225 A kiegyezés újabb historiográfiája és a jogtörténet == Jogtudományi közlöny. - 42.évf. l0.sz.(okt.), p. 559-565. - (Szemle)

Deák Ferenc.

226 Szemere Bertalan Borsodban == Állam és igazgatás. - 37.évf. 12.sz.(dec.), p. 1136-1143.

227 Szemerénk. Szemere Bertalan megyebeli pályafutása == Napjaink. - 26.évf. 12.sz.(dec.), p. 13-14.

228 Szeged megyétől Nagy-Szegedig. - Szeged : Móra F. Múz. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Szeged művelődéstörténetéből, ISSN 0237-2711 ; 4.)

Fűzött : ár nélkül

Ism.

a) Balogh Elemér == Délmagyarország. - 78.évf. 73.sz.(1988. márc. 26.), p. 6. - (Magazin)

b) (polner) == Csongrád megyei hírlap. - 45.évf. 100.sz.(1988. ápr. 28.), p. 4. - (Könyvszemle). - Szerző: Polner Zoltán.

c) Homoki Nagy Mária == Magyar jog. - 35.évf. 7/8.sz.(1988. júl./aug.), p. 710­-711. - (Könyvismertetés)

1988

229 A Nehézipari Műszaki Egyetem Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszéke, 1985–1987. : kari tanácsi beszá­moló. - Miskolc : NME. - 28 p. ; 29 cm. - (Beszámolók, jelentések ; 3.)

Fűzött : ár nélkül

230 Utasítások és jelentések : Seresné Szegőfi Anna - Borsod vármegye képviselete a reformországgyűléseken == Napjaink. - 27.évf. 6.sz.(jún.), p. 35-36.

Ism. a kötetről (Miskolc, 1987).

231 Emlékkönyv születésnapra - tanulmányok Szabadfalvi József tiszteletére == Napjaink - 27.évf. 7.sz.(júl.), p. 30.

Aláírás: R. J. - Ism. A Hermann Ottó Múzeum évkönyvének (Miskolc) Dobrossy István és Viga Gyula szerkesztette 25-26. kötetéről.

232 „Eötvösünk és Szemerénk” : Eötvös József borsodi működése és kapcsolatai == Napjaink - 27.évf. 8.sz.(aug.), p. 14-16. : ill.

Folytatása: 233.

233 „Eötvösünk és Szemerénk” : Eötvös József borsodi működése és kapcsolatai == Napjaink - 27.évf. 9.sz.(szept.), p. 14-16. : ill.

Előzménye: 232.

234 Zwischen der ständischen Repräsentation und der Volksvertre­tung : zur Entstehungsgeschichte des parlamentarischen Wahlrechts in den Ländern des Deutschen Bundes und in Ungarn im Vormärz. - [Bielefeld : Szerző]. - 31 p. ; 30 cm. - (27. Deutscher Rechtshistorikertag Bielefeld 1988. Schriftlicher Beitrag)

Vö. 284.

235 Elment egy nagy tudós == Észak-Magyarország. - 44.évf. 303.sz.(dec. 21.), p. 4.

Nekrológ Pólay Elemér jogtudósról.

236 Egy Eötvös-levél == Napjaink. - 27.évf. 12.sz.(dec.), p. 34.

Aláírás: R. J. - Heckenast Gusztávnak a Budapesti árvízkönyvre vonatkozó 1838. szept. 20-i nyomtatott fölhívásába iktatva.

237 A szegedi nemzetiségi törvény, 1849. == Szögedi kincsös kalendáriom / szerk. Péter László. - '89. Nyíregyháza : Stádium. - p. 75-78. - ISSN 0239-0450

238 A tartománygyűlési képviselet eszmetörténetéhez a Német Szö­vetségben, 1815-1848. == Jogtörténeti előadások. 1. / szerk. Mezey Barna. - Bp. : Tankv­k. - p. 41-72.

239 Választók és választások a bányavidékeken, 1848-1872. == Publicationes Universitatis Rerum Polytechnicarum Miskolciensis. Series juridica et politica. - Tom.III/b., Jubileumi tanulmányok : a magyar műszaki felsőoktatás kezdetének 250. évfordulóján … tartott tudományos ülésszak előadásai, 1985. november 29-30. - p. 255-286.

Kny. is: fasc.9.

1989

240 A megcenzúrázott Szemere == Délmagyarország. - 79.évf. 12.sz.(jan. 14.), p. 8. : ill. - (Magazin)

Aláírás: R. J. - Wellmann Rezső Szemere Bertalan próféciája c. cikkének (Újság/Kolozsvár. - 1919. jan. 28.) teljesebb és javított újraközlése.

241 Egy évforduló hozadéka == Észak-Magyarország. - 45.évf. 12.sz.(jan. 14.), p. 8. : ill.

Szemere Bertalan születésének 120. évfordulóján. - Vö. 297/2.

242 Magyar Köztársaság : a „Magyarország államformájáról” szóló 1946: I. tc. keletkezéstörténetéhez == Napjaink. - 28.évf. 2.sz.(febr.), p. 23-27. : ill.

243 A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének helyzete és kilátásai : kari tanácsi jelentés. - Szeged : JATE. - 16 p. ; 21 cm. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének jelentései, beszámolói ; 1.)

Fűzött : ár nélkül

244 A Város és vidéke == Délmagyarország. - 79.évf. 54.sz.(márc. 4.), p. 6. - (Magazin)

Szeged és Csongrád megye közigazgatás-történeti kapcsolatai.

245 Választójog és hagyomány == Hitel. - 2.évf. 6.sz.(márc. 15.), p. 57-60.

246 A Forradalmi Kormányzótanács és Szeged == Csongrád megyei hírlap. - 46.évf. 66.sz.(márc. 18.), p. 6. - (Alföldi műhely)

247 Dettre János mártíromsága == Délmagyarország. - 79.évf. 72.sz.(márc. 25.), p. 7. : ill. - (Magazin)

Két utcanév-adalék.

248 Ismét Dettre János tragédiájáról == 7 nap. - 44.évf. 13.sz.(márc. 31.), p. 30.

249 Elsöprő kisebbség? == Jogtudományi közlöny. - 44.évf. 3.sz.(márc.), p. 150-154. - (Szemle)

Ism. Gerő András: Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán (1988) c. művéről.

250 Hétköznapok forradalma : jegyzetek egy történelmi riportkönyv­höz == Napjaink. - 28.évf. 3.sz.(márc.), p. 31-32.

Ism. Bényei József: A forradalom hétköznapjai (Debrecen, 1988) c. művéről.

251 A magyar alkotmányosság művelője == Délmagyarország. - 79.évf. 85.sz.(ápr. 12.), p. 5.

Szabó József jogászprofesszor nyolcvanéves.

252 Szemere Bertalan Egyetem == A mi egyetemünk. - 36.évf. 17.sz.(ápr. 24.), p. 1., 3.

Aláírás: R. J. - Szemere Bertalan életútjáról.

253 Országos Nemzeti Bizottság, 1945-1949. == Magyar nemzet. - 52.évf. 106.sz.(máj. 9.) p. 6. - (Tisztelt Szerkesztőség!)

254 Az alkotmányozás történetisége == Állam és igazgatás. - 39.évf. 6.sz.(jún.), p. 523-532.

255 Választási rendszer és bíráskodás == Magyar nemzet. - 52.évf. 163.sz.(júl. 14.), p. 8. - (A Magyar Nemzet vitafóruma)

256 Száznegyven éves üzenet : az 1849. évi szegedi nemzetiségi törvény létrejötte =­= Napjaink. - 28.évf. 7.sz.(júl.), p. 19-20.

257 Győzött Esztergom? == Népszabadság. - 47.évf. 270.sz.(nov. 14.), p. 4.

Az Alkotmánybíróság székhelykérdéséről.

258 A rendi képviselet és a népképviselet között == Állam és igazgatás. - 39.évf. 11.sz.(nov.), p. 988-1000.

259 A Választási Bíróság nyomában == Magyar jog. - 36.évf. 11.sz.(nov.), p. 995-997. - (Fórum)

260 Alkotmány, választójog és választási rendszer a Német Szö­vetség tagállamaiban, 1815-1848. - Szeged : JATE K. - 100 p. ; 24 cm. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének tansegédletei ; 1.)

Fűzött : 14 Ft : 64 Ft

Bibliográfia nélküli, előzetes kiadás. - Vö. 286.

261 A végzés : Zsedényi Béla 1963. évi eltitkolt rehabilitása == Napjaink. - 28.évf. 12.sz.(dec.), p. 24-26.

262 A szegedi néptanács, 1919. : a hatvanéves Péter Lászlónak =­= Szegedi könyvtári műhely. - 26/28.évf. 1/4.sz.(1987/1989), p. 5-22. - (Emlékezés)

Kny. is.

263 Tanulmányok Csongrád megye történetéből 11. és 12. == Szegedi könyvtári műhely. - 26/28.évf. 1/4.sz.(1987/1989), p. 172-176. - (Szemle)

Ism. a Blazovich László szerkesztette kötetekről (Szeged, 1987).

264 Tanulmányok Csongrád megye történetéből 13. == Szegedi könyvtári műhely. - 26/28.évf. 1/4.sz.(1987/1989), p. 177-179. - (Szemle)

Ism. a Blazovich László szerkesztette kötetről (Szeged, 1988).

1990

265 Szeged átadásának kísérlete 1944-ben == Csongrád megyei hírlap. - 47.évf. 23.sz.(jan. 27.), p. 5.

266 Hencz Aurél - Törekvések a közszolgálati etika kialakítására, 1-2. == Magyar jog. - 37.évf. 1.sz.(jan.), p. 86-90. - (Könyvismertetés)

Ism. a kötetről (1987).

267 „Március 15-kén, 1850-ik esztendőben” : Palóczy László védő­irata a pesti haditörvényszéknek == Napjaink. - 29.évf. 3.sz.(márc.), p. 14-19.

268 A Szegedi Nemzeti Bizottság 1945 elején == Délvilág : Csongrád megyei hírlap. - 47.évf. 82.sz.(ápr. 7.), p. 5.

Folytatása: 270.

269 Törvénykezés == Magyar nemzet. - 53.évf. 84.sz.(ápr. 10.), p. 9. - (Tisztelt Szerkesztőség!)

A szó helyes, „bíráskodást” jelentő értelméről, a helytelenül elharapózott „törvényhozás” értelmű használata ellen.

270 A Szegedi Nemzeti Bizottság 1945 elején == Délvilág : Csongrád megyei hírlap. - 47.évf. 88.sz.(ápr. 14.), p. 5.

Előzménye: 268.

­271 A nélkülözött választási bíráskodás == Magyar nemzet. - 53.évf. 95.sz.(ápr. 24.), Vissz-hang mell., p. 2.

272 A választási bíráskodás - alkotmánybíráskodás == Magyar tudomány. - 98. = Ú.f. 35.köt. 4.sz.(ápr.), 405-419.

273 Köztársaságaink == Délvilág : Csongrád megyei hírlap. - 47.évf. 110.sz.(máj. 12.), p. 5.

Az 1918-19. évi Magyar Népköztársaságról és az 1946-i Magyar Köztársaságról.

274 A német tartományi rendi képviselet történetéből == Acta juridica et politica. - Tom.39., Emlékkönyv dr. Antalffy György egyetemi tanár oktatói működésének 40. és születésének 70. évfordulójára. - p. 207-224.

Kny. is.: fasc. 17.

Ism.

a) Gondolatok egy emlékkönyv kapcsán / Szabadfalvi József == Jogtudományi közlöny. - 49.évf. 1.sz.(1994. jan.), p. 41-42. - (Jogélet - jogirodalom)

275 Önkormányzat és hagyomány == Hitel. - 3.évf. 12.sz.(jún. 13.), p. 20-24.

276 Önkormányzat és hagyomány : historikus észrevételek két tör­vénytervezetről == Délvilág : Csongrád megyei hírlap. - 47.évf. 148.sz.(jún. 26.), p. 2-3. p.

Folytatása: 277.

277 Önkormányzat és hagyomány : historikus észrevételek két tör­vénytervezetről == Délvilág : Csongrád megyei hírlap. - 47.évf. 149.sz.(jún. 27.), p. 2.

Előzménye: 276. - Folytatása: 278.

278 Önkormányzat és hagyomány : historikus észrevételek két tör­vénytervezetről == Délvilág : Csongrád megyei hírlap. - 47.évf. 150.sz.(jún. 28.), p. 2.

Előzménye: 277.

279 Farkas Gábor - Törvényhatósági és községi önkormányzatok, 1945-1950. == Magyar közigazgatás. - 40.évf. 6.sz.(jún.), p. 566-571. - (Könyv- és folyóiratszemle)

Ism. a kötetről (Székesfehérvár, 1989).

280 Ungarn im Übergang zur Republik, 1944-1946. == Der Staat. - 29.Bd. Heft 2., p. 274-290.

Kny. is.

281 A napirenden lévő törvényjavaslatokhoz : önkormányzat és hagyomány == Délmagyarország. - 80.évf. 172.sz.(júl. 15.), p. 3.

282 A rövid köztársaság == Heti világgazdaság. - 12.évf. 33. = 586.sz.(aug. 18.), p. 18-19. : ill. - (Magyar államfők ; 2.)

Az 1918/19-i Magyar Népköztársaságról.

283 Erőltetett átmenet == Heti világgazdaság. - 12.évf. 35. = 588.sz.(szept. 1.), p. 19-20. : ill. - (Magyar államfők ; 4.)

Az 1946-1949 közötti Magyar Köztársaságról.

284 Zwischen ständischer Repräsentation und Volksvertretung : zur Entstehung des parlamentarischen Wahlrechts in den Staaten des Deutschen Bundes und in Ungarn im Vormärz == Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. - 107.Bd., p. 408-432. - (Miszellen)

Kny. is. - Vö. 234.

1991

285 Föltámad a Műhely? : elbántak vele == Délvilág. - 48.évf. 38.sz.(febr. 14.), p. 2.

A Szegedi könyvtári műhelyről. - Ua. Szegedi napló. - 2.évf. 38.sz.(febr. 14.), p. 2. - Vö. 288.

286 Alkotmány, választójog és választási rendszer a Német Szö­vetség tagállamaiban, 1815-1848. - Miskolc : Miskolci Egy. - 130 p. ; 25 cm

A Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio juridica et politica 6. kötete. - Első megjelenése bibliográfia nélkül: 260.

Fűzött : ár nélkül

287 Kimagaslóan bátor ember egy sötét korszakban / Kővágó József == Holnap. - 2.évf. 4.sz.(ápr.), p. 32-34.

Zsedényi Béláról szóló visszaemlékezés Ruszoly József bevezetőjével.

288 Levelek a Műhelyről : igény és ajánlat == Délvilág & Temesvári új szó. - 48.évf. 109.sz.(máj. 11.), p. 7.

Aláírás: R. J. - Ua. Szegedi napló. 2.évf. 109.sz.(máj. 11.), p. 7. - Vö. 285.

289 Székelykút == Miscellanea sabbaticorum Nicolao Simon viro doctissimo amico carissimoque septuaginta quinquenni : dedicata ante diem V. idus Maias anno Millesimo nongentesimo nonagesimo primo. - [Szeged : k. n.]. - fol. [12].

290 Zsedényi Béla emlékezete == Észak-Magyarország. - 47.évf. 115.sz.(máj. 18.), p. 7.

Emléktábla- és utcanévjavaslat.

291 Értékek reprezentánsa : Dettre János emléktáblája előtt == Délmagyarország. - 8l.évf. 118.sz.(máj. 22.), p. 7. : ill.

292 Címer, ó : két histórikus észrevétel a jog szemüvegével == Délvilág. - 48.évf. 131.sz.(jún. 6.), p. 2.

A Délmagyarország városcímer-használata ellen; Osztróvszky József nevének helyes írása mellett.

293 Torontáli jegyzőválasztások 1861-ben == Szegedi műhely. - 30.évf. 1/­4.sz., p. 37-51. - (Múltunk)

294 Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 14-17. kötet == Szegedi műhely. - 30.évf. 1/4.sz., p. 141-148. - (Szemle)

Ism. a Blazovich László szerkesztette kötetekről (Szeged, 1989 és 1990).

295 Közleményeim bibliográfiája, l959-1991. - Miskolc : Miskolci Egy. - 49 p. ; 21 cm

Fűzött : ár nélkül

296 Alkotmánytörténeti tanulmányok. l., Rendiség és népképviselet. - Szeged : JATE K. - 401 p. ; 24 cm. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének tansegédletei ; 3.)

Fűzött : 60 Ft : 362 Ft

Tartalom:

1 Előszó == p. 3-4.

2 A német tartományi rendi képviselet történetéből == p. 5-21. - Első megjelenése: 274.

3 A rendi képviselet és a népképviselet között == p. 23-35. - Első megjelenése: 258.

4 Választók és választások a bányavidékeken, 1848-1872. == p. 37-64. - Első megjelenése: 239.

5 A hazai választási statisztika kezdetei, 1848-1869. == p. 65-94. - Első megjelenése: 210.

6 Az országgyűlési népképviselet kezdetei Csanád vármegyében, 1848-1875. == p. 95-195. - Első megjelenése: 113.

7 Mészáros Károly és a rutén nemzetiségi törekvések 1861-ben == p. 197-220. - Első megjelenése: 166.

8 Az első nemzetgyűlési választások előzményeihez == p. 221-238. - Első megjelenése: 31.

9 Alkotmányjogi reformtörekvések az első nemzetgyűlés idején == p. 239-304. - Első megjelenése: 92.

10 A törvényhozás intézményi alapjai az ellenforradalmi korszakban, 1919-1944/45. == p. 305-340. - Első megjelenése:137.

11 Első népi demokratikus választási törvényünk (1945: VIII. tc.) létrejötte == p. 341-356. - Első megjelenése: 88.

12 „Magyarország köztársaság” : az államfői jogok 1944-45-ben és az 1946: I. tc. létrejötte == p. 357-385. - Első megjelenése: 190. és 192.

13 Választójog és hagyomány == p. 387-390. - Első megjelenése: 245.

14 Az alkotmányozás történetisége == p. 391-400. - Első megjelenése: 254.

297 Borsod-abaúj-zempléni történelmi évkönyv. - 7/1-2., Szemere Bertalan és kora / szerk. Ruszoly József. - Miskolc : Szemere Bertalan Alapítvány. - 2 db. ; 24 cm

Az 1. kötetben:

1 Szemere megyéje, Borsod Szemeréje == p. 71-135.

2 Utószó : egy évforduló hozadéka == p. 411-413. - Első közlése: 241.

Ism.

a) Biernacki Karol == Századok. - 127.évf. 5/6.sz.(1993), p. 859-860. - (Történeti irodalom)

298 A választási bíráskodás korszerű alapvetése : az 1951. március 12-i német szövetségi törvény (Wahlprüfungsgesetz) létrejötte == Acta juridica et politica. - Tom.40., In memoriam dr. Kovács István akadémikus, egyetemi tanár. - p. 279-314.

Kny. is: fasc. 18.

299 Szeged története / sorozatszerkesztő Kristó Gyula. 3/1-2., 1849-1919. / szerk. Gaál Endre. - Szeged : Somogyi-kvt. - 2 db ; 24 cm

ISBN 963-7581-34-0 vászon. ISBN 963-7581-76-1(3/1. köt.). ISBN 963-7581-77-4(3/2. köt.) : 900 Ft

Benne:

1 A közigazgatás és az igazságszolgáltatás új szervezete, 1848-1867 == p. 17-33.

2 A közigazgatás két tisztújítás között, 1867-1871 == p. 52-58.

3 Az állami közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek Szegeden == p. 639-647.

4 A városi szervezet reformjai == p. 648-666.

5 Állandóság és változás a városi szervezetben == p. 667-689.

Ism.

a) A dualizmus korában / Blazovich László == Szeged. - 1993. jan., p. 2-5. : ill.

b) Bezdán Sándor == Századok. - 127.évf. 3/4.sz.(1993), p. 521-525. - (Történeti irodalom)

1992

300 Erdei Ferenc védelmében == Délmagyarország. - 82.évf. 6.sz.(jan. 8.), p. 8.

Hanczár János: Bunkó és pántlika (uo. 1991. dec. 31.) c. verséhez.

301 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés a magyar alkotmányfejlődésben == Hitel. - 5.évf. 5.sz.(márc. 4.), p. 44-47. - (Nemzet és hagyomány)

302 Szemere Bertalan emléke Borsodban / [riporter] Pelyach István == Magyar huszár : a Történelmi Lovas Egyesület alkalmi kiadványa. - p. 8. : ill.

Interjú.

303 Bagamér == Kit hol talál Hajdú-Bihar megyében? / szerk. Iczkovics Magdolna. - Debrecen : Cégér. - p. 57-58.

Aláírás nélkül. - Ua. 1994. - p. 46-47.

304 A jogelmélet fő kérdései tegnap és ma : magántanári próbaelőadás, 1940. június 13. / Bibó István ; sajtó alá rendezte Ruszoly József == Jogtudományi közlöny. - 47.évf. 3/4.sz.(ápr.), p. 89-94.

305 Bibó lstván a szegedi karon == Jogtudományi közlöny. - 47.évf. 3/4.sz.(ápr.), p. 95-111.

306 A 26. kérdésre : Dettre János életére… == Délmagyarország. - 82.évf. 103.sz.(máj. 2.), p. 8. - (Várostörténeti Ki mit tud? Válaszok)

307 Túry Sándor Kornél centenáriumára : jogtanárok emlékezete == Reggeli délvilág. - 124.sz.(máj. 27.), p. 4.

308 A 22. kérdésre == Délmagyarország. - 82.évf. 127.sz.(máj. 30.), p. 11. - (Várostörténeti Ki mit tud? Válaszok./

Az Osztróvszky családról.

309 Bajcsy-Zsilinszky Endre Miskolcon == Holnap. - 3.évf. 5.sz.(máj.), p. 38-43. : ill.

310 Három borsodi örökhagyó : Palóczy László, Szemere Bertalan, Zsedényi Béla : tanulmányok és dokumentumok. - Miskolc : Felsőmagyarország K. - 214 p. ; 20 cm

ISBN 963-7687-02-5 fűzött : 120 Ft

Tartalom:

Palóczy László

1 A népképviselő == p. 7-21. - Első megjelenése: 162.

2 Védőirata == p. 22-37. - Első megjelenése: 267.

Szemere Bertalan

3 Megyei pályafutása == p. 41-46. - Első megjelenése: 227.

4 Eötvös küzdőtársa, a börtönügy reformere == p. 47-68. - Első megjelenése: 232-233.

5 Az iparpártoló == p. 69-82. - Első megjelenése: 222.

6 A Miskolczi Értesítő == p. 83-89. - Első megjelenése: 212.

7 Az 1849. évi nemzetiségi törvény == p. 90-97. - Első megjelenése: 237. ill. 256.

8 Marx levelező társa == p. 98-116. - Első megjelenése: 154.

Zsedényi Béla

9 Pályakép == p. 119-140. - Első megjelenése: 181.

10 A közíró == p. 141-162. - Első megjelenése: 214.

11 Védőirata == p. 163-188.

12 Különös rehabilitálása == p. 189-198. - Első megjelenése: 261.

13 Utószó == p. 199-200.

14 Jegyzetek == p. 201-207.

15 Névmutató == p. 209-214.

Ism.:

a) Novák István == Jogtudományi közlöny. - 48.évf. 6.sz.(jún.), p. 250-251. - (Jogirodalom)

311 Képviselet és folytonosság : bevezetés egy összehasonlító választójog-történeti munkálathoz == Acta juridica et politica. - Tom.41., Emlékkönyv dr. Cséka Ervin egyetemi tanár születésének 70. és oktatói munkásságának 25. évfordulójára. - p. 457-467.

Kny. is: fasc. 30.

Ism.

a) Egy tudósi élet dicsérete / Farkas Ákos == Jogtudományi közlöny. - 48.évf. 12.sz.(dec.), p. 489-493. - (Jogirodalom - jogélet)

312 Kovács István Emlékkönyv : jogtanárok emlékezete == Reggeli délvilág. - 151.sz.(jún. 27.), p. 4. : ill.

Ism.

313 Tisztelt Szerkesztőség! Még egyszer a KÖZTÁRSASÁG névrokonairól == Köztársaság. - 1.évf. 13.sz.(júl. 10.), p. 6. - (Postabontás)

Sajtótörténeti adalékok.

314 Határjárás Bagamérban 1292-ben : a tatárjárás után alapították, szlavóniai bán birtokában is volt == Hajdú-bihari napló. - 49.évf. 175.sz.(júl. 25.), p. 22. : ill. - (Hétvége)

315 Alkotmánytörténeti tanulmányok. 2., A választási bíráskodás - közjogi bíráskodás. - Szeged : JATEPress. - 358 p. ; 24 cm. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének tansegédletei ; 4.)

Fűzött : ár nélkül

Tartalom:

1 A választási bíráskodás története Európában == p. 3-54. - Első megjelenése: 101.

2 A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. évi VIII. tc. megalkotásáig == p. 55-153. - Első megjelenése:119.

3 A választási bűncselekmények kodifikálása Magyarországon a XIX. században == p. 155-173. - Első megjelenése: 121.

4 Választói összeírás és választási bíráskodás Magyarországon, 1848-1875. == p. 175-200. - Első megjelenése: 123.

5 A hazai választási bíráskodás „földrajzához”, 1861-1875. == p. 201-219. : ill. - Első megjelenése: 130.

6 Megtámadott képviselőválasztások Bihar vármegyében, 1861-1913. == p. 221-251. : ill. - Első megjelenése:114.

7 A választási bíráskodás Magyarországon a két nemzetgyűlés idején, 1920-1926. == p. 253-295. - Első megjelenése: 56.

8 Petíciók a választási bíróság előtt : adalékok az 1947/48. évi választási bíráskodás történetéhez == p. 297-331. - Első megjelenése: 211.

9 A Választási Bíróság nyomában == p. 333-335. - Első megjelenése: 259.

10 A választási bíráskodás - alkotmánybíráskodás == p. 337-351. - Első megjelenése: 272.

11 Utószó == p. 353-354.

316 A „Magyarország államformájáról” szóló 1946: I. tc. előzményei és létrejötte == Jogtörténeti szemle. - 2. = 5.sz., p. 16-28.

317 Kajtár István - Magyar városi önkormányzatok, 1848-1918 == Jogtudományi közlöny - 47.évf. 10.sz.(okt.), p. 474-477. - (Jogélet - jogirodalom)

Ism. a kötetről (Bp. - Pécs, 1991).

318 Magyorország története, 1686-1790. == Szegedi műhely. - 31.évf. 1/4.sz., p. 137-138. - (Szemle)

Aláírás: R. J. - Ism. az Ember Győző és Heckenast Gusztáv főszerkesztésében készült kötetről (1989).

319 Egy élet a jog és az ész szolgálatában : búcsú Szabó József professzortól == Szegedi Műhely. - 31.évf. 1/4.sz., p. 141-146. - (Búcsú)

Kny. is. - Ua. == Ki a káoszból, vissza Európába : életrajzi, jogbölcseleti, alkotmányjogi és jogpublicisztikai írások / Szabó József. - Bp. : Kráter, 1993. - p. 199-204. - (Teleszkóp, ISSN 1217-0690). - ISBN 963-7583-14-9. - Ism. Megkésett számvetés / Szabadfalvi József == Magyar jog. - 41.évf. 12.sz.(1993. dec.), p. 764-765.

320 Az „örök második” : Szemere Bertalan - Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos == Aetas. - 1/2., p. 242-246. - (Figyelő)

Ism. a kötetről (1990).

321 Munkaviszony és választójog Magyarországon, 1913-1938 == Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio juridica et politica. - Tom.7., p. 167-176.

Kny. is: fasc.7.

1993

322 Osztróvszky József ébresztése == Délmagyarország. - 83.évf. 9.sz.(jan. 12.), p. 6. : ill.

323 Móra szobrot jövendölt neki : emlékezés Osztróvszky Józsefre == Reggeli délvilág. - 19.sz.(jan. 23.), p. 7. - (Alföldi műhely)

A Szeged m.j. város közgyűlésén jan. 14-én elmondott beszéd rövidített változata.

324 Reform, forradalom, kiegyezés : összegyűjtött írások és beszédek / Osztróvszky József ; [sajtó alá rendezte és az életrajzot írta Ruszoly József]. - Szeged : Somogyi-kvt. - 293 p. ; 21 cm. - (Szegedi arcélek, ISSN 1216-948X ; 1.)

ISBN 963-7581-81-2 fűzött : 94 Ft.

Benne:

1 Osztróvszky József, 1818-1899. == p. 209-255.

Ism.

a) „Szeged város hű fia s első polgára” / Blazovich László == Délmagyarország. - 83.évf. 61.sz.(márc. 13.), p. 9. : ill.

b) Ruszoly József két könyvéről / Apró Ferenc == Szeged. - 1995. febr., p. 22-23. : ill.

325 Önkormányzat és rendőrség : adalékok a szegedi rendészeti szervezet dualizmus kori történetéhez, 1872-1918. == Acta juridica et politica. - Tom.43., Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. - p. 405-418.

Kny. is: fasc.32.

326 Százados jubileum Bagamérban : az 1891-es mozdonyfecskendő 1963-ig szolgálatban volt == Hajdú-bihari napló. - 50.évf. 110.sz.(máj. 13.), p. 4. : ill. - (Táj-kép)

Aláírás: R. J. - Százéves az önkéntes tűzoltóság.

327 Európai jogtörténet : előadásvázlatok. - Szeged : JATE. - 43 p. ; 21 cm. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének tansegédletei ; 1. különsz.)

Fűzött : ár nélkül

328 Alkotmánytörténeti tanulmányok. 3., Önkormányzat és hagyomány. - Szeged : JATEPress. - 249 p. ; 24 cm. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének tansegédletei ; 5.)

Fűzött : 284 Ft

Tartalom:

1 Szemere Bertalan Borsodban == p. 3-10. - Első megjelenése: 226.

2 Torontáli jegyzőválasztások 1861-ben == p. 11-25. - Első megjelenése: 293.

3 A népképviseleti önkormányzat szegedi történetéhez, 1849-1871. == p. 27-82. - Első megjelenése: 147.

4 Városi közgyűlési házszabályok, 1861-1867. == p. 83-104. - Első megjelenése: 165.

5 Közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezet Szegeden, 1849-1918. == p. 105-185. - Első megjelenése: 299/1-5.

6 A szegedi néptanács, 1919. == p. 187-204. - Első megjelenése: 262.

7 A Szegedi Nemzeti Bizottság részvétele a demokratikus államhatalom gyakorlásában, 1944. december–1945. január == p. 205-227. - Első megjelenése: 32.

8 A nemzeti bizottságok intézménytörténetének néhány kérdése == p. 228-237. - Első megjelenése: 98.

9 Önkormányzat és hagyomány == p. 238-242. - Első megjelenése: 275.

10 Utószó == p. 243-244.

1994

329 Az utókor máig adósa : Szemere Bertalan emlékezete == Magyar nemzet. - 57.évf. 15.sz.(jan. 19.), p. 6. : ill.

330 A születő demokrácia jelképe volt : száz éve született Zsedényi Béla == Magyar nemzet. - 57.évf. 78.sz.(ápr. 5.), p. 6.

331 Szemere Bertalan levelei Szalay Lászlóhoz == Dimenziók : felső-­magyarországi szemle. - 2.évf. 2.sz., p. 24-33.

1835 és 1845 között.

332 Dettre János halálának 50. évfordulóján : egy készülő monográfiából = Délmagyarország. - 84.évf. 102.sz.(máj. 3.), p. 10. : ill.

333 Nemzeti bizottságok és önkormányzatok : Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék intézménytörténetéhez, 1944. szeptember–1945. május : Oltvai Ferencnek == Tanulmányok Csongrád megye történetéből / szerk. Blazovich László. - 21. - Szeged : Csongrád M. Lvt. - p. 117-183., [1] t. fol. - ISSN 0133-414X

Kny. is.

334 Szemere Bertalan és Kossuth Lajos a reformkorban, 1832/36–1847/48. == Debreceni szemle. - 2.évf. 2.sz.(jún.), p. 268-278.

Kny. is.

335 Alkotmány és képviselet : Kossuth Lajos a közjogi reformokról, 1841–1843 == Magyar tudomány. - 101. = Ú.f. 39.köt. 9.sz.(szept.), p. 1024-1038.

336 Bibó István a magyar államszervezetről / közli Ruszoly József == Tiszatáj. - 48.évf. 11.sz.(nov.), p. 61-69. - (Örökség)

337 Dettre János és kora. - Szeged : Somogyi-kvt. - 317 p. ; 21 cm. - (Szegedi arcélek, ISSN 1216-948X ; 3.)

ISBN 963-7581-90-1 fűzött : 150 Ft.

Ism.

a) Ki volt Dettre János? / (r-n) == Reggeli délvilág. - 306.sz.(dec. 30.), p. 4. - Szerző: Polner Zoltán.

b) A kormánybiztos-főispán == Délmagyarország. - 85.évf. 13.sz.(1995. jan. 16.), p. 5.

c) Ruszoly József két könyvéről / Apró Ferenc == Szeged. - 1995. febr., p. 22-23. : ill.

338 Pótlások Habermann Gusztáv Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez című munkájához == Szegedi műhely. - 32/33.évf. 1/4.sz.(1993/1994), p. 115-124. - (Dokumentum)

339 A magyar államszervezet / Bibó István ; közli Ruszoly József == Szegedi műhely. - 32/33.évf. 1/4.sz.(1993/1994), p. 125-135. - (Dokumentum)

Benne:

1 Jegyzet == p. 133-135.

340 Szeged története 4., 1919-1944 == Szegedi műhely. - 32/33.évf. 1/4.sz.(1993/1994), p. 152-164. - (Szemle)

Könyvism.

1995

341 Tudományos munka a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1991-1994. - Szeged : JATE. - 31 p. ; 21 cm. - (József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar : tudományos bizottsági jelentések ; Ú.f. 1.)

Fűzött : ár nélkül

Balogh Elemér közreműködésével.

342 Péter László - Szőregi délutánok == Tiszatáj. - 49.évf. 3.sz.(márc.), p. 90-93. - (Kritika)

Ism. a kötetről (1994).

343 A szerkesztő utószava == Fejezetek a nyugat-európai állam- és jogtörténet köréből / Both Ödön. - Szeged : JATEPress. - p. 121-122. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének tansegédletei 6.). (Both Ödön művei ; 1.)

Aláírás: R. J. - Utánnyomás: 1997.

344 Közleményeim bibliográfiája, 1991–1995. - Szeged : [JATE]. - 11 p. ; 21 cm. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének jelentései, beszámolói ; 2.)

345 Pomogyi László - Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás Magyarországon == Magyar közigazgatás. - 45.évf. 5.sz.(máj.), p. 318-320. - (Szemle)

Ism.

346 A városi bírótól a polgármesterig. Tisztújítás 1790-ben / (Reizner János) Könyves J. ; bev. és közreadja Ruszoly József == Szeged. - jún., p. 8-9.

Reizner János írásának utánközlése.

347 Mezey Barna - A magyar polgári börtönügy kezdetei == Jogtudományi közlöny. - 50.évf. 6.sz.(jún.), p. 296-299. - (Jogirodalom - jogélet)

Ism.

348 Alkotmány és történelem : István koronázásától a háromlábú kerekasztalig == Csongrád megyei hírlap : Délvilág. - 52.évf. 194.sz.(aug. 19.), p. 8.

Ua. Délmagyarország. - 85.évf. 194.sz.(aug. 19.), p. 10.

349 Tíz tanulmány a jog- és alkotmánytörténet köréből. - Szeged : JATEPress. - 298 p. ; 24 cm. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének tansegédletei ; 7.)

Fűzött : ár nélkül

Tartalom:

1 Előszó == p. 3.

2 A német tartományi rendi képviselet történetéből == p. 5-21. - Első megjelenése: 274.

3 A rendi képviselet és a népképviselet között == p. 23-35. - Első megjelenése: 258.

4 Alkotmány és képviselet : Kossuth Lajos a közjogi reformokról, 1841–1843. == p. 37-51. - Első megjelenése: 335.

5 A kisajátítás törvényi szabályozásának története Magyarországon, 1836-1881. == p. 53-88. - Első megjelenése:106.

6 A választási bíráskodás története Európában == p. 89-140. - Első megjelenése: 101.

7 A választási bíráskodás - alkotmánybíráskodás == p. 141-155. - Első megjelenése: 272.

8 Közigazgatási  és igazságszolgáltatási szervezet Szegeden, 1849–1918. == p. 157-235. - Első megjelenése: 299/1-5.

9 A törvényhozás intézményi alapjai az ellenforradalmi korszakban, 1919–1944/45. == p. 237-272. - Első megjelenése: 137.

10 A nemzeti bizottságok intézménytörténetének néhány kérdése == p. 273-282. - Első megjelenése: 98.

11 A „Magyarország államformájáról” szóló 1946: I. tc. előzményei és létrejötte == p. 283-295. - Első megjelenése: 316.

350 A történelmi hitelesség kötelez : Zsedényi Béla és Varga Béla == Magyar nemzet. - 58.évf. 247.sz.(okt. 20.), p. 12. - (Tisztelt Szerkesztőség!)

351 Bagamér a középkorban == Bagaméri krónika. - 1.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 5-9.

352 Bagamér „életrajza” kronológiában. 1., Az első hat évszázad, 1281-1892. == Bagaméri krónika. - 1.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 10-12.

Aláírás: R. J. - Folytatása: 387.

353 Bagamérban történt : 1895, 1920, 1945, 1970, 1985, 1990. == Bagaméri krónika. - 1.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 19-30.

Aláírás: R. J. – R. B. - Társszerző: Ruszoly Barnabás.

354 Egy esztendő bagaméri krónikája, 1994. december 1.–1995. november 30. == Bagaméri krónika. - 1.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 31-36.

Aláírás: R. B. – R. J. - Társszerző: Ruszoly Barnabás.

355 Első hírünk a bagaméri tormáról, 1914/1930. == Bagaméri krónika. - 1.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 40.

Aláírás: (r).

356 Hírünk a megyében, hírünk a hazában : egy esztendő bagaméri könyvészete, 1994. december 1.–1995. november 30. == Bagaméri krónika. - 1.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 54-57.

Aláírás: R. J. – R. B. - Társszerző: Ruszoly Barnabás. - Folytatása: 391.

357 Zsedényi Béla emlékezete == Hitel. - 8.évf. 12.sz.(dec.), p. 44-55. - (Nemzet és hagyomány)

358 A polgárnagy : a városi bírótól a polgármesterig == Szeged. - júl./dec., p. 4-8. : ill.

Tartalom:

1 Emlékezés Osztróvszky Józsefre == p. 5-6. - Első megjelenése: 323.

2 1861-ik év október 30-án szab. kir. Szeged városban tartott rendkívüli közgyűlés alkalmával == p. 6-8.

3 Az Osztróvszky-ikonográfiához == p. 8.

359 Tisztségviselők Szegeden, 1717–1739 (1750) == Szegedi műhely. - 34.évf. 1/4.sz., p. 103-111. - (Adalék)

360 Vajtai István - Közelharc == Szegedi műhely. - 34.évf. 1/4.sz., p. 152-153. - (Szemle)

Könyvism.

361 Zalai választások a Közigazgatási Bíróság előtt, 1926/27–1930/40 == Degré Alajos emlékkönyv / szerk. Máthé Gábor, Zlinszky János. - Bp. : Unió. - p. 279-289. - ISBN 963-388-104-8

362 Tisztújítások Szegeden a 18. század első felében / Reizner János közleménye (1890) Ruszoly József gondozásában és archontológiai mutatójával. - Szeged : JATE. - 33 p. ;24 cm

Az Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 46. kötetének 4. füzete.

Fűzött : ár nélkül

Tartalom:

1 Tisztújítások a múlt század első felében / Könyves J. ; sajtó alá rend. és jegyzetekkel ellátta Ruszoly József == p. 3-19.

2 Reizner János írásáról == p. 20-21.

3 A 18. század szegedi archontológiájához == p. 22-32.

363 Zsedényi Béla a miskolci közéletben == Tanulmányok Zsedényi Béla születésének 100. évfordulójára / szerk. Csiki Tamás. - Miskolc : Herman Ottó Múz. - p. 45-89. - ISBN 963-7221-68-9

Teljes szövege: 385/1.

364 Szemere Bertalan és a „régi perek” Borsodban, 1846/47. == Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio juridica et politica. - Tom.11., Jubileumi kötet a Miskolci Egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából : Selmecbánya – Miskolc, 1735-1995. - p. 77-88.

1996

365 Péter László és a Tiszatáj == Tiszatáj. - 50.évf. 1.sz.(jan.), p. 110-116. - (A 70 éves Péter László köszöntése)

366 Szegedi kiskövetek, 1861-1869. == Írások Péter László 70. születésnapjára / szerk. Apró Ferenc, Gyuris György. - Szeged : Somogyi-kvt. - p. 183-199. - (A Somogyi-könyvtár kiadványai, ISSN 0324-7392 ; 36.) - ISBN 963-7581-94-4

367 A kisajátítás törvényi szabályozásának története Magyarországon, 1881-1944. == Acta oeconomica . - Tom.1., Emlékkönyv dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. - p. 267-286.

Kny. is: fasc. 20.

368 A köztársasági törvény születése : ötven éve történt == Magyar nemzet. - 59.évf. 28.sz.(febr. 2.), p. 9. - (Visszhang)

369 Osztróvszky és Dettre : párhuzamos életrajzok : Habermann Gusztáv emlékére == A Dugonics Társaság évkönyve : Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért / szerk. Kikli Tivadar. - 1993/1995. - Szeged : Dugonics Társ. - p. 132-146. : ill. - ISBN 963-04-2608-0

Kny. is.

370 Európa jogtörténete : az „újabb magánjogtörténet” Közép- és Nyugat-Európában. - Bp. : Püski. - 436 p. ; 20 cm. - (A József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének tansegédletei ; 8.)

ISBN 963-8256-85-0 fűzött : 890 Ft

Utánnyomás: 1997.

371 Alkotmány és hagyomány : historikus észrevételek három alkotmányozási előmunkálatra == Acta juridica et politica. - Tom.47., Alkotmány és jogtudomány : tanulmányok. - p. 111-130.

Kny. is: fasc. 8.

Ism.

a) Ádám Antal == Jogtudományi közlöny. - 51.évf. 12.sz.(dec.), p. 531-535. - (Szemle)

372 Választási bíráskodás és alkotmánybíráskodás : kortörténeti és historiográfiai műhelytanulmány az 1945 utáni (nyugat)német fejlődésről – értekezések tükrében == Acta juridica et politica. - Tom.48., Emlékkönyv dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. - p. 213-238.

Kny. is: fasc. 17. - Változata: 433.

373 A jogászprofesszorok és az egyetem == Hajdú-bihari nap. - 2.évf. 74.sz.(márc. 28.), p. 12.

Válasz Nagy Sándor: Az egyetem és a jogászprofesszorok (Hajdú-bihari nap, 1996. márc. 14.) c. cikkére.

374 Az országgyűlési népképviselet bevezetése Magyarországon : az 1848: V. tc. létrejötte == Társadalomtörténeti tanulmányok / szerk. Fazekas Csaba. - Miskolc : Bíbor. - p. 277-299. - (Studia Miskolcinensia, ISSN 1217-0140 ; 2.). - ISBN 963-85387-6-7

375 Kisajátítási törvények Magyarországon, 1836-1944. == Jogtudományi közlöny. - 51.évf. 4.sz.(ápr.), p. 153-161. - (Tanulmány)

Franciául: Lois sur l’expropriation en Hongrie, 1836-1944. - Anvers : Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions. - 19 p. ; 30 cm. - (Congres d’Anvers, 8-11 mai 1996 „L’expropriation”)

376 A debreceni jogi kar sorsa == KLTE-hírek. - 3.évf. 4.sz.(ápr.), p. 2-8.

Kny. is.

377 Pótfelvételik a jogi karra : még nem érkezett meg a kultuszminiszter engedélye == Hajdu-bihari nap. - 2.évf. 160.sz.(júl. 10.), p. 1.

Nyilatkozat.

378 Jogászképzés == Hajdú-bihari napló. - 53.évf. 160.sz.(júl. 10.), p. 12.

Nyilatkozat.

379 Föltárásra és éltetésre érdemes életmű : százötven évvel ezelőtt született a jeles ügyvéd, szerkesztő, Hegyesi Márton == Hajdú-bihari napló. - 53.évf. 161.sz.(júl. 11.), p. 10. : ill.

380 Táblabírák és ítélőtábla == Magyar nemzet. - 59.évf. 163.sz.(júl. 13.), p. 22. - (Tisztelt Szerkesztőség!)

Aláírás: R. J.

381 Hagyomány és alkotmány : a „szabályozási elvek” – historikus szemmel == Délmagyarország. - 86.évf. 193.sz.(aug. 17.), p. 10.

382 Balogh páter Szegeden == Magyar nemzet. - 59.évf. 214.sz.(szept. 13.), p. 18. - (Tisztelt Szerkesztőség!)

Aláírás: R. J.

383 „Évenkinti országgyűlést Pesten” : az 1848: IV. tc. létrejötte == Acta juridica et politica. - Tom.49., Emlékkönyv dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. - p. 503-518. : ill.

Kny. is: fasc. 33.

384 Az új rendszerű egyetemi doktori (ún. PhD) fokozat kérdései a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1993-1996. - Szeged : JATE. - 6, 2 p. ; 22 cm. - (Jelentések, beszámolók a József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékéről ; 3.)

385 Zsedényi Béla politikai pályafutása a „debreceni feltámadásig” : két tanulmány ­dokumentumokkal. - Szeged : JATE. - 95 p. : ill.

Az Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 50. kötet 11. füzete.

Tartalom:

1 Zsedényi Béla a miskolci közéletben == p. 3-56. - Első közlése csonkán: 363.

2 Zsedényi Béla és a Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap == p. 57-90.

3 A „debreceni feltámadás” == p. 91-92.

386 „Hazánknak tisztelt veterán bajnoka” : kétszáz esztendeje született a jeles bihari reformer, Beöthy Ödön == Hajdú-bihari napló. - 53.évf. 287.sz.(dec. 9.), p. 17. : ill.

387 Bagamér „életrajza” kronológiában. 2., A századvégtől a forradalmakig, 1893-1919. == Bagaméri krónika. - 2.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 6-10.

Aláírás: R. J. - Előzménye: 352. - Folytatása: 408.

388 Rovás == Bagaméri krónika. - 2.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 21.

Aláírás: (r). - Az eltűnt emléklapról. - Vö. 143.

389 Bagamérban történt : 1921, 1946, 1971, 1986, 1991. == Bagaméri krónika. - 2.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 22-26.

Aláírás: R. J. – R. B. - Társszerző: Ruszoly Barnabás.

390 Bagamériak a megyei bíróság előtt 1957-ben == Bagaméri krónika. - 2.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 34-39.

Aláírás: R. J. - A Hajdú-Bihari Megyei Bíróság B. 854/1957-9. sz. ítéletének szövegével.

391 Hírünk a megyében, hírünk a hazában : egy esztendő bagaméri könyvészete, 1995. (november 30.) december 1–1996. november 30. == Bagaméri krónika. - 2.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 57-61.

Aláírás: R. B. – R. J. - Társszerző: Ruszoly Barnabás. - Előzménye: 356. - Folytatása: 412.

392 „Bagaméri öreg hársfák siratják az álmom” : száz esztendeje született és húsz éve halt meg Kókay István == Bagaméri krónika. - 2.évf. 1/4.sz.(dec. 25.), p. 62.

Aláírás: (r).

393 Ady Endre, a debreceni jogász == Jogtudományi közlöny. - 51.évf. 12.sz.(dec.), p. 536-537. - (Szemle)

1997

394 Balogh páter szegedi közszerepléséhez == Szeged. - jan., p. 30-32.

Kiegészítés Rosdy Tamás: Balogh páter „ügyes” poltikája (Magyar nemzet, 1996. júl. 27.) c. cikkéhez.

395 „Egy új alkotmány Magyarországnak” : az 1848: III. tc. létrejötte == Jogtudományi közlöny. - 52.évf. 2.sz.(febr.), p. 57-67.

396 Beöthy Ödön emlékezete == Debreceni szemle. - 5.évf. 1.sz.(márc.), p. 70-73. - (Debrecen és térsége történetéből)

Kny. is.

397 „Mérték és minta sokak számára…” : Bibó István, a szegedi jogi kar professzora, 1946-1950. == Szeged. - márc., p. 28-31. : ill.

398 Egy politikus parasztember Alsóvárosról : hetvenöt esztendeje halt meg Vajas József == Szeged. - máj., p. 28-31. : ill.

399 Zsedényi Béla és a Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap == Miskolc a millecentenárium évében. 2. / szerk. Dobrossy István. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén M. Lvt. - p. 373-382. - ISBN 963-7241-70-1

Első megjelenése: 384/2.

400 Előszó = Avant-propos = Predislovie = Preface = Vorwort == Acta juridica et politica. - Tom.1/50. supplementum., Repertórium, 1922–1950, 1955–1996 / készítette Forrásné Török Katalin, Henn Lászlóné és Kovács Ildikó közreműködésével. - p. 11-20. - ISSN 0563-0606

Társszerző: Molnár Imre.

401 Beöthy Ödön nyughelye == Itt és most : a biharkeresztesi múzeumbarátok … tájékoztatója. - 3. - p. 6-8.

Teljes szövege: 437.

402 „A mi táblánk”, 1891 == Szeged. - júl., p. 10-13.

A Szegedi napló 1891. máj. 10-i, a magyar királyi ítélőtábláról szóló cikkének újraközlése bevezetővel.

403 Kis bagaméri sporttörténet == Bagaméri krónika. - 3.évf. sport-különsz.(aug. 18.), p. 2. : ill.

Aláírás: (r).

404 Csongrád vármegye székháza és székhelye Szegváron, 1723–1768–1883 : válasz a szerkesztőnek == Szeg-vár. - 2. - p. 6-7.

405 Parlamentarizmus és népképviselet 1848-ban == Rubicon. - 8.évf. 8. = 72.sz., p. 34-37. : ill.

406 Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére == Jogtudományi közlöny. - 52.évf. 9.sz.(szept.), p. 401-406. - (Jogirodalom - jogélet)

Társszerző: Nagy Károly. - Ism. a Studia iuridica Hamza Gábor, Kajtár István és Zlinszky János szerkesztette 123. (Pécs, 1996) kötetéről.

407 Bagamér és a Bihar vármegyei községrendezés 1872-ben : falunk százhuszonöt éve lett először nagyközség == Bagaméri krónika. - 3.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 14-21.

408 Bagamér „életrajza” kronológiában. 3., A Horthy-korszakban, 1920-1944. == Bagaméri krónika. - 3.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 22-25.

Aláírás: R. J.- Előzménye: 387. - Folytatása: 438.

409 Bagamérban történt : 1947, 1972, 1987, 1992. == Bagaméri krónika. - 3.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 27-31.

Aláírás: R. J. – R. B. - Társszerző: Ruszoly Barnabás.

410 Falunk Vályi András országleírásában, 1796 == Bagaméri krónika. - 3.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 52.

Aláírás: (r).

411 Süli-Zakar András (szerk.) - Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai == Bagaméri krónika. - 3.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 57.

Ism. a kötetről (1996). - Ua. rövidítve: Hajdú-bihari napló. - 55.évf. 41.sz.(1998. febr. 18.), p. 14.

412 Hírünk a megyében, hírünk a hazában : egy esztendő bagaméri könyvészete, 1996. december 1.–1997. november 30. == Bagaméri krónika. - 3.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 58-62.

Aláírás: R. B. – R. J. - Társszerző: Ruszoly Barnabás. - Előzménye: 391. - Folytatása: 426.

413 „Bagamérban, ebben a jó faluban sokat tanyáztam” : Kókay István Szegények és gazdagok közt című emlékiratából == Bagaméri krónika. - 3.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 63-64.

Aláírás: (r).

414 Alkotmány és hagyomány : újabb jog- és alkotmánytörténeti tanulmányok. - Szeged : JATEPress. - 288 p. ; 24 cm. - (A József Attila Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének tansegédletei ; 9.). - ISBN 963-482-219-3 fűzött : ár nélkül

Tartalom:

1 Alkotmány és képviselet : Kossuth Lajos a közjogi reformokról, 1841-1843. == p. 7-23. - Első megjelenése: 335.

2 „Egy új alkotmány Magyarországnak” : az 1848: III. tc. létrejötte == p. 25-43. - Első megjelenése: 395.

3 „Évenkinti országgyűlést Pesten” : az 1848: IV. tc. létrejötte == p. 45-56. - Első megjelenése: 383.

4 Az országgyűlési népképviselet bevezetése Magyarországon : az 1848: V. tc. létrejötte == p. 57-84. - Első megjelenése: 374.

5 Országgyűlési képviselő-választások 1848-ban Csongrád vármegyében és Szegeden == p. 85-116.

6 Az 1849. évi szegedi nemzetiségi törvény létrejöttéről == p. 117-123. - Első megjelenése: 237. és 256.

7 Szemere Bertalan emlékezete == p. 125-127. - Első megjelenése: 329.

8 Önkormányzat és rendőrség : adalékok a szegedi rendészeti szervezet dualizmus kori történetéhez, 1872-1918. == p. 129-139. - Első megjelenése: 325.

9 Zalai választások a Közigazgatási Bíróság előtt, 1926-1940. == p. 141-150. - Első megjelenése: 361.

10 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés a magyar alkotmányfejlődésben == p. 151-156. - Első megjelenése: 301.

11 Zsedényi Béla emlékezete == p. 157-166. - Első megjelenése: 357.

12 A köztársasági törvény születése == p. 167-174. - Első megjelenése: 368.

13 Bibó István két kézirata a magyar államszervezetről == p. 175-187. - Első megjelenése: 336. és 339.

14 Nemzeti bizottságok és önkormányzatok : Csanád–Arad–Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék intézménytörténetéhez, 1944. szeptember–1945. május == p. 189-252. - Első megjelenése: 333.

15 Kisajátítási törvények Magyarországon, 1836-1944. == p. 253-265. - Első megjelenése: 375.

16 Alkotmány és hagyomány : historikus észrevételek három alkotmányozási előmunkálatra == p. 267-285. - Első megjelenése: 371.

17 Utószó == p. 287-288.

415 Országgyűlési képviselő-választások Csongrád vármegyében 1848-ban == Tanulmányok Csongrád megye történetéből / szerk. Blazovich László. - 27., Demokrácia és választások Magyarországon : Csongrád megye. - Szeged : Csongrád M. Lvt. - p. 21-43. - ISSN 0133-414X

416 József Attila Tudományegyetem == Britannica Hungarica világenciklopédia. 9. köt., Holstein–kabuki / főszerk. Halász György. - Bp. : M. Világ. - p. 715-716. - ISBN 963-7815-89-9

Név nélkül. - Lexikoncikk.

1998

417 Az utolsó szegedi kiskövetek == A Dugonics Társaság évkönyve : Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért / szerk. Kikli Tivadar és Tandi Lajos. - 1995-1997. - Szeged : Dugonics Társ. - p. 36-37.

418 Az erdélyi választójog történetéhez, 1848-1872. == Acta juridica et politica. - Tom.53., Emlékkönyv dr. Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára. - p. 325-352.

Kny. is: fasc. 23.

419 Szobrot Osztróvszky Józsefnek! : adósságtörlesztés tíz tételben == Szeged. - márc., p. 68-69. : ill.

420 Osztróvszky József visszaemlékezése a szabadságharcra, 1869. == Tiszatáj. - 52.évf. 3.sz.(márc.), p. 64-77. - („Ma született a magyar szabadság…”)

Szövegközlés bevezetéssel és jegyzetekkel.

421 Egy kései követjelentés : Ihász Rezső soproni képviselő beszámolója választóinak a köztörvényhatósági törvény vitáiról, 1870. == A bonis bona discere : Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag / hrsg. von Orsolya Márta Péter, Béla Szabó. - Miskolc : Bíbor. - p. 485-510. - (Ünnepi tanulmányok ; 5.). - ISBN 963-9103-06-3

A jelentés szövegének közlésével. - Kny. is.

422 Szeged szabad királyi (törvényhatósági jogú) város, 1848-1950. == Szeged. - júl., p. 21-22. : ill.

423 Bagamér negyvennyolca == Bagaméri krónika. - 4.évf. 1/3.sz.(szept. 30.), p. 3-8.

424 Egy egyesület alakításának irataiból / közreadja R. J. == Bagaméri krónika. - 4.évf. 1/3.sz.(szept. 30.), p. 27-33. - (Dokumentum)

A Bagaméri Körről.

425 Erdőspusztai Önkormányzatok Településeinek Társulása vidékfejlesztési koncepciója == Bagaméri krónika. - 4.évf. 1/3.sz.(szept. 30.), p. 34-36. - (Szemle)

Aláírás: R. J. - Ism.

426 Hírünk a megyében, hírünk a hazában : bagaméri könyvészet, 1997. december 1–1998. augusztus 31. == Bagaméri krónika. - 4.évf. 1/3.sz.(szept. 30.), p. 37-40.

Aláírás: R. B. – R. J. - Társszerző: Ruszoly Barnabás. - Előzménye: 412. - Folytatása: 441.

427 Az országgyűlési népképviseleti választójog sajátosságai Erdélyben : az 1848: II. (kolozsvári) tc. létrejötte == Debreceni szemle. - 6.évf. 3.sz.(szept.), p. 463-483. - (Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója)

Kny. is.

428 Dr. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszony a Kossuth Lajos Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Intézetében == KLTE hírek. - szept., p. 14.

Név nélkül.

429 Mély forrásismeret – őszinte városszeretet : Apró Ferenc két újabb könyvéről == Szeged. - szept., p. 54-56. : ill.

Ism. a Mikszáth szegediekről – szegediek Mikszáthról (1997) és a Szögedi olvasókönyv c. kötetekről.

430 Városától szobrot érdemelne : Osztróvszky József évfordulói előtt = Délmagyarország. - 88.évf. 275.sz.(nov. 24.), p. 6. : ill.

431 Választók és választások három alsó-magyarországi bányavárosban, 1848-1872. == Tanulmányok és források az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc történetéhez / szerk. Dobrossy István. - Miskolc : MTA Miskolci Akad. Biz. : Borsod-Abaúj-Zemplén M. Lvt. - p. 25-44. - ISBN 963-7241-86-8

432 A Debreceni Tudományegyetem 1949. augusztus 30-a óta szünetelő Jog és Közigaz­gatástudományi Karáról == KLTE hírek. - okt./nov., p. 33-39.

433 Választási bíráskodás és alkotmánybíráskodás Németországban : Szabó József professzor emlékére == Hatalommegosztás és jogállamiság / szerk. Mezey Barna. - Bp. : Osiris., p. 255-287. - (Jogtörténet). (Jogtörténeti értekezések). - ISBN 963-379-276-2

A 371. változata.

434 Hencz Aurél nyolcvanöt éves == Szegedi műhely. - 37.évf. 1/4.sz., p. 85-87. - (Köszöntés)

435 Both Ödön legelső tanulmányához == Acta juridica et politica. Tom.54. fasc.3., Küzdelem a sajtószabadságért Magyarországon, 1790-1795 / Both Ödön. - p. 17. - ISSN 0563-0606

Aláírás: R. J.

436 Költőnk és joga : írások Ady Endre életéhez és korához. - Szeged : JATE. - 65 p. ; 24 cm

Az Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 54. kötetének 16. füzete.

Tartalom:

1 Ady Endre, a debreceni jogász == p. 5-6. - Első megjelenése: 393.

2 A budapesti „Egyetemi-kör” : egy Ady-cikk visszhangjáról == p. 7-11. - Első megjelenése: 58.

3 A másik Kun Béla == p. 12-13. - Első megjelenése: 169.

4 Ady Endre és a Kolozsvári Egyetemi Lapok == p. 14-15. - Első megjelenése: 38.

5 Pótlás == p. 15. - Első megjelenése: 66.

6 Hegyesi Márton emlékezete == p. 16-17. - Első megjelenése: 379.

7 Megpetícionált képviselőválasztások Biharban, 1901-1907. == p. 18-24. - Első megjelenése: 114.

8 Ady nálunk : Péter László könyvéről == p. 25-29. - Első megjelenése: 107.

9 A magyar republikánusok perei Szegeden : újabb adatok a Nagy György-féle mozgalom történetéhez == p. 30-42. - Első megjelenése: 60.

10 Még egyszer Ady Endre „szegedi pöréről” == p. 43-48. - Első megjelenése: 186.

11 Utcanévadalékok : Ady utca, Ady tér Szegeden == p. 49-50. - Első megjelenése: 197.

12 Írásaimhoz == 51-53.

13 Utam Adyhoz == p. 55-57.

14 Névmutató == p. 59-61.

15 A hivatkozott Ady-művek mutatója == p. 62.

16 Pótlás „lapzárta után” == p. 64.

Ism.

a) Péter László == Délmagyarország. - 89.évf. 22.sz.(1999. jan. 27.), p. 5.

b) Literátus jogtudós az Ady-műről / Papp István Géza == Szeged. - 11.évf. 6.sz.(jún.), p. 56-57.

437 Beöthy Ödön nyughelye == Múzeumi kurír. - 71.sz., p. 82-86. : ill.

Első - csonkított - megjelenése: 400.

438 Bagamér „életrajza” kronológiában. 4., A népi demokrácia kezdeti fél évtizede, 1944. október l7.–1949. december 31. == Bagaméri krónika. - 4.évf. 4.sz.(dec. 31.), p. 7-9.

Aláírás: R. J. - Előzménye: 408.

439 Földosztás és népi demokrácia Bagamérban, 1944-1948. : idősb Kiss György iratai­ból == Bagaméri krónika. - 4.évf. 4.sz.(dec. 31.), p. 10-14. - (Dokumentum)

Aláírás: R. J. - Dokumentumközlés.

440 Álmosdi Csire Tamás kiközösítése 1474-ben == Bagaméri krónika. - 4.évf. 4.sz.(dec. 31.), p. 33. - (Szemle)

Aláírás: (r). - Ism. a Bónis György: Szentszéki regeszták (1997) c. kötetről.

441 Hírünk a megyében, hírünk a hazában : bagaméri könyvészet, 1998. szeptember 1–1998. december 31. == Bagaméri krónika. - 4.évf. 4.sz.(dec. 31.), p. 34-36..

Aláírás: R. B. - R. J. - Társszerző: Ruszoly Barnabás. - Előzménye: 426. - Folytatása: 468.

1999

442 Kossuth Lajos - a Város díszpolgára == Szeged. - 11. évf. 1. sz.(jan.), p. 50.

Aláírás: R. J.

443 Gesetze über die Enteignung in Ungarn, 1836-1944 : ein Grundriß mit der autentisch-ofiziellen deutschen Übersetzung des GA-s 41 vom Jahre 1881 im Anhang == Acta juridica et politica. - Tom.55., Tanulmányok dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára. - p. 307-332. - ISSN 0563-0606

Az 1881: XLI. tc. német szövegének közlésével. - Kny. is: fasc. 23.

444 Száz éve temették Szeged nagy fiát : Osztróvszky József péceli sírjánál == Délmagyarország. - 89.évf. 95.sz.(ápr. 24.), p. 9.

445 „cholera és börtön lett a vége és jutalma kormánybiztosi működésemnek” : Németi Imre tudósításai Osztróvszky Józsefhez 1849 tavaszán == Szeged. - 11.évf. 4.sz.(ápr.), p. 9-12. : ill.

446 A város legnagyobb „üzeme” : a Szegedi Tudományegyetem rövid története == Szeged. - 11.évf. 4.sz.(ápr.), p. 20-24. : ill.

Martonyi János összefoglalása alapján. - Ua. A szegedi tudományegyetem rövid története = A short history of Szeged University == A szegedi tudományegyetem múltja és jelene, 1921-1998. / szerk. Szentirmai László és Ráczné Mojzes Katalin. - Szeged : JATE. - p. 11-25.

447 Az országgyűlési népképviselet hazai kezdetei, 1848-1874. 2. könyv, Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon, 1861-1868. : az 1848. évi pozsonyi V. és kolozsvári II. törvénycikkek gyakorlata kormányhatósági és hazai helyhatósági levéltári források alapján. - Bp. : Püski. - 558 p. ; 25 cm. - (Jogtörténeti tár, ISSN 1417-877X ; 2/2.)

Kiadásváltozat: Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 56. kötet 2. füzet.

ISBN 963-9188-16-6 vászon : 2500 Ft

Ism.

a) A város és polgára / Blazovich László == Délmagyarország. - 89.évf. 121.sz.(máj. 27.), p. 6.

448 A Város és polgára : válogatott írások Szegedről. – Szeged : Somogyi-kvt. – 181 p. ; 25 cm. – (Szeged múltjából, ISSN 0133-7175 ; 6.)

ISBN 963-659-003-6 fűzött : ár nélkül

Tartalom:

Intézmények és események

1 Intézménytörténet mogyoróhéjban : Szeged szabad királyi (törvényhatósági jogú) város, 1848-1950 == p. 7-10. - Első megjelenése: 422.

2 Országgyűlési képviselő-választások Szegeden 1848-ban == p. 11-21. - Első megjelenése: 414/5.

3 Osztróvszky József visszaemlékezése a szabadságharcra == p. 22-34. - Első megjelenése: 420.

4 Az újszegedi „lobbanás” polgári áldozatai == p. 35-41. - Első megjelenése: 133.

5 Az utolsó szegedi kiskövetek == p. 42-43. - Első megjelenése: 417.

6 Szeged petíciója váltótörvényszékért, 1861. == p. 44-51. - Első megjelenése: 112.

7 „A mi táblánk”, 1891. == p. 52-59. - Első megjelenése: 402.

8 A szegedi néptanács, 1919. : a hatvanéves Péter Lászlónak == p. 60-78.. - Első megjelenése: 262.

9 A Forradalmi Kormányzótanács és Szeged == p. 79-80. - Első megjelenése: 246.

10 Szeged átadásának kísérlete 1944-ben == p. 81-84. - Első megjelenése: 265.

11 A Szegedi Nemzeti Bizottság kezdeteiről == p. 85-87. - Első megjelenése: 174.

12 A Szegedi Nemzeti Bizottság 1945 elején == p. 88-96. - Első megjelenése: 268. és 270.

13 Utcanév-adalékok == p. 97-103. - Első megjelenése: 197.

14 A Város és vidéke == p. 104-106. - Első megjelenése: 244.

Polgárok és lakosok

15 Osztróvszky József emlékezete == p. 109-111. - Első megjelenése: 115.

16 Vajas József : egy politikus parasztember Alsóvárosról == p. 112-120. - Első megjelenése: 398.

17 Móra Ferenc sajtópöre, 1923. == p. 121-133. - Első megjelenése: 116.

18 Dettre János élete és halála == p. 134-137. - Első megjelenése: 196.

19 Balogh páter szegedi közszerepléséhez == p. 138-143. - Első megjelenése: 394.

20 Kókay István mifelénk == p. 144-148. - Első megjelenése: 392. és 413.

21 Erdei Ferenc idézése == p. 149-151. - Első megjelenése: 127.

22 Péter László és a Tiszatáj == p. 152-158. - Első megjelenése: 365.

23 Írásaimhoz == p. 159-162.

24 Utam Szegedhez == p. 163-164.

25 Személynévmutató == p. 165-173.

26 Földrajzi mutató == p. 174-179.

27 Fontosabb források == p. 180.

Ism.

a) Blazovich László == Délmagyarország. - 89.évf. 121.sz.(máj. 27.), p. 6.

449 Újszeged, 1877. június 30. == Salutatio sabbaticorum Andrea Németh viro doctissimo amico carissimoque septuaginta quiquenni : dedicata ante diem VIII. idus Julius anno Millesimo Nongentesimo Nono. - [Szeged : k. n.]. - fol. 11.

Keresztes Ignác szolgabíró 1877/I. félévi jelentéséből; a Torontál vármegyei iratokból.

450 A szegedi nemzetiségi törvény : első volt Európában == Délmagyarország. - 89.évf. 171.sz.(júl. 24.), p. 8. : ill.

451 Osztróvszky-szobor készül == Délmagyarország. - 89.évf. 172.sz.(júl. 26.), p. 5.

Aláírás: R. J.

452 „többet adnunk az ország státusegységének feláldozása nélkül nem lehetett, kevesebbet pedig nem tartottunk kielégítőnek” : az 1849. július 28-i szegedi nemzetiségi törvény létrejöttéhez == Szeged. - 11.évf. 7.sz.(júl.), p. 25-29. : ill.

453 Az örök második : az első nemzetiségi törvény megfogalmazója - Szemere Bertalan == Szeged. - 11.évf. 7.sz.(júl.), p. 30-31. : ill.

454 A nagy ember kvalitásai : Osztróvszky József és kora == Szeged. - 11.évf. 7.sz.(júl.), p. 37-39. : ill.

455 Hiányzó kolozsvári és szegedi jogászprofesszori arcképek == Szabadság. - 11.évf. 184.sz.(aug. 19.), p. ?

Fölhívás ezek pótlására.

456 A világosi nap sötét éje : önkényuralom és visszarendeződés Szegeden == Délmagyarország. - 89.évf. 193.sz.(aug. 19.), p. 8-9. : ill.

457 Az 1849. július 28-i nemzetiségi törvény (határozat) létrejöttéhez == Jogtudományi közlöny. - 54.évf. 7/8.sz.(júl./aug.), p. 285-292.

458 Egykori professzorok arcképeit keresik : jogászok díszalbuma / [riporter] Botlik József == Magyar nemzet. - 62.évf. 207.sz.(szept. 6.), p. 6. - (Magyar égtájak)

A szegedi egyetemen.

459 Osztróvszky ércbe öltözött : mindhalálig Szeged hű fia maradt == Délmagyarország. - 89.évf. 237.sz.(okt. 11.), p. 7. : ill.

Fölavatták Osztróvszky József mellszobrát. - Ua. Osztróvszky József ércbe öltözött : egy szobor előélete == Szeged. - 11.évf. 10.sz.(okt.), p. 30-31. : ill.

460 „törvényesen bevett valláskülönbség nélkül” : az 1848: V. (pozsonyi) tc., valamint az 1848: II. (kolozsvári) tc. és az izraeliták választójoga == Forradalom vagy reform? : tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc állam és jogfejlődéséről / főszerk. Horváth Attila. - Bp. : Szt. István Társ. - p. 29-48. - (A Pázmány pódium kiadványai ; 1.). - ISBN 963-361-114-8

Az 1998. márc. 13-i konferencia előadásának szerkesztett szövege.

461 Bibó István népi megyéje == Dél-Alföld. - 5.évf. 23.sz.(dec. 19.), p. 4.

462 Dombiratosi választók, 1861, 1865, 1869. == Tisztelgés a hetvenöt éves Tóth Béla előtt / szerk. Polner Zoltán. - Szeged : [k. n.]. - fol. 13-14.

463 Jöttem, mentem, visszatértem == Szeged. - 11.évf. 12.sz.(dec.), Szegediek Szegedről. - p. 207-208. : ill.

Vallomás.

464 Itthon és otthon : írások Bagamérról / Taar Ferenc ; [sajtó alá rendezte] Ruszoly József == Bagaméri krónika. - 5.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 7-49. : ill.

465 Harangképeinkről == Bagaméri krónika. - 5.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 52.

Aláírás: (r). - A borító 2. és 4. oldalán szereplő első világháborús és 1937-i fényképek magyarázata.

466 Csokonai Vitéz Mihály Bagamérban == Bagaméri krónika. - 5.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 53-57.

467 Hírünk a megyében, hírünk a hazában : bagaméri könyvészet, 1999. január 1.–1999. december 31.== Bagaméri krónika. - 5.évf. 1/4.sz.(dec. 31.), p. 101-105.

Aláírás: R. J. - R. B. - Társszerző: Ruszoly Barnabás. - Előzménye: 441.

468 Alkotmányzsebkönyv magyar publicisták számára / Osztróvszky József ; közzéteszi Ruszoly József == Szegedi műhely. - 38.évf. 1/4.sz., p. 88-99., [1] t. fol. : ill.

Az 1861-ben, Szegeden, Burger Zsigmondnál nyomtatott füzet szövegének közlése E munkácskához c. utószóval (p. 97-99.).

469 Elemi kárbiztosítás Magyarországon / Osztróvszky József ; az 1858. évi kiadás szövegét gondozta és az utószót írta: Ruszoly József. - Szeged : JATE. - 53 p. ;24 cm

Az Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 57. kötetének 7. füzete.

Fűzött : ár nélkül

Benne:

1 Osztróvszky József és az Első Magyar Általános Biztosító Társaság megalakulása == p. 33-45.

2 Osztróvszky József, 1818-1899. : Ruszoly József közleményeinek könyvészete, 1979-1999. == p. 52-53.


Mutató

I. Szegedi Ifjúsági Jogásznapok  23

7 nap =(Szabadka)  248

VII. =Országos Diákköri Konferencia  12  16  18

VIII. Országos Diákköri Konferencia  22

1848  170  217  =405  414/5=3D448/2  415

1848: II. (kolozsvári) törvénycikk  427  447  460

1848: III. törvénycikk  395=3D414/2

1848: IV. törvénycikk  383=3D414/3

1848: V. törvénycikk  374=3D414/4  447  460

1881: XLI. törvénycikk  443

1945: VIII. törvénycikk  88=3D296/11

1946: I. törvénycikk  190=3D296/12  192=3D296/12  242  =316=3D349/11

 

Acta juridica et =politica  45

Ádám Antal  123/a  130  210/a  371/a

Adriányi, Gabriel  167

Ady Endre  66=3D436/5

90 éve született  38=3D436/4

=diáktársa  28

=joghallgató  393=3D436/1

szegedi pöre  186=3D436/10

tanulmánykötet  436=20

újságíró  58=3D436/2

Aetas (Szeged)  320

Alföld (Debrecen)  46

alkotmány

1848-ban  395=3D414/2

és hagyomány  371=3D414/16  381

és képviselet  335=3D349/4=3D414/1

és történelem  348

magyar  301=3D414/10

Német Szövetségé  260=3D286

Alkotmány és hagyomány  414

Alkotmány, választójog és választási =rendszer a Német Szövetség tagállamaiban  260 =3D 286

alkotmánybíráskodás  272=3D315/10=3D349/7  372  433

Alkotmánybíróság  257

alkotmányfejlődés  301=3D414/10

alkotmányjogi reformtörekvések  92=3D296/9

alkotmányozás  254

alkotmányozási előmunkálat  371=3D414/16

Alkotmánytörténeti tanulmányok 1.  296

Alkotmánytörténeti tanulmányok 2.  315

Alkotmánytörténeti tanulmányok 3.  328

alkotmányzsebkönyv  468

Állam és igazgatás

1975.  88/a  98

1981-85.  122/l  144  160  171/f  180

1986-89.  190  192  216  226  254  258

Állam- és jogtudomány  122/r  130/a

államforma  316=3D349/11

államfői jogok  190=3D296/12  192=3D296/12

állampolgári és jogi ismeretek  126  139

államszervezet  336=3D414/13  339=3D414/13

Álmosdi Csire Tamás  440

Antalffy György  42  168  274

Apró Ferenc  171/c  324/b  337/c  366  429

Arany János  151

Arbeiterbewegung  140  178

archontológia  362/3

=20

Bagamér  99  464

a 13-18. században  1

1292-ben  314

1796-ban  410

1848-ban  423

1872-ben  407

1896-ban  143

1898-ban  46

1944-1948-ban  439

1957-ben  390

1994-95-ben  354

Csokonai Vitéz Mihály  466

emléklap  143  388

eseménynaptár  353  389  409

harangok  465

könyvészet  356  391  412  426  441  467

középkora  351

községleírás  303

kronológia  352  387  408  438

nagyközség  407

sporttörténet  403

torma  355

tűzoltóság  326

Bagaméri Kör  424

Bagaméri krónika  46  143  351-356  387-392  403  =407-413  423-426  438-441  464-467

bagamériek bíróság előtt  390

Bajcsy-Zsilinszky Endre  199  200  202  204  309

Balogh Elemér  228/a  341

Balogh István  382  394=3D448/19

Balogh Sándor  179

bányavidéki választók  239=3D296/4  431

Bárdos József  57/a

Bartha Antal  198

=Békés megye  4

Békés megyei népújság (Békéscsaba)  6

Békéscsaba  5

Benedek Ferenc  =130  405

Bényei József  250

Beöthy Ödön  120  386  396  401  437

bevezetők  188  296/1  349/1  400

Bezdán Sándor  299/b

bibliográfia  182  295  344  469/2

Bibó István  304  305  336=3D414/13  339=3D414/13  =397  461

Biernacki Karol  297

Bihar  128

Bihar vármegye  114=3D315/6=3D436/7  386  407

Blazovich László  163  187  216  263  264  294  299/a  =324/a  333  415  447/a  448/a

Bohony Nándor  171/d

Bónis György  440

Borsod vármegye  226=3D328/1  227=3D310/3  232=3D310/4  =233=3D310/4

Borsod-Abaúj-Zemplén megye  302

borsodi ipartanodai képzés  222=3D310/5

Borsodi művelődés (Miskolc)  222

Borsodi szemle (Miskolc)  122/m

Both Ödön  185  205  343  343  =435

Botlik József  458

Buttler-alapítvány  222=3D310/5

Buza =László  19  77

 

=családtörténet  338

Csanád vármegye  113

Csanád-Arad-Torontál vármegye  333=3D414/14

Csaplár Ferenc  33

Cséka Ervin  311

Csiki Tamás  363

Csire Tamás =3D Álmosdi Csire Tamás

Csiszér Alajos  128

Csizmadia Andor  31  55  83  88  121  130  132  135  =146  165

Csokonai Vitéz Mihály  466

Csongrád megye  79

Csongrád megyei hírlap (Szeged)

1979-84.  113/b  122/b  127  171/c

1987-95.  221  228/b  246  265  348

Csongrád megyei könyvtári füzetek  102

Csongrád megyei telefonkönyv  118

Csongrád vármegye  221  244=3D448/14

képviselő-választás  414/5=3D448/2  415

székház  404

székhely  404

Csorba Sándor  189

 

Dávid Ibolya  428

Deák Ferenc  224  225

=Debrecen  22  385/3

1944-ben  73

diákok  28

egyetem  373

jog- és államtudományi intézet  428

jogi kar  376-378  393=3D436/1  432

jogászprofesszorok  373

Debreceni főiskolai lapok  58=3D436/2

Debreceni Megyei Bíróság  390

Debreceni szemle  334  396  427

Degré Alajos  101/a  106/b  117  122/o-p  361=3D414/9

Dél-Alföld (Szeged)  461

Délmagyarország (Szeged)  292

=1944-47.  9  23  25  175

1967-79.  =31/a  85  103/b  113/a  115

1980-88.  122/a  119/a  171/a  174  228/a

1989-90.  240  244  247  251  281

1992-93.  300  306  308  322  324/a

1994-98.  332  337/b  348  381  430

1999.  436/a  444  450  451  456  459

Délvilág (Szeged)

1990.  268  270  273  276-278

1991.  285  288  292

Derecske  199  200  202  204

Dersi Tamás  68

Dettre János  196=3D448/18  247  291  =306  332

életrajz  369

fegyelmi ügye  76

halála  201=3D448/18  248

könyvének ismertetése  125

monográfiája  337

Dettre János és kora  337

Deutscher Bund  234  284

Diákköri füzetek (Debrecen)  39

diákköri kiadványok  103

=diákköri konferenciák  12  16  18  22  82  103

=diákkörök  39  103

Dimenziók (Miskolc)  331

Dobrossy István  231  399  431

Dombiratos  462

Duparc, S.  101/c

=20

egyetemi doktori fokozat  384

=Egyetemi lapok  2

Élet és =irodalom  175

elöljáróság  160

előszavak  188  296/1  349/1  400

Első Magyar Általálos Biztosító Társaság  =469/1

Ember Győző  318

emléktáblák  290  291

Enteignung  87  443

Eötvös József  232=3D310/4  233=3D310/4  236

Erdei Ferenc  127=3D448/21  300

Erdély  128

erdélyi választójog  418  427

Észak-Magyarország (Miskolc)  212  215  217  235  241  =290

Esztergom  257

Európa  101=3D315/1=3D349/6  142  315/1  327  370

Európa jogtörténete  370

Európai jogtörténet  327

expropriation  374

=20

Farkas Ákos  311/a

Farkas Gábor  279

Farkas József  109  113  131  148

Fekete Sándor  156  157

Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap (Miskolc)  =385/2=3D399

Felsőoktatási szemle  78  82  139  195

=felszabadulási kiállítás  11

Fenyvesi =András  159

folyóirat-ismertetés

Acta juridica et politica  45

=Körös Népe  6  7

=Somogyi-könyvtári híradó  67  74  86

Somogyi-könyvtári műhely  86  102

Szegedi egyetem  41

Forradalmi Kormányzótanács  246=3D448/9

Forrásné Török Katalin  400

földreform  94

=20

Gaál Endre  299

Gazdaság és jogtudomány  80

Gerő András  249

Glassl, Horst  167

=Greifswald  29

Gyuris György  =366

=20

Habermann Gusztáv  338  369

Hajdu Lajos  88/b  122/k  144  158  208

Hajdú Tibor  54  69

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság  390

Hajdú-bihari nap (Debrecen)  373  377

Hajdú-bihari napló (Debrecen)

1981.  122/f

1992-93.  314  326

1996-97.  378  379  386  411

Halász György  416

Hamza Gábor  406

Hanák Péter  129

Hanczár János  300

Három borsodi örökhagyó  310

Harrer Ferenc  48

házszabályok  165=3D328/4

Heckenast Gusztáv (könyvkiadó)  236

Heckenast Gusztáv (történész)  318

Hegyesi Márton  379=3D436/6

helytörténeti folyóirat  85

Hencz Aurél  113/a  122/l  141  266  434

Henn Lászlóné  400

Hetés Tibor  64

Héthy Zoltán  114

Heti világgazdaság  282  283

Hidas Antal  90

Historicky čásopis (Praha)  121/a

Hitel  245  275  301  357

Holnap (Miskolc)  287  309

Homoki Nagy Mária  228/c

Hongrie  374

Honismeret - helytörténet  32/b

=Horthy-korszak  4  5

Horváth Attila = 460

Horváth Róbert  210

Horváth-Zsikó László  32/a

Hőgye István  159

 

Iczkovics Magdolna  303

Ideiglenes Nemzetgyűlés  91  301=3D414/10

=ifjúsági jogásznapok  23  24

=igazságszolgáltatási szervek Szegeden  299/3=3D328/5=3D349/8

Ihász Rezső  421

Ijjas József  113/d

ipartanodai képzés  222=3D310/5

ítélőtábla  380  402=3D448/7

Itt és most (Biharkeresztes)  401

izraeliták választójoga  460

=20

jegyzőválasztások  293=3D328/2

jogászképzés  152

jogászprofesszorok  373  455  458

jogelmélet  304

Jogpolitika  224

jogtörténeti és római jogi munkaértekezlet  71  80

Jogtörténeti szemle  122/t  316

Jogtudományi közlöny

1967-68.  31/c  55

1975-78.  88/b  95  101/a  103/c  106/b

1979-81.  113/d  117  123/a  124  135

1982-85.  130/b  165/a  168  171/e  173  185

1986-89.  193  210/a  225  249

1992-94.  274/a  304  305  310/a  311/a  317

1995-99.  347  371/a  375  393  395  457

Józsa Zoltán  119/a

=József Attila  17

József Attila =Tudományegyetem  71  80  243  341  384  416

=20

Kahler Frigyes  122/c  122/f

Kajtár István  103/c  113/c  171/f  317  406

Kállay István  31/b  145

kandidátusi értekezés  104  105

=Karikás Frigyes  8

Károlyi =Mihály  51  70

Károlyi Mihályné  48  70

Kemenes Béla  325

képviselet  335=3D349/4=3D414/1

képviselő testület  160

=képviselő-választások  5  114=3D315/6=3D436/7  =414/5=3D448/2  415  447

Keresztes =Ignác  449

Kertész Tivadar  183

kiegyezés  224  225

Kikli Tivadar  369  417

kisajátítás  87  106=3D349/5  367

kisajátítási törvények  375=3D414/15  443

kiskövetek  366  417=3D448/5

Kiss György  99  439

KISZ ==3D Kommunista Ifjúsági Szövetség

KLTE-hírek =(Debrecen)  376  428  432

Koczkás Sándor  66

Kókay István  392+413=3D448/20

Kolozsvár  194  455

Kolozsvári egyetemi lapok  38=3D436/4

=Kommunista Ifjúsági Szövetség

1944-ben  13  14

1960-ban  2

Kommunista Párt ifjúsági szervezete  13

Korom Mihály  =179

Kortárs  146

Kossuth Lajos  159  334  335=3D349/4=3D414/1  442

Kossuth Lajos Tudományegyetem  428

Kovács Endre  129

Kovács Ildikó  400

Kovács István  145  298

Kovács Kálmán  211

Költőnk és joga  436

könyvismertetések

Antalffy György  168

Apró Ferenc  429

Balogh Sándor  179

Bényei József  250

Bónis György  440

Borsodi könyvtári krónika  150

Csaplár Ferenc  33

Csizmadia Andor  55  135  146

Csorba Sándor  189

Dersi Tamás  68

Dettre János  125

Erdély története  223

Erdőspusztai önkormányzatok…  425

Az Erdőspuszták kistérség…  411

Farkas Gábor  279

Fejezetek a pécsi egyetem…  132

A fölszabadult Szeged…  74

Fenyvesi András  159

Forradalmárok, katonák  64

Gerő András  249

Hajdu Lajos  144  158  208

Hajdú Tibor  54  69

Harrer Ferenc  48

Hencz Aurél  141  266

A Herman Ottó Múzeum…  150  231

Hőgye István  159

József Attila Tudományegyetem  78

Kajtár István  317

Károlyi Mihály  70

Károlyi Mihályné  48  70

Kertész Tivadar  183

Korom Mihály  179

Kovács István  145

Kovács István emlékkönyv  312

=Kun Béláné  26

Lévai =Béla  136

Madzsar József  47

Magyarország története  129  134  198  318

Makó az első felszabadult…  100

=Markovics Györgyi  30

Máthé =Gábor  153

Mertanová, Štefánia  220

Mezey Barna  347

Összehasonlító jogtörténeti tanulmányok  145

Péter László  63  74  89  107=3D436/8  111  161  203  =342

Pomogyi László  345

=Rácz László  26

Reisberg, =Arnold  97

Sarlós Béla  65

Schiffers, Reinhard  213

Selmectől Miskolcig  191

Seresné Szegőfi Anna  230

A Somogyi-könyvtár…  172

Spira György  124

Studia iuridica 123.  406

=Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán  26

Szeged =története 4.  340

Szemere Bertalan  320

=Szentpéteri István  20

Tankó Balázs  26

=Tanulmányok Csongrád megye…  109  131  148  163  187  216  263  =264  294

Tanulmányok Deák Ferencről  117

Tanulmányok Tolna megye…  95

=Tóbiás Áron  30

Tóth =Károly  145

Vajtai István  360

Varga Zoltán  49

Vargyai Gyula  84

Vas Zoltán  138

Zadravecz István  44

Zalka Máté  36

Könyvvilág  122/d

Köpeczi Béla  169

=Körös népe (Békéscsaba)  4  5  6  7

=Kővágó József  287=20

követjelentés  421

követválasztás  151

közgyűlési házszabályok  165=3D328/4

közigazgatás Szegeden  299/1-5=3D328/5=3D349/8

Közigazgatási Bíróság  361=3D414/9

közigazgatási kapcsolatok  244=3D448/14

Köztársaság  313

köztársasági államforma  190  192  242  273  280  282  =283

köztársasági törvény  368=3D414/12

Kristó Gyula  299

Kun Béla (költő)  28  169=3D436/3

Kun Béla (politikus)  75  90  194

Kun =Béláné  26  90

=20

Lévai Béla  =136

lexikoncikk  416

lőportár-robbanás  133=3D448/4

 

Madzsar József  47

magánjogtörténet  370

magyar alkotmány  301=3D414/10

Magyar hírlap  93  94

Magyar jog

1967.  31/b  32/a

1982-89.  141  153  220  228/c  259

1990.  266

Magyar közigazgatás  279

Magyar Köztársaság  242  273  283

Magyar nemzet

1980-86.  122/e  128  171/b  196  201  206

1989-90.  253  255  269  271

1994-96.  329  330  350  368  380  382

1999.  458

Magyar Népköztársaság  273  282

Magyar Történelmi Társulat  218

Magyar tudomány  272  335

Magyarország  56  104-106  121-123  164  315/3-4  315/7  321  =349/5  367  373=3D414/4  374=3D414/15  375  447 - l. még Hongrie; =Ungarn

Magyarország államformája  316=3D349/11

(malo-) =3D Malonyai József

Malonyai József  122/e

Maly, Karel  178

Markovics Györgyi  30

Martonyi János  57  123  446

Marx, Karl  154=3D310/8  156  157

Máthé Gábor  88/a  153  361=3D414/9

Megyaszó  151

megyei közigazgatás  81  83

Mérei Gyula  134

Mertanová, Štefánia  220

Mészáros Károly  110  166

Mészáros Sándor  122/j

Mezey Barna  238  347  433

A mi egyetemünk (Miskolc)  152  252

Miskolc  309  363=3D385/1

egyetemi névadás  252

jogászképzés  152  176  207  229

szellemi élet  215

Szemere-emlékülés  218

Miskolczi értesítő  212=3D310/6  =217=3D310/6

Mojzes Katalin  446

Molnár Imre  400

Móra Ferenc  116=3D448/17

=munkásfiatalok  25

=munkás-megmozdulások  37

munkásmozgalom  140  164  178

munkaviszony  177  321

Múzeumi kurír (Debrecen)  99  110  120  122/c  143  =437

=20

N. F. =3D Nagy Ferenc

Nagy Ferenc  103/a  106/a  122/g

Nagy György  60=3D436/9

Nagy Károly  406

Nagy Lajos (jogász)  130/a

Nagy Lajos (közgazdász)  367

Nagy =László (egyetemista, agrárjogász)  25

Nagy László =(munkajogász)  177

Nagy Mária =3D Homoki Nagy Mária

Nagy Októberi Szocialista Forradalom  34

Nagy Sándor  373

Napjaink (Miskolc)

1983.  150  151  154  155  155  157  159  161  162

1984-85.  170  171/d  172  181

1986.  189  191  194  199  200  202-204  207

1987-88.  214  219  227  230-233  236

1989-90.  242  250  256  261  267

=NDK-s építőmunka  21

NDK-utazás  27  29

=Nehézipari Műszaki Egyetem  176  229

nekrológok

Both Ödön  185  205

Buza László  77

Pólay Elemér  235

Szabó József  319

=Német Demokratikus Köztársaság =3D NDK

Német =Szövetség  184  234  238  260=3D286  284

német tartományi rendi képviselet  274=3D296/2=3D349/2

Németh András  449

Németi Imre  445

Németország  372  433

nemzetgyűlés  81  83  92 - l. még Ideiglenes =Nemzetgyűlés

nemzetgyűlési választások  31

nemzeti bizottságok  94  98=3D328/8=3D349/10  333=3D414/14

=országos  3  253

szegedi  10  32=3D328/7  174=3D448/11  268=3D448/12  =270=3D448/12

nemzetiségi =törvény  237=3D310/7=3D414/6  256=3D310/7=3D414/6  450  452  453  =457

népi önkormányzat  93

népképviselet  234  258=3D349/3  284

Csanád vármegyében  113

Magyarországon  374=3D414/4  405  447

népképviseleti közgyűlés  171

népképviseleti önkormányzat  147=3D328/3

A népképviseleti önkormányzat szegedi =történetéhez, 1848-1871  147

népképviseleti választójog  427

Népszabadság  122/h  137/a  257

Novák István  122/m  310/a

Nyakas Miklós  166

=20

Oltvai Ferenc  31/a  32/b  122/a  122/i  333

orosz békekötés 1918-ban  43

orosz forradalom  34  35

országgyűlés  383=3D414/3

országgyűlési képviselő-választás  =414/5=3D448/2  415  447

országgyűlési népképviselet  113  374=3D414/4  447

országgyűlési népképviseleti választójog  =427

=országos diákköri konferenciák  12  16  18  22  82

Országos Nemzeti Bizottság  3  253

Osztróvszky =család  308

Osztróvszky József  115=3D448/15  322  =323=3D358/1  324  324/1  358/2  454  468  469

bibliográfia  469/2

életrajz  324/1  369

Első Magyar Biztosító Társaság  469/1

halálának 100. évfordulója  444

ikonográfia  358/3

kormánybiztos  445

nevének írásmódja  292

szabadságharcban  420=3D448/3

szobra  419  430  451  459

=20

önkényuralom Szegeden  456

önkormányzat  147=3D328/3  275=3D328/9  276-278  281  =325=3D414/8  333=3D414/14

örökösödési egyezség  96

Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht =und Völkerrecht (Wien)  119/b=3D122/n

őszirózsás forradalom  50  52  53  61

 

Pach Zsigmond Pál  198

Palóczy László  162=3D310/1  267=3D310/2

Papp István Géza  436/b

=parasztfiatalok  25

parlamentarizmus  =405

parlamenti választási bíráskodás  142  167

Pécel  444

Pelyach István  302

Péter László  25  63  74  89  96  107=3D436/8  =111  122/d  161  203  206  237  262=3D448/8  =342  365=3D448/22  366  436/a

Péter Orsolya Márta  421

Pólay Elemér  130/b  235

Polgár Sándor  209

Polner Zoltán  113/b  122/b  228/b  337/a  462

Pomogyi László  345

Pölöskei Ferenc  122/h  137

=20

R. Várkonyi Ágnes  198

Rácz János  79

Rácz Lajos  122/r  122/t

=Rácz László  26

Ráczné =Mojzes Katalin  446

Ránki György  129  137

Reggeli délvilág (Szeged)  307  312  323  337/a

Reisberg, Arnold  97

Reitzer Béla  108

Reizner János  346  362/1  362/2

rendi képviselet  234  258=3D349/3  274=3D349/2  284  296

rendőrség  325=3D414/8

Republik  280

republikánus mozgalom  60=3D436/9

Revue historique de droit français et étranger (Paris) = 101/c  106/c  122/o

(r-n) =3D Polner Zoltán

római jogi munkaértekezlet  71  80

Rosdy Tamás  394

Rubicon  405

Ruszoly Barnabás  353  354  356  389  391  409  412  426  441  =467

Ruszoly József

bevezetői  188  296/1  349/1  400

és Ady Endre  436/13

és Szeged  448/24  463

fordításai  180  193  195

közleményei  182  295  344

mint munkatárs  79  126

önéletrajza  59

sajtó alá rendezései  304  324  362  464  469

szerkesztései  297  343

szövegközlései  336=3D414/13  339=3D414/13  346  =402=3D448/7  420=3D448/3  424  439  468

utószavai  297/2  310/13  315/11  328/10  343  414/17  464

rutén nemzetiség  166

=20

(s)  171/b

sajtótörténet  313

Salló Terézia  126  139

Salmonowicz, Stanislaw  106/c

Sarkadi László 137/a

Sárközi György  219

Sarlós Béla  65

Schiffers, Reinhard  180  193  213

Seresné Szegőfi Anna  230

Serfőző Lajos  79/a

Simon István, Sz.  175

Simon Miklós  289

Somogyi-könyvtár kiadványai  102

Somogyi-könyvtári híradó (Szeged)  67  74 = 76  86

Somogyi-könyvtári műhely (Szeged)

1973-75.  86  91  96  97  100  102

1977-79.  108  109  112  116

1980-81.  113/c  122/i  129  131  133 134  136  138

1982-83.  148  149  163

Sopron  421

Spiess, Pirmin  195

Spira György  124

Der Staat (Berlin)  142  280

ständische Repräsentation  234  284

statisztika  210=3D296/5

Südost-Forschungen (München)  122/s

Süli-Zakar András  411

Sz. Simon István  175

Szabadfalvi József (jogbölcsész)  274/a

Szabadfalvi József (néprajztudós)  231

Szabadság (Cluj-Napoca)  455

Szabó András  418

Szabó Béla  421

Szabó, Josef =3D Szabó József

Szabó József  119/b=3D122/n  251  319  =433

=Szabolcs Ottó  1

Szalay =László  331

=Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán  26

Szász =Zoltán  223

Századok  84  122/p  137/b  297  299/b

Szeged megyétől Nagy-Szegedig  228

Szeged

1917-ben  37

1918-ban  40

1944-ben  73  265=3D448/10

Alsóváros  398=3D448/16

archontológia  362/3

díszpolgár  442

egyetem =3D szegedi egyetem

és Csongrád megye  244=3D448/14

=felszabadulási kiállítás  11

Forradalmi =Kormányzótanács 246=3D448/9

igazságszolgáltatási szervek  299/3=3D328/5=3D349/8

ítélőtábla  402=3D448/7

képviselők  91

képviselő-választás  414/5=3D448/2

kiskövetek  366  417=3D448/5

közgyűlés  171

közigazgatás  299/1-5=3D328/5=3D349/8

lőportár-robbanás  133=3D448/4

munkásmozgalom  37

=nemzeti bizottság  10  32=3D328/7  174=3D448/11  268=3D448/12  =270=3D448/12

=nemzetiségi törvény  237=3D310/7=3D414/6  256=3D310/7=3D414/6  =450  452  453  457

népképviseleti önkormányzat  147=3D328/3

néptanács  262=3D328/6=3D448/8

önkényuralom kora  456

rendészeti szervezet  325=3D414/8

szabad királyi város  422=3D448/1

sztrájkok  40

tisztségviselők  359

tisztújítások  362/1

törvényhatósági jogú város  422=3D448/1

Újszeged  449

utcanevek  197=3D436/11=3D448/13

váltótörvényszék  112=3D448/6

városcímer  292

Szeged

1993.  299/a

1995.  324/b  337/c  346  358

1997.  394  397  398  402

1998.  419  422  436/b

1999.  442  445  446  452-454  459  463

szegedi egyetem

=1944-ben  9

állam- =és jogtudományi kar  305  341  384

bölcsészettudományi kar  139

diákkörök  39

=hallgatók  25

=jogászprofesszorok  455  458

jogtörténeti tanszék  243

=KISZ  2

=munkaértekezlet  71  80

=névadás  17

sajtó  57 = 72

történet  446

=Szegedi egyetem  41

1964.  7  9  11  12

1965.  13-18  21

1966.  22-25  27-29

1967.  33-35 = 37  38

1968.  40-43  45  49  50  52  53

1969.  58  61-63  66  67  71-75  77

1974.  86  89  90

1976-78.  101/b  102  103/a  106/a  107  111

1979-81.  118  122/g  132

=Szegedi hírlap  23

Szegedi Ifjúsági Jogásznapok  23  24

Szegedi =könyvtári műhely  285  288

1985.  183  186  187

1986.  197  198  208

1987-89.  262-264

Szegedi műhely

1991-92.  293  294  318  319

1993-95.  338-340  359  360

1998-99.  434  468

Szegedi napló  285  288

=Szegedi Nemzeti Bizottság  10  32=3D328/7  174=3D448/11  =268=3D448/12  270=3D448/12

A =szegedi népképviseleti közgyűlés, 1848-1871.  171

Szegedi szemle  85

Szegőfi Anna  230

Szegvár  404

Szeg-vár (Szegvár)  404

Székely György  198

Székelykút  289

Szemere Bertalan  219  240  241=3D297/2  320  =329=3D414/7

1846-47-ben  212=3D310/6  364

Borsod megyében  226=3D328/1  227=3D310//3  =232=3D310/4  233=3D310/4  297/1-2  302

Buttler-alapítvány  222=3D310/5=20

Csongrád megyében  221=20

emlékülés  218=20

és Karl Marx  154=3D310/8  156  157

levelei  331

Miskolczi értesítő  212=3D310/6  217=20

nemzetiségi törvény  237=3D310/7=3D414/6  =256=3D310/7=3D414/6  453

reformkorban  334

Szentirmai László  446

=Szentpéteri István  20  383

Szilágyi Jolán  26

Szita János  =130  171/e

szómagyarázat  269

=20

Taar Ferenc  464

táblabírák  380

Tanácsköztársaság  62

Tandi Lajos  417

=Tankó Balázs  26

Tarpa  199  200  =202  204

Társadalomkutatás  213

tartománygyűlések  184

tartománygyűlési képviselet  238

tartományi rendi képviselet  274=3D296/2=3D349/2

telefonkönyv  118

Tilkovszky Lóránt  137/b

Tiszatáj (Szeged)  365=3D448/22

=1964-66.  8  10  19  20  26  30

1967-68.  36 = 44  47  48  51  54

1969.  57/a  59  60  64  65  68-70 =20

1971.  79/a

1987.  223

1994-98.  336  342  365  420

tisztségviselők  359

tisztújítás  346  362/1

Tíz tanulmány a jog és =alkotmánytörténet köréből  349

Tóbiás Áron  30

Tokaji Géza  372

Torontál vármegye  293=3D328/2  449

Toth, Adalbert  122/s

Tóth Béla  462

Tóth Károly  145

Török Katalin  400

törvényhozás  137=3D349/9

törvénykezés  269

Trócsányi László  165/a

tudományos munka  341

Túry Sándor Kornél  307

=20

Új tükör  169

Újszeged  449

Ungarn  167  178  234  280  284

utcanevek  197=3D436/11=3D448/13  247  290

utószavak  297/2  310/13  315/11  328/10  343  414/17  464

=Utunk (Szeged)  15

 

Üzenet =(Szabadka)  122/j  125

=20

Vajas József  398=3D448/16

Vajtai István  360

választási bíráskodás  173  255  271  =272=3D315/10=3D349/7

1825-1945-ben  119=3D315/2  122

1848-1875-ben  123=3D315/4

1848-1948-ban  122

1861-1875-ben  130=3D315/5

1861-1913-ban  114=3D315/6=3D436/7

1920-1926-ban  56=3D315/7

1947-48-ban  211=3D315/8

Európában  101=3D315/1=3D349/6

Magyarországon  104  105

Németországban  298  372  433

A választási bíráskodás Magyarországon, =1848-1948.  122

Választási Bíróság  259=3D315/9

választási bűncselekmények  4  121=3D315/3

választási rendszer  255  260=3D286

választási statisztika  210=3D296/5

választási törvény  88

választások

1848-1872-ben  431

1861-1868-ban  447

bányavidékeken  239  431

Károlyi Mihályéi  51

Zalában  361=3D414/9

l. még nemzetgyűlési választások

választói összeírás  123=3D315/4

választójog  245  311

1815-1848-ban  234  284

Erdélyben  418  427

izraelitáké  460

munkásmozgalom  140  164  178

munkaviszony  177  321

Német Szövetségben  184  234  260=3D286  284

választók  239=3D296/4  431

Valóság  122/k

váltótörvényszék  112=3D448/6

Vályi András  410

Varga Béla  350

Varga Zoltán  49

Vargyai Gyula  31/c  84

Várkonyi Ágnes, R.  198

A Város és polgára  448

városcímer  292

városi közgyűlési házszabályok  =165=3D328/4

városi szervezet Szegeden  299/4-5=3D328/5=3D349/8

Vas Zoltán  138

Vasárnapi hírek  218

Veres József  443

Veres Péter  99

Viga Gyula  231

=Vinkler László  19

Volksvertretung  =234  284

Völkl, Ekkehard  167

=20

Wahlprüfung  142  167

Wahlprüfungsgesetz  298

Wahlrecht = 140  177  178  234  284

=Wallisch Kálmán  97

Wellmann Rezső  240

=Wesenberg  27

Wittmann Tibor  =219

=20

Zadravecz István  44

Zakar András =3D Süli-Zakar András

Zala vármegye  361=3D414/9

Zalka Máté  36

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte =(Wien-Köln-Weimar)  205  284

Zemplén vármegye  151  159

Zlinszky János  361=3D414/9  406  421

Zsedényi Béla  181=3D310/9  287  330  357=3D414/11  =385

emléktábla  290

és Varga Béla  350

Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap  =385/2=3D399

közíró  214=3D310/10

Miskolcon  363=3D385/1

rehabilitálása  261=3D310/12

utcanév  290

védőirata  310/11

 


Ruszoly József

közleményeinek szerzői könyvészete

2000–2002

 

 

Gyuris György

Ruszoly József munkássága 1959–1999

című könyvéhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolmány

a tervezett Alkotmány- és Jogtörténet Kutatócsoport

(MTA–SZTE)

alapító pályázatához

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged, 2002


A Szegedi Tudományegyetem Jotörténeti Tanszékének

jelentései, beszámolói

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézirat hivatalos használatra

109/A A tudományos diákköri munka az Állam– és Jogtudományi Karon.

= A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1976/77. Szeged, 1977. 67–69.p. (Pótlás.)

310 Ism.

[?Zöldi László], Extra Vasárnap, 1992. jún. 28.,14. p.; Boleratzky Lóránd, Evangélikus Élet, 1992. szept. 27., [2.p.]; Adorján Gyula: "...Új utakon a régi tradíciók erejéből..." Ruszoly József könyvéről. Stádium, 1992. 4. sz. 124–128. (Pótlások)

 

446 Ism. 

P. L. (Péter László], Szegedi Műhely, 2000. [ápr.] (39. évf. 1–2. sz.) 98–101. p.. különösen 98–99. p. (Kiegészítés.)

 

448 Ism.

Nagy István: A város visszatért polgára. A hatvan éves Ruszoly József könyvéről. = Szeged, 2000. márc. (12. évf. 3. sz.) 45–47. ill. a kötet címlapja.

G. Tóth Ilona, Szegedi Műhely, 2000. [ápr.] (37. évf. 1–2. sz.) 87–93. p. (Kiegészítések.)

 

470 A választási bíráskodás és Jókai Mór.

= Tanulmányok dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára = Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. LVIII. (Szeged, 2000) 443–458. p. Kny. Fasc. 31,

 

471 Justitiagerundium nélkül. A Debreceni Tudományegyetem 1949. augusztus 30–a óta szünetelő Jog– és Közigazgatástudományi Karáról. = KLTE Hírek, 1999. IV. negyedév, 11–20. p.

 

472 Fülöp Zoltán: Csongrád megye rendőri szerveinek története.

= Szegedi Műhely, 2000. [április] (39. évf. 1–2. sz.) l01–103. p. Ism. az 1999–ben megjelent könyvről.

R.J.

 

473 Apró Ferenc: Szegedi képeslapoka képeslapok Szegedje.

= Szegedi Műhely, 2000. [április] (39. évf. 1–2. sz.) 103–107. p.

Ism. az 1999–ben megjelent könyvről.

 

474 Hencz Aurél halálára.

= Délmagyarország, 2000. június 22. (90. évf. 144. sz.) 7. p.

 

475 Kétség és bizodalomtalán megkésve.

= Hajdú–Bihari Napló, 2000. július 5. (LVII. évf., 155. sz.) 3. p.

 

Név nélkül; csak az írásban történik utalás arra, hogy Szegedről keltezett levelet hozott a posta Ruszoly Józseftől, az intézet korábbi igazgatójától". E "levél" a Kétség és bizodalom. A debreceni jogi kar további sorsáról c. önkényesen kivonatolt cikkem kézirata.

 

476 Millennium egy letört mamutfenyő árnyékában.

= Bagaméri Krónika, 2000. augusztus 5–6. (VI. évf. 1–2. sz.) 1. p.

 

477 A nemzetgyűlési választások ügye a Friedrich-kormány elótt 1919 augusztusában.

= Tisztelgés a hatvan éves Bodosi Mihály előtt. Szerk. Pelner Zoltán. Szeged, 2000.(Szombatos könyvek) [12–14. p.]

 

448 Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848–1849–ben. Debrecen, 2000. 356 p.

A Hajdú–Bihar Megyei Leváltár közleményei. 24. Sorozatszerkesztő: Radics Kálmán. Javított, bővített kiadás; szövegét gondozta [...]: Ruszoly József.

 

Ruszoly Józseftől:

A Hegyesi Márton használta források jegyzéke (277–281. p.)

Hegyesi Márton és műve (283–303. p.)

Személynévmutató (305–339. p.)

Földrajzi mutató (341–353. p.)

 

479 "Eine neue Verfassung für Ungarn ". Zur Einfügung der Institutionen Parlamentarismus und Volkrepräisentation in Ungarn und in dem mit ihm wiedervereinigten Siebenbürgen im Jahr 1848. 

= Die Elemente der ungarischein Verfassungsentwicklung. Studien zum Millennium. Hrsg. [von] Gábor Máthé, Barna Mezey. [Budapest,] 2000. 51–2. p.

 

A Jénában 2000. szeptember 24–28–án tartott 33. Deutscher Rechtshistorikertag asztalára helyezett kiadvány.

 

480 Hol sírjaik domborulnak. Apró Ferenc könyve a szegedi őskertek lakóiról. = Szeged, 2000. október (12. évf. 10. sz.) 48. p.

Ism. Apró Ferenc: Hol sírjaik domborulnak... A föld alatti Szeged lakói (I.). Szeged 1998. c. könyvéről.

 

481 A József Attila Tudományegyetem/Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszéke. 1989–2000. Kari tanácsi beszámo/ó.

Szeged, 2000. 34 [+2] p. (A Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének jelentései. beszámolói; 3.)

 

482 A parlamentarizmus és a népképvielet alkotmányba iktatása Magyarországon, valamint a vele újra egyesült Erdélyben 1848–ban.

= Juratissimus author. Jogtörténeti tanulmányok Nagyné Szegvári Katalin tiszteletére. Szerk. Rácz Lajos. Bp., 2000. [2001.], hvgorax. 39–43. p. [Az] ELTE [Eötvös Loránd Tudományegyetem] Egyetemes Állam– és Jogtörténeti Tanszéke és [a] Szegedi JATE [!] József Attila Tudományegyetem; helyesen: Szegedi Tudományegyetem] ÁJK [Állam– és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszéke].

 

483 Torontáli adalékok a betyárüldözésekhez és katonai beszállásokhoz (1868, 1870)

= Salutatio subbaticorum Ladislao Péter viro doctissimo amico carissimoque septuaginta quinquenni. Dedicata post diem VI. Idus Ianuarii anno bis millesimo primo [2001. január 21.]; lapszámozás nélkül, írásom a 4. lapon. (Szombatos könyvek)

 

484 Lois sur l'Expropriation en Hongrie. 1836–1944.

= L’Expropriation/Expropriation. Deuxiéme partie/Second Part. Moyen Âge et temps modernes/Middle ages and modern times. DeBoeck Université. Bruxelles, 2000. 403–319. p.

Recueils de la Société Jean Bodin pour I'Histoire Comparative des Institutions Transactions of the Jean Bodin Society for Comparative Institutional History

Kny. is.

 

485 Bagamér évszázadai.

 = Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 3–5. p.

 

486 Ezredéves ünnepek Bagamérban.

= Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.)

6–7. p.

Aláírás: Kórnikás.

 

487 Kalászatok.

= Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 25. p.

Részei: Hősihalottak 1848/49–ból; A régi harangok (1508–1817–1917).

Aláírás: R.. J.; Ármós Endrével (Á. E.) közösen.

 

488 Taar Ferenc írásaihoz.

= Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 52. p.

Aláírás: – oly jó –

 

Taar Ferenc: Mifelénk. Válogatott elbeszélések (uo. 26–52. p. c., általam gondozott anyagához kapcsolódik.

 

489 Pótlás a könyvészethez.

= Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 85. p.

Bagamér 1998. és 1999. évi bibliográfiájához

Aláírás: R. J.; Ruszoly Barnabással (R. B.) közösen.

 

 

 

490 Hírünk a megyében, hírünk a hazában. Bagaméri könyvészet. 2000. január 1.2000. december 31.

= Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 92–97. p.

 

491 Süli–Zakar István (főszerk.): Hajdú–Bihar megye kézikönyve.

= Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 98–99. p. Ism. az 1998–ban megjelent könyvről.

Aláírás: R. J.

 

492 Györffy György: Az Árpád–kori Magyarország történetiföldrajza IV.

= Bagaméri Krónika 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 99–100.

Ism. az 1998–ban megjelent könyvről. 

Aláírás: R. J.

 

493 Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1547–1592.

= Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 100. p.

Ism. a Hajdú–Bihar Megyei Levéltár kiadványsorozatáról. (1983–1993.)

 

494 Beke György: Az Értől az Óceánig.

= Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 101–102. p.

Ism. a 2000–ben megjelent könyvről.

Aláírás: R. J.

 

495 Bús JánosSzabó Péter: Béke poraikra.

= Bagaméri Krónika, 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.) 103. p.

Ism. az 1999–ben megjelent könyvről.

Aláírás: R. J.

 

496 Német katonasírok a bagaméri temető szélén.

= Bagaméri Krónika 2000. december 31. (VI. évf. 3–4. sz.)

Aláírás: R. J.

 

457 Az 1849. július 28–i nemzetiségi törvény (határozat) létrejöttéhez.

= A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848–ról. [Szerk. Mezey Barna és Vörös Imre.] Logod Bt. [Bp., 2001.] 309–321. p. Változatlan utánközlés.

 

498 Emlékezzünk régiekről! A kolozsvári és szegedi jogász professzorok arcképcsarnoka előtt.

= Szeged, 2001. július (13. évf., 7. sz.) 8–11. p.lllusztrációkkal.

 

370 Európa jogtörténete. Az „újabb magánjogtörténet” Közép– és Nyugat– Európában.

 Püski, Bp. 2001. 436 p.

 

Harmadik változatban utánnyomás. A második: kiadói hibából: l997. évszámmal.

 

499 Szeged a Tanulmányok Csongrád megye történetéből utóbbi (18., 20–28., 29/A.) köteteiben.

= Szegedi Műhely 40. évf. 2001/1–2: 100–112. p.

Ism.

 

500 Rengey–Aigner Ferdinánd és kora.

= Szegedi Műhely 40. évf. 2001–2: 117–119. p. Ism. Habermann Gusztáv könyvéről (Szeged, 2000).

 

501 Újabb tudományos eredmények a József Attila Tudományegyetem/Szegedi Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi Karán. Visszapillantás az ezredvégre (1995–2000).

Szeged, 2001. 22 [+1] p.

(Szegedi Tudományegyetem Allam– és Jogtudományi Kar, Tudományos bizottsági jelentések. Új folyam 2.)

 

502 "Magyar volt és professzor volt". Balásfalvi Kiss Albert (1874–1937).

= Szeged, 2001. november (13. évf. 11. sz.) 37–40. p. Illusztrált.

 

503 Tamasi Mihály: A régi szegedi gazdasági elit (1870–1944).

= Szegedi Műhely 2001. (40. évi) 3–4. sz. 179–185. p. Ism. a Bába és Társai Kiadó könyvéről (Szeged, 2001).

 

504 „Forradalom van!" Sorok haza a Móra Ferenc Diákotthonból (Debrecen, 1956. október 24.).

= Bagaméri Krónika, (dokumentumok: 4. p.)

R. J.

 

505 Györgyegyháza emlékezete.

= Bagaméri Krónika, 2001. december 25. (VIII. évf. 1–4. sz.) 8–10. p.

 

506 Taar Ferenc Télen c. íráscsokrához.

= Bagaméri Krónika, 2001. december 25. (VIII. évf. 1–4. sz.) 16. p.

(r.j.)

 

A szerző műveit – Télen. Három irás Bagamérról címmel – magam gondoztam ugyanitt: 12–16. p.

 

507 Bihar vármegyebenne Bagamérmegkisérelt községrendezése 1848–ban. Műhelytanulmány Arany János eddig ismeretlen szalontai jegyzői iratának hasonmásával.

= Bagaméri Krónika, 2001. december 25. (VIll. évf. 1–4. sz.) 17–43. p. (Arany János kézirata kicsinyített hasonmásban: 39–43. p.)

 

508 Hírünk a megyében, a hazában és a világban. Bagaméri könyvészet (2001. január 1. –2001. december 15.).

= Bagaméri Krónika, 2001. december 25. (VIll. évf. 1–4. sz.) 78–81. p.

R. J.; Ruszoly Barnabással (R. B.).

 

509 Ezredévi emiékkönyvek Hajdú–Bihar megyéből.

Bagaméri Krónika, 2001. december 25. (VIII. évf. 1–4. sz.) 82–85. p. (Ill.: 85. p.)

R. J.

Ism.: a Hajdú–Bihar évszázadai (2000) és az „Így együtt voltunk valami…” (2000) c. Debrecenben megjelent könyvekről.

 

510 Érmellék–Nyír.

Bagaméri Krónika, 2001. december 25. (VIII. évf. 1–4. sz.) 86–87. p.

 

511 Babós.

= Bagaméri Krónika, 2001. december 25. (VIII. évf. 1–4. sz.) 87. p.

R. J.

 

512 Tagositás 1951–ben.

= Bagaméri Krónika, 2001. december 25. (VIII. évf. 1–4. sz.) 87–88. p.

R. J.

 

513 Es war das erste seiner Art in Europa. Entstehung des Nationalitätengesetzes von Szeged vom 28. Juli 1849.

= Von den Ständeversammlungen bis zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn. Studien zur Parlamentarismusgeschichte. Hrsg. Gábor Máthé, Barna Mezey. Budapest–Graz, 2001. 81–89. (Az ELTE Állam– és Jogtudományi Kar tudományos kiadványa. Biblioteca Iuridica, Acta Congressuum 1; Studies Presented to the International Commission for the History of Representetive and Parlamentary Institutions, Volume LXXX.

 

514 Szervezés és szervezet. A Város intézménytörténetéból. Első közlemény.

= Szeged, 2002. február (14. évf. 2. sz.) 9–11. p., illusztrált.

 

515 Újabb magyar alkotmány történet. 1848–1949. Püski, Bp., 2002. 440 p.

 

A közölt korábbi írások tételszámai és az újabbak: 395 (414/2); 383 (414/3); 427; 418; 457; Frankfurt–Kremsier–Szeged. Adalékok az első közép–európai nemzetiségi jogi alapvetési kísérletekhez; 225; 299; (328/5; 349/8); 31 (296/8); 477; 92 (298/9); 137 (296/10); egyesítve: 199, 200, 202, 204; 98 (328/8; 349/10); 88 296/11); egyesítve: 190, 192 (296/12); 272 (315/10); Tanulmárryaimhoz; Utószó; Személynévmutató; Jogforrásmutató; Neuere ungarische Verfassungsgeschichte 1848–1949 […] (Inhalt) + Munkáimról, magamról [fülszöveg].

 

516 Vendégeink voltak Dr. Ruszoly József és dr. Salló Terézia.

= Hét ablak világít. Húsz éves a bartáságátömlesztő népföiskola Zsombón. Szerk. Horváth Dezső, Tóth Károly és Tari Gellért. Zsombó, 2002. 10–11. p. Kéziratbeli cím: Üzenet Zsombóra.

 

Együttes recenzió munkáimról

Kajtár István: Pályaképek. Emlékkönyvek a szegedi jogi karról. = Szeged, 2000. febr. (12. évf. 2. sz.) 23–25. p. Rólam 24. p. 15.jz. (a Gyuris–bibl. sz. szerint ad 298; 311; 325; 372; 383; 418).

 

Interjú

Hegedűs Szabolcs: A megyerendszerSzent Istvántól napjainkig. Az összes korszakot túlélte.

= Délmagyarország, 2000. augusztus 19. (90/194. sz.) 7. p. – A velem való beszélgetés (interjú) alapján; fényképemmel.

 

Lévay Gizella: Mesterek és tanítványok. "Isten nem ver Both–tal" = Délmagyarország 2001. jan. 13. (91/11. sz.), Stefánia IV. Both Ödönről.

 

Szeged, 2002. március 11.

 

(Dr. Ruszoly József)

egyetemi tanár,

tanszékvezető

 

 

PS!

Mivel e 2002-ben készült szerzői részbibliográfiám elektronikusan nem rögzítődött; utólagosan szkeneltetett be. Ebből erednek az esetleges eltérések eredeti, nyomtatott változatától.

 

Szeged, 2004. február 3.

 

R. J.Ruszoly József

közleményeinek szerzői könyvészete

2002–2003

 

Gyuris György

Ruszoly József munkássága 1959–1999

című könyvéhez

2

 

Csatolmány

a T 043195 nyt. sz. OTKA-szerződéshez

 

 

517 Ruszoly József közleményeinek szerzői könyvészete. 2000–2002. Gyuris György Ruszoly József munkássága 1959–1999 című könyvéhez. Csatolmány a tervezett Alkotmány- és Jogtörténeti Kutatócsoport (MTA–SZTE) alapító pályázatához.

Szeged. 2002. 8 p.

(A Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének jelentései, beszámolói, 4.)

 

519 Új sorozatunk elé.

= Publ. doct. jur. Szeged, Tom. I. Szeged, 2001. 5–6. p.

Aláírták még: Besenyei Lajos, Molnár Imre.

 

520 „Minden nemzet- és valláskülönbség nélkül”. A választójog sajátosságai Erdélyben 1848-ban.

= Szeged, 2002. április (14. évf. 4. sz.) 11–13. p.

Illusztrált.

 

A nyomdai alcímhibát helyesbítettem.

 

522 Demokráciajátékok.

= Heti Világgazdaság, 2002. május 18. (20. sz.) 3. p.

(Posta)

 

524 Szemere Bertalan (részlet).

= Kárpáti Béla: Irodalom Miskolcon II. A Napjainktól napjainkig. Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc, 2002. 291–293. p.

Utánközlés a Három borsodi örökhagyó (1992) c. kötetből (109–112.). A Szemere Bertalan-tanulmányok Marx levelező társa c. írásnak 4. pontja. Eredetileg Magyarország nagyszerű embere. Szemere Bertalan és Marx Károly kapcsolata címmel a Napjaink 1983. márciusi számában jelent meg. A teljes szöveg szerzői bibiliográfiai száma: 154; 310/8. — A kötet 290. lapján pályarajzom Kárpáti Bélától több hibával.

 

525 Máig érő alkotmánytörténelem. Írások és interjúk.

Bába Kiadó, Szeged, 2002. 173. p. Illusztrált.

 

Tartalom, korábbi tételszámok szerint a 160. lapon. Újonnan közölt saját írásom: Százados intézmény a kerekasztal alatt (1989). Az alkotmánytörténet időszerűsége — az el(fel)ejtett választási bíráskodás példáján (145–154.); Utószó (161–163.).

 

Ism. Zámbó Géza, Az alkotmánytörténet mai értelme és haszna. Ruszoly József új könyvéről = Szeged, 2002. okt.; 42–43. p.

 

527 Egy lappangó jegyzőkönyv nyomában.

= Szegedi Műhely 2002. (41. évf.) 1–2. sz. 60–86. p.

(Hozzászólás)

 

 

 

 

 

 

528 The Institutions of Responsible Government and the Reformed Parlaiment in Hungary in 1848.

= The First Millennium of Hungary in Europe. Ed. Klára Pap, János Barta, Attila Bárány, Attila Györkös.

Multiplex Media — Debrecen University Press, Debrecen, 2002. 444–450. p.

 

529  Üdvözlet az Olvasónak!

= Bagaméri Krónika, 2002. június 30. (VIII. évf. 1–2. sz.) 1. p.

 

530  Sigillum Bagamír 1666.

= Bagaméri Krónika, 2002. június 30. (VIII. évf. 1–2. sz.) 2. p.

Hemmert Jánosnak hetvenötödik születésnapjára.

 

531 Hírünk a megyében, a hazában és a világban. Bagaméri könyvészet (2001. december 16. – 2002. június 30.; pótlásokkal).

= Bagaméri Krónika, 2002. június 30. (VIII. évf. 1–2. sz.) 54–60. p.

R. J., Ruszoly Barnabással (R. B.)

 

532 Debrecen és térsége. Főszerkesztő: Baranyi Béla.

= Bagaméri Krónika, 2002. június 30. (VIII. évf. 1–2. sz.) 61–64. p.

R. J.

Ism.

 

533 Bús János – Szabó Péter: Béke poraikra... II. Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról.

= Bagaméri Krónika, 2002. június 30. (VIII. évf. 1–2. sz.) 65. p.

R. J.

Ism.

 

534 A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve I–XXVII.

= Bagaméri Krónika, 2002. június 30. (VIII. évf. 1–2. sz.) 65–67. p.

R. J.

Ism. a sorozatról.

 

535 Piros pünkösd napján. Vitéz Kókay István  válogatott nótái.

= Bagaméri Krónika, 2002. június 30. (VIII. évf. 1–2. sz.) 67. p.

R. J.

Ism.

 

538  Verfassung und Volksvertretung. Lajos Kossuth über die öffentlich-rechtlichen Reformen auf den Kolumnen der Pesti Hirlap (1841–1843).

= Von dem Vormärz bis zum 20. Jahrhundert. Tradition und Erneuerung in der ungarischen Rechtsentwicklung. Studien zu den Reformen in den 19–20. Jahrhunderten. Hrsg. Gábor Máthé, Barna Mezey.

Würzburg – Budapest, 2002. 76–99.

(Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványa. Bibliotheca Iuridica, Acta Congressuum 8.)

 

 

454  A nagy ember kvalitásai. Osztróvszky József és kora.

= A Dugonics Társaság évkönyve. 1997.–1999., 1999–2001. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. Szerk. Tandi Lajos. Szeged, 2002. 102–106. — Második közlés.

 

541 A Budapesti Közellátási Kormánybizottság (1945).

= Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. LXI. [In Memoriam Nagy Károly egyetemi tanár (1932–2001)] Szeged, 2002. 321–338. Különnyomatként: Fasc. 21.

 

542 Az a véleményem [rovatcím].

= Szabad Föld, 2002. nov. 15. (58. évf. 46. sz.) 13. p.

Helyreigazítás Balogh Mária A bagamériak szemét nem csípi a torma c. cikkhez (Szabad Föld, 2002. szept. 20.). Szerkesztőileg rövidítve, a rovathoz igazítva.

 

545 Osztróvszky koszorúja.

= Délmagyarország, 2003. január 16. (93. évf. 13. sz.) 10. p.

(E-mail üzenetek)

R. J.

 

546 Az országgyűlési népképviselet kezdetei Bihar vármegyében (Két tanulmány).

= Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. LXII. Fasc. 17. Szeged, 2002.

 

A két tanulmány:

Országgyűlési képviselő-választások Bihar vármegyében (1848–1849): 3–62. p.

Beöthy Ödön, a népképviselő: 63–68. p.; első megjelenés: 120.

Névmutató: 69–73. p.

Inhalt: 74. p.

 

548 A nemzetközi jog tudósa. Nagy Károlyra emlékezve.

= Szegedi Szépírás, 2003. február (III. évf., 2. sz.) 12–13. p.

Fényképünkkel (1966).

 

551 Kétszáz éves Csokonai „bagaméri” bordala.

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 2. p.

R. J.

 

551 Bagamér 1881–1900. Polgárosuló nagyközségünk intézménytörténetéhez.

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 9–38. p.

553 (Leszámolás)

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 45. p.

Aláírás: Krónikás

 

554 Arany-rög.

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 46. p.

R. J.

 

555 Bagamér régi katonai térképeken.

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 46. p.

R. J.

 

 

556 Hírünk a megyében, hírünk a hazában. Bagaméri könyvészet, 2002. július 1. – december 31.

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 54–57. p.

R. J. – R. B. (Ruszoly Barnabással.)

 

557 Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. I. Az érmelléki és a sárréti járás.

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 58–60. p.

Ism. a könyvről (Erdély-történeti Alapítvány Debrecen, 2001).

R. J.

 

558 2001. évi népszámlálás. 4. Nemzetiségi kötődés. A nemzeti és kisebbségek adatai. 5. Vallás, felekezet

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 60. p.

Ism. a KSH két kötetéről (Bp., 2002).

(r. j.)

 

559 Két könyv az Érmellékről. Szabó István: Ottomány Kismonográfia. [Nagyvárad], 2002. [...]; Csorba Mihály: Érsemjén. Kismonográfia. [Nagyvárad], 2002. [...]

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 61–62. p.

Ism. a Partiumi füzetek 18. és 19. kötetéről.

R. J.

 

560 (Gál József visszaemlékezéséhez)

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 64. p.

(r)

 

561 Barizs Dániel (1932–2002).

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 65. p.

 

562 Ármós Zsigmond és Sass Kálmán.

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 66–67. p.

R. J.

 

563  Tovább?!

= Bagaméri Krónika, 2002. december 31. (VIII. évf. 3–4. sz.) 68. p.

Szerkesztőségi cikk, Bagaméri Krónika aláírással.

 

*

 

Az 514 -beli tétel [Szervezés és szervezet. A Város intézménytörténetéből (1872–1918).

Első közlemény] folytatása

 

518 Második közlemény.

= Szeged, 2002. március (14. évf. 3. sz.) 18–21., ill.

 

 

 

521 Harmadik közlemény.

Szeged, 2002. április (14. évf. 4. sz.) 14–17. p.; ill.

 

523 Negyedik közlemény.

= Szeged, 2002. május (14. évf. 5. sz.) 22–25. p.; ill.

 

 

526 Ötödik közlemény.

= Szeged, 2002. június (14. évf. 6. sz.) 12–15. p.

 

536 Hatodik közlemény.

= Szeged, 2002. július (14. évf. 7. sz.) 2–5. p.

 

537  Hetedik közlemény.

= Szeged, 2002. augusztus (14. évf. 8. sz.) 6–9. p.; ill.

 

539 Nyolcadik közlemény.

= Szeged, 2002. szeptember (14. évf. 9. sz.) 22–25. p.; ill.

 

540 Kilencedik közlemény.

= Szeged, 2002. október (14. évf. 10. sz.) 6–9. p.; ill.

 

543 Tizedik közlemény

= Szeged, 2002. november (14. évf. 11. sz.) 2–5. p. ill.

 

544 [Tizenegyedik] Tizennegyedik  közlemény.

= Szeged, 2002. december (14. évf. 12. sz.) 20–23. p. ill.

 

547 [Tizenkettedik] Tizenötödik  közlemény.

= Szeged, 2003. január (15. évf. 1. sz.) 6–9. p.

 

549 Tizenharmadik közlemény.

= Szegd, 2003. február (15. évf. 2. sz.) 8–11. p.

 

550 [Tizennegyedik] Tizenharmadik közlemény.

= Szeged, 2003. március (15. évf. 3. sz.) 14–18. p.

 

E sorozatban a szerkesztőség által vétett egyéb hibák: 521: A város intézménytörténetéből 1997–1919; 523: A város intézménytörténetéből 1997–1918; 526: A város intézménytörténetéből 1877–1918; 536: A város intézménytörténetéből (1872–1918); 537: A város intézménytörténetéből (1872–1918); 539: A város intézménytörténetéből (1872–1918); 540: A város intézménytörténetéből (1872–1918); 547: A város intézménytörténetéből (1872–1918), a képaláírások is hiányosak; 521, 523, 526: az alcímbeli zárójelek is elmaradtak.

 

Recenzió

 

Ad 515 Polner Zoltán: Ruszoly József jogtörténeti legendáriuma. Jegyzetek az újabb magyar alkotmánytörténethez. = Szeged, 2002. dec.; 56–57. p.

 

Interjú

Kelemen Zoltán Gergely: Negyven év az egyetemen. Jog és történelem. Beszélgetés Ruszoly Józseffel, az SZTE ÁJTK Jogtörténeti Tanszékének vezetőjével.

= Szegedi Egyetem, 2003. február 17. (LI. [!] évf. 2. sz.) 1., 3. p.

 

Életrajz

Kari Hírnök. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. [2003. január 30.] 7–8. p. Személyi hírek. Kitüntetések. Prof. Dr. Ruszoly József.

Hiányos!

 

 

 

Szeged, 2003. március 27.

 

 

 

(Dr. Ruszoly József)

egyetemi tanár,

tanszékvezető


 

Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Bónis György Szeminárium

 

Dr. Ruszoly József egyetemi tanár

 

6701 Szeged, Tiszta Lajos krt. 54. fsz. 10.. Pf.: 454

Tel./Fax: 62/544–412 Tel.: 544–409; 544–000/3425

E-mail: jogtort@juris.u-szeged.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruszoly József

közleményeinek szerzői könyvészete

2003–2006

 

 

Gyuris György

Ruszoly József munkássága 1959–1999

című könyvéhez

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolmány

a DE ÁJK-nak küldött tudományos életrajzomhoz

(Dr. h. c.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged, 2006


 

A Szegedi Tudományegyetem Bónis György Szemináriumának

jelentései, beszámolói

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézirat hivatalos használatra


429/A Mély forrásismeret – őszinte városszeret. Apró Ferenc két újabb könyvéről.

= Dr. Apró Ferenc /Születésnapi Lap. 60. évfolyam [!]. I. szám. 2001. október 29.; 13–15. p.

Utánközlés; az ünnepelt bibliográfiájából szereztem tudomást róla. 2005.március 15-én küldte meg gyorsmásolatban.

 

564 Ruszoly József közleményeinek szerzői könyvészete. 2002–2003. Gyuris György Ruszoly József munkássága 1959–1999 című könyvéhez 2. Csatolmány a T 043195 nyt. sz. OTKA-szerződéshez.

Szeged, 2004. 8 p.

(A Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének jelentései, beszámolói, 5.)

 

565 Kúriai bíránk. Osztróvszky József és a szegedi királyi ítélőtábla.

= Szeged, 2003. április (15. évf. 4. sz.) 16–17. p. Ill.

 

566 A Szegedi Tabló névhasználatához.

= Délmagyarország, 2003. május 27. (93. évf. 122. sz.) 15. p.

(Postabontás)

R. J.

 

567 „zsidónak nem tekintendő”. Dettre János (1886–1944) idézése.

= Szeged, 2003. június–július (15. évf. 6–7. sz) 75–77. p.

 

568 Az elveszett intézmény. A parlamentáris választási bíráskodás a Nemzeti Kerekasztal 1989. évi tárgyalásain.

= Hitel, 2003. szeptember (XVI. évf. 9. sz.) 80–94. p. /Kérdez az idő/

 

569 Zensus und Wahlrecht. Zur Frage qualificatio in den ungarischen Wahlgesetzen von 1848.

= Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten. Studien über die Geschichte des ungarischen Parlements. Hrsg. Dr. Gábor Máthé, Dr. Barna Mezey. Barcelona – Budapest, 2003. 72–91. p.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványa. Bibliotheca Iuridica, Acta congressuum 12. / Studies Presented to the International Commisssion for the History of Representative und Parlamentary Institutions Volume LXXXI.

 

570 Wagnerek Szegeden. Adalékok meg két jellemrajz a Hüvely Matyiból.

= Szeged, 2003. szeptember (15. évf. 9. sz.) /Szegedi paletta/ 190–193. p.

 

571 A mi Deák Ferencünk. Bicentenáriumán, szegedi szobra előtt.

= Szeged, 2003. október (15. évf. 10. sz.) 10–12. p. Ill.

 

572 Csekey István és történeti alkotmányunk. Egy professzori életmű fölidézése.

= Szeged, 2003. november (15. évf. 11. sz.) 22–27. p. – Csekey István arcképével.

 

573 A Bagaméri Körből.

 = Bagaméri Krónika, 2003. november 26. (IX. évf. Rendkívüli kiadás!) 2. p. /Lapzárta/

Szerkesztői cikk, Bagaméri Krónika aláírással.

 

574 Bagamérról – Bagamérért. Ruszoly Barnabás helyismereti és közügyi munkássága közleményekben. 1978–2003. Könyvészet.

= Bagaméri Krónika, 2003. november 26. (IX. évf. Rendkívüli kiadás!) 7–9. p.

–ly j–

 

575 Bagaméri Kör – Báthori Gábor Társaság. Két irat (2002, 2003)

= Bagaméri Krónika, 2003. november 26. (IX. évf. Rendkívüli kiadás!) 10–11. p.

R. J.

 

576 Die verlorengegengene Institution. Die Frage der parlamentarischen Wahlprüfung vor dem nationalen Runden Tisch 1989 in Budapest.

= Parlements, Estates and Representation 23, November 2003. […] Ashgate Publishing Ltd., Gower House, Croft Road, Aldershot, Hampshire, Great Britain.

 

577 Csekey István és a magyar alkotmány. Egy életmű rövid áttekintése.

= Jogtörténeti Szemle, 2003. 3. sz. 37–46. p.

 

578 Beiträge zur Geschichte der parlamentarischen Wahlprüfung.

= Tanulmányok dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. LXIV. Szeged, 2004. 401–424. p. Kny. Fasc. 22.

 

579 A Dömötör-torony megoltalmazója. Városismereti írások Cs. Sebestyén Károlytól.

= Szeged, 2004. március (16. évf. 5. sz.) 55–56. p. – Illusztrált.

Ism. Cs. Sebestyén Károly: Utcák, terek, templomok, házak. Válogatott írások Szegedről (Bába Kiadó, Szeged, 2004) c., Péter László szerkesztette könyvéről.

 

580 Móra Ferenc sajtópöre 1923-ban.

= Jogtörténeti Szemle, 2004. 1. sz. 8–15. p.

 

581 Reizner János: Deák Ferenc politikai jellemrajza.

= Szegedi Műhely, 2004. 43. évf. 1–2. sz. 30–44. p.

R. J. – Közzététel, jegyzettel.

 

582 Jogtudomnyi Szakbizottság. = Magyar Tudományos Akadémia Területi Bizottsága. Beszámoló a 2003. évi munkáról. Szeged, 2003. [2004.] 44–46. p. – Kompiláció a jelentés gyanánt beküldött anyagaimból.

 

583 »Vom Standpunkte der Geschichte des ungarischen öffentlichen Rechts«. Der ’Beitrag’ (Adalék) von Ferenc Deák und der österreichsich-ungarische Ausgleich von 1867 im Spiegel der Historiographie.

 = Nationalstaat – Monarchia – Mitteleuropa. – Zur Erinnerung in den “Advokaten der Nation, Ferenc Deák. Hrg. Gábor Máthé, Barna Mezey. Gondolat. Bp., 2004. 86–105. p.

 

584 Az alkotmánytörténet időszerűsége, 1989/90. (“A rendszerváltás forgatókönyvé”-hez).

= Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. Jakab Éva gondozásában. Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom, LXV. Szeged, 2004. 745–765. p. Kny. Fasc. 40.

 

585 Taar Ferenc: Otthon, Bagamérban. Válogatott írások. Püski, Budapest, 2004. 192 p. – III. (A Bagaméri Krónika könyvei. Szerk. Ruszoly József, 1. / Báthori-kiadványok, 2.)

Benne, tőlem:

1. R. J.: E kötet írásaihoz (175–178.)

2. Ruszoly József: Utószó (179–180.)

3. Emlékképek tovatűnt időkből. Képjegyzék. 181–188. [182+190.]

4. Taar Ferenc önállóan megjelent (bemutatott) műveiből. Könyvészeti válogatás (191.)

5. A Bagaméri Króniká-ban jelent meg. 1995–200. Könyvészeti válogatás. (192.)

 

586 Szeged szabad királyi város törvényhatósága. 1872–1944. Tanulmányok és forrásközlés.

= Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXXIV. Szeged, 2004. 336 p.

  1. Szervezés és szervezet. A Város intézménytörténetéből (1872–1918).

Első közlés: Szeged, 2002. febr. – 2003. márc.

2. Önkormányzat és rendőrség. Adalékok a szegedi rendészeti szervezet dualizmus kori történetéhez (1872–1918).

Első közlés: 325.; utánközlés: 414/8.

4. Utószó

5. Névmutató

Ism. Kajtár István, Szeged megyei jogú város közönségének! A Város és jogtörténésze. Szeged, 2005. febr.; 34–35. p.

 

587 István Csekey und die ungarische Verfassung. Ein kurzer Überblick über ein Lebenswerk.

= Rechtsgeschictliche Vorträge, 23. Hrsg. Barna Mezey. Budapest, 2004. 30 p.

Tallini előadás (Vortag in Tallin), 2003. szeptember  19.

 

588 Kossuth Lajos és a régi-új debreceni jogi kar idézése.

= Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója című országos jogtörténeti konferencia (Debrecen, 2002, október 3–4.). Szerk. Balogh Judit. Debrecen, 2004. 9–10. /Debreceni Konferenciák III./

 

589 Szemere Bertalan szakítása Kossuth Lajossal. Ismét a Politikai jellemrajzok (1852) keletkezéséről.

= Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója című országos jogtörténeti konferencia (Debrecen, 2002, október 3–4.). Szerk Balogh Judit. Debrecen, 2004. 87–110. /Debreceni Konferenciák III./

 

590 Nagyléta és Székelyhíd a községrendezésről 1848-ban. Adalékok az Érmellék intézménytörténetéhez.

= Bocskai napok az Érmelléken. Tudományos konferencia az Érmellékről. Létavértes, 2004. június 18., Kismarja, 2004. június 20. A Bocskai-szabadságharc, az álmosdi csata és a hajdúk betelepítése 400. évfordulüjának megünneplése. Szerk. Pántya Julianna és Radványi Réka. – Érmellékért Közhasznú Egyesület, hely és év nélkül [Létavértes–Debrecen, 2004.] 28–37. p.

591 Előszó helyett.

= Pántya Julianna, Értekezés a kettészakított Biharról, benne az Érmellék hazai szegélyéről. Érmellék hazai szegélyéről. Érmellékért Közhasznú Egyesület. Debrecen, 2004. 5–7. p.

 

592 A középkortól a jelenkorig. Tudós társasági számadás a szegedi jogtörténeti tanszékről. 1988–2004.

 = Szeged, 2004. dec. (16. évf. 12. sz.) 6–13. p. Szerkesztés; saját írásom a bevezetés (6. p.) és a befejezés. A többi Blazovich Lászlótól, Balogh Elemértől és Homoki Nagy Máriától.

 

593 Két adalék az újabb magyar alkotmánytörténelemhez. Az 1849. évi nemzetiségi törvényről és az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezésről – a külföldnek is.

= Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. LXVI. Fasc. 18. Szeged, 2004. 45 p.

1.  Két adalékom elé

2. Első volt Európában. Az 1849. július 28-i magyarországi nemzetőrségi törvény létrejötte.

Előzménye németül: 513.

3. »A magyar közjog történelmének szempontjából«. Deák Ferenc Adaléka és az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés historiográfiai tükörben.

Előzménye németül: 583.

 

594 Európa alkotmánytörténete. Előadások és tanulmányok középkori és újkori intézményekről.

Püski, Bp. 2005. 552 p.

Ism. Davidovics Krisztina, Előadások és tanulmányok a középkori és újkori alkotmányos intézményekről. Jogtörténeti Szemle, 205. 4. sz. 66–67. p.

 

595 Kováts István: A Bagaméri Ref. Sz. Eklésiáról Tudhatóknak és tudnivalóknak Summás Előadása.

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) 11–24. p.

Közli: R. J.

 

596 Bagamér kronológiái (1281–2002) a Bagaméri Króniká-ban (1995–2004).

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) 26. p.

(r)

 

597 Bagamér, 1901–1920. „Virágzó nagyközség” – Bihar vármegye „legárvább gyermeke”.

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) 27–52. p.

 

598 A kiszolgáltatott falu. Bagamér nagyközség iratai (1944. november–december).

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) 59–74. p.

R. J.

 

599 A mi írónk. Krtitikaválogatás Taar Ferenc munkásságáról (1961–2004).

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) 124–142. p.

R. J.

 

600 Mi történt? Bagaméri könyvészet, 2003. január 1. – 2004. december 31.

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) 144–154. p.

R. J.; R. B.-val.

 

601 Ármós Endre hatvan éves.

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) 155–156. p.

Aláírás: Bagaméri Krónika

 

602 Ármós Endre közleményei. 1982–2004.

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) 156. p.

 

603 Két könyv a második világháborúról.

Számvéber Norbert, Az alföldi páncéloscsata 1944. októberében (2002); Ungváry Krisztián, A magyar honvédség a második világháborúban (2004).

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) 157–160. p.

 

604 „Üzenet egykori iskolámba”

= Bagaméri Krónika, 2004. december 31. (IX–X. évf. 1–4. sz.) Lapzárta után! Melléklet [I–II. p.]

 

605 Wähler und Wahlen in drei Bergstädten Nieder-Ungarns (1848–1874).

= Recht als Erbe udn Aufgabe. Heinz Holzauer zum 21. April 2005. Hrsg. von Stefan Chr. Saar, Andreas Roth, Christian Hattenhauer. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2005. 198–215.

 

606 Tisztelet, kegyelet, emlékezet. Szeged és Deák Ferenc.

= Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. A 2003. november 4–5-én a szegedi városházán tartott konferencia előadásai. Szerk.: Balogh Elemér és Saranyai Csaba Máté. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005. [Borítón: 2004.]

/A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 1/  225–241. p.

 

607 Mikszáth Kálmán: Deák Ferenczről.

= Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. A 2003. november 4–5-én a szegedi városházán tartott konferencia előadásai. Szerk.: Balogh Elemér és Saranyai Csaba Máté. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2005. [Borítón 2004.]

/A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 1/  243–251. p.

[Jegyzetekkel közreadja:] R. J.

 

608 „A népi önkormányzat útján”. Adalékok egy máig időszerű közigazgatástörténeti kérdéshez a „Szeri Szárszó” elé.

= Szeged, 2005. augusztus (17. évf. 8. sz.) 24–29. p.

Szerkesztőileg rövidítve, jegyzetek nélkül.

 

609 Szeged képviselői az Ideiglenes Nemzetgyűlésben.

=Dél-Alföld, 2005. augusztus 20. (XI. évf., 5–6. sz.) 15–16. p.

A hasonló című 1974. évi közlemény, némi pótlással.

 

610 Cenzus és társadalom. A qualificatio kérdése 1848. évi országgyűlési népképviseleti törvényeink vitáiban.

= Jogtörténeti Tanulmányok VIII. Szerk. Béli Gábor, Kajtár István, Szekeres Róbert- Őács. 2005. 497–517. p.

Ism. Kovács Eszter, Jura, 2006. (12. évf.) 1. sz.; Sitpta István, Jogtörténeti Szemle, 2006. 98–100. p.

 

611 A jogtörténet elkötelezettje. Ruszoly József.

= Szabó Endre: Portrék a Szegedi Tudományegyetemről. II. [Az] SZTE Polgáraiért Alapítvány. Szeged, 2005. 97–100. p.

Interjú, általam ellenőrizve.

 

612 Európa jogtörténete. Az „újabb magánjogtörténet” Közép- és Nyugat-Európában.

Püski, Bp., 52006. 436 p.

(A Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének tansegédletei 8.)

Az 1996. évi 1. kiadás változatlan utánnyomata; az első, belső borítón: Egy sorozat vége.

 

613 Jogtudományi Szakbizottság. = Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága. Beszámoló a 2004. évi munkáról. Összeállította Horváthné Turák Mária, felelős kiadó: Telegdy Gyula. SZTE AOK Nyomda. Szeged, 2005. [2006.] 52–53. p. vö. 30–31. p.

 

614 Osztróvszky kert Szegeden.

= Délmagyarország, 2006. február 16. (96. évf. 40. sz.) 16. p.

 

615 Magister sanctae memoriae. Péter László a Városról – nálunk, a Szeged hasábjain.

= Szeged, 2006. január (18. évf. 1. sz. [febr. végén jelent meg]) 21–26. p. Illusztrált.

(Péter László köszöntése)

 

616 Rontók és mentők. Péter László írásai.

= Magyar Nemzet, 2006. március 4. (LXIX. évf. 62. sz.) 39. p. (Magazin)

Ism. Péter László: A Város cselédje. Újabb tanulmányok (Bába Kiadó, Szeged, 2006) c. könyvéről. Szerkesztőileg rövidítve és rontva.

 

617 A Város cselédje. Péter László új könyve.

= Szeged, 2006. március (18. évf. 3. sz.) 71. p.

Ism. Péter László: A Város cselédje. Újabb tanulmányok (Bába Kiadó, Szeged, 2006) c. könyvéről.

 

618 A magyar Sachsenspiegel-hez.

= Századok 2006. 140. évf. 2. sz. 483–496. p.

Ism. Eike von Repgov: A Szász tükör. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Szeged, 2005. c. könyvről.

 

619 Csizmadia Andor, az ember és tudós – emlékeimben és leveleimben.

= Jogtörténeti Szemle, 2006. 1. sz. 75–77. p.

 

620 „és így is a mi korunk”. Írások és források Magyarország alkotmánytörténetéhez. 1944–1949.

Püski, Budapest, 2006. 300 p.

A közölt tanulmányok tételszámai: 32, 333, 598, 541, 301, 88, 316, 211, 259, 357, 397, 319, 584, 608. Első közlésben: Harcát megharcolta; Utószó.

 

621 A Magyar Köztársaság alapvetése. A „Magyarország államformájáról” szóló 1946: I. tc. keletkezéstörténetéről.

= Hitel, 2006. augusztus (XIX. évf. 8. sz.) 42–55. p.

 

622 Bagamér – 725. 

= Bagaméri Krónika, 2006. augusztus 20. (XII. évf., jubileumi különszám) [3. p.]

 

Szegeden, 2006. augusztus 30-án

 

 

 

 

(Dr. Ruszoly József)


Közleményeim könyvészete

 

2006/II.

 

 

623 (12) Ruszoly József közleményeinek szerzői könyvészete. Gyuris György Ruszoly József munkássága 1959–1999 című könyvéhez, 3. Szeged, 2006. 8 p. (A Szegedi Tudományegyetem Bónis Szemináriumának jelentései, beszámolói 1.)

 

624 (13) Das Nationalitätengesetz von Szeged. 28. Juli 1849.

Eine Korrigierte Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Mitteilung von Prof. Dr. Josef Ruszoly (Szeged), Das erste Nationalitätengesetz und die Verfassungsentwicklung in Europa. 1848–1849.

36. Deutscher Rechtshistorikertag; 10. bis 14. September 2006. Halle an der Saale. György-Bónis-Seminar, Universtiät Szeged. 

 

625 (14) Választási bűncselekmények és választásérvényesítési okok. Tildy Zoltán és a szeghalmi választás 1935-ben.

= Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Nagy Ferenc. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2006. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 11. 427–438. p.

 

626 (15) Ifjabb Bartók János Torontál vármegyéhez, 1867.

= Szegedi Műhely 2006. 45. évf. 2. sz. 105–109. p. Bartók János (1816–1877): Bartók Béla nagyapja volt.

 

627 (16) Szeged polgárnagya. Az Osztróvszky-kertben.

= Szegedi Szépírás, 2006. nov. 1. (VI. évf. 11. sz.) 9. p.

 

628 (17) Egy százesztendős kúriai ítélet. Achim L. András békéscsabai mandátumának megsemmisítése 1906-ban.

= Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk. Mezey Barna, Révész T. Mihály. Gondolat Kiadó, Bp., 2006. 481–501. (Bibliotheca Iuridica. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos kiadványai. Libri Amicorum 25).

 

629 (18) Bagamér múltjából. Válogatott közlemények. Bagaméri Kör, Bagamér, 2006. 272 p. (A Bagaméri Krónika könyvei, 2.) – Illusztrált. Nyomta: Bába és Társai Nyomdaipari Kft., Szeged.

 

630 (19) E kötet írásaihoz.

= Ruszoly Barnabás: Bagamér közelmúltjából. Bagaméri Kör, Bagamér, 2006. 185. p. (A Bagaméri Krónika könyvei 3.) Nyomta a Bába és Társai Kft, Szeged.

Aláírás: (A szerk.).

 

631 (20) Jogtudományi Szakbizottság. = Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága. Beszámoló a 2005. évi munkáról. Szeged, 2006. 30. p.

 

Szeged, 2007. január 24.

Ruszoly József

 


 

 

 

Közleményeim könyvészete

 

2007/I.

 

 

530/A (1) Sigillum Bagamír 1666.

= Hemmert János Születésnapi Lap, 80. évf. 1. sz., 2007. jan. 5.; 11. p.

A 80 éves ünnepeltnek még 75. születésnapjára (2002. január 5.) átadott kéziratból, utólagos hozzájárulásommal, az első közléshez csatolt toldalék s a pecsétkép nélkül.

 

632 (2) „A Magyar Köztársaság alkotmánya”. Történelmi [!] alkotmányunk és az 1946. évi I. törvénycikk Magyarország államformájáról.

= Köztársaság a modern kori történelem fényében. Tanulmányok. Szerk. Feitl István. Napvilág Kiadó. Bp., 2007. 324–340. p. – Szerkesztőileg önkényesen változtatott címmel. A ’történelmi’ helyesen: ’történeti’.

 

633 (3) A „Zombory Lajos képzőművészeti ösztöndíj” ügye. 1918–1923.

= Hatvan. Tandi Lajos köszöntése. Szerk. Békési Imre. Bába Kiadó, Szeged, 2007. 262–269. p.

 

634 (4) Egyetemtörténeti kérdések. A Ferenc József Tudományegyetem folytonosságához.

= Szegedi Egyetem, 2007. március 26. 4. p. (Vita)

 

635 (5) Az 1848. évi erdélyi választójogi törvény. Három nyelven a Gubernium levéltárából (ad 895–1866.).

Ruszoly József A parlamentáris választójog sajátosságai Erdélyben. 1848–1874 című előadásához az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés 140. évfordulója alkalmával rendezett nemzetközi alkotmánytörténeti konferencián. Erdély Nagyfejedelemség 1848-ki II. Törvényczikkely. II. 1848. Sielenb[ürgischer] Landtags-Artikel. Articululu de lege alu II. din anu 1848. Gödöllő, 2007. május 25. [16 lap, benne hasonmás I–XIII. számozott]. Házi sokszorosításban /SZTE ÁJK Bónis György Szeminárium/

636 (6) Das Nationalitätengesetz von Szeged und die Verfassungsentwicklung in Europa. 1848–1849. Ein Grundriß.

= Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szabó Imre gondozásában. Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. LXX. (…) Kny. Fasc. (…). Sajtó alatt.

 

Szeged, 2007. június 12.

Ruszoly József


Közleményeim könyvészete

2007/II., 2008/I.

 

 

2007/II.

 

 

637 (7) Az egyetemtörténeti bizottság állásfoglalása.

= Szegedi Egyetem, 2007. szeptember 3. (LV. évf. 11. sz.), 8. p.

Makk Ferenc fogalmazta; lényeges módosításom: „az egyetem alapítási évét 1581-re vezeti vissza”. (Mégsem Báthory István alapította!)

 

638 (8) Jogtudományi Szakbizottság.

= Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága. Beszámoló a 2006. évi munkáról. Szeged, 2007. 31. p.

 

639 (9) Az 1849. július 28-ai nemzetiségi törvény és a közép-európai alkotmányfejlődés.

= Jogtörténeti Szemle, 2007. 1. sz. 52–63. p.

Illusztrált. (Képem a 2006. november 25-i díszdoktori avatáson készült a Debreceni Egyetem széképületének aulájában, nem pedig előző napi előadásomon. Vö. 1. jz.).

 

640 (10) Institutionelle Grundlagen der Legislation in Ungarn (1920–1944/45).

= Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. LXX. Fasc. 14., Szeged, 2007. 49 p.

 

 

2008

 

641 (1) Osztróvszky József emlékére. = Délmagyarország, 2008. január 14. (98. évf. 11. sz.) 13. p. /Postabontás/ – Születésének 190. évfordulója alkalmával.

 

642 (2) Kései búcsú Herczegh Endrétől. = Bagaméri Krónika, 2007. december 31. (XI–XIII. évf. 1–4. sz.) 1. p.

 

643 (3) Díszdoktori válaszbeszéd. = Bagaméri Krónika, 2007. december 31. (XI–XIII. évf. 1–4. sz.) 2. p.

 

644 (4) Taar Ferenc évfordulói. = Bagaméri Krónika, 2007. december 31. (XI–XIII. évf. 1–4. sz.) 2. p.

R. J.

 

645 (5) A Bagamérban felállított gőzmalom 1868-ban. = Bagaméri Krónika, 2007. december 31. (XI–XIII. évf. 1–4. sz.) 36. p.

 

646 (6) Jubielumi kiadványaink. = Bagaméri Krónika, 2007. december 31. (XI–XIII. évf. 1–4. sz.) 36. p.

 

 

647 (7) Mi történt? Bagaméri könyvészet, 2005. január 1–2007. december 31. = Bagaméri Krónika, 2007. december 31. (XI–XIII. évf. 1–4. sz.)

R.J.–R. B. 68–82 p.

 

648 (8) Bagaméri jeles évfordulók 2008-ban és 2009-ben = Bagaméri Krónika, 2007. december 31. (XI–XIII. évf. 1–4. sz.) 83–84. p.

 

649 (9) Levelek Amerikából. = Bagaméri Krónika, 2007. december 31. (XI–XIII. évf. 1–4. sz.) 85–86. p. (Vida Vincétől és Vida Sándortól.)

R. J.–R. B.

 

650 (10) Kitüntetettek (1996–2007) = Bagaméri Krónika, 2007. december 31. (XI–XIII. évf. 1–4. sz.) 92. p.

 

651 (11) Az országgyűlési válaszójog erdélyi történetéhez.

= Jogtörténeti Szemle. 2007. 3. szám. 46–52. p.

 

Szeged, 2008. április 6.


 


Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Bónis György Szeminárium

 

Dr.Dr. h.c. Ruszoly József egyetemi tanár

 

6701 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. fsz. 10. Pf.: 454

Tel./Fax: 62/546–731 Tel.:544–000/3425

E-mail: v.csurgo@juris.u-szeged.hu

 

Közleményeim könyvészete

 

2008/II.

 

652 (12) Bónis György: Pályám emlékezete, 1983.

Közreadja Ruszoly József.

= Szegedi Műhely, 2007. 46. évf. 3–4. sz. 101–148. p.

Kny is; mint a Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bónis György Szemináriumából  1. száma.

 

653 (13) Jogtudományi Szakbizottság.

= Magyar Tudományos Akadémia. Szegedi Területi Bizottság Titkársága. Beszámoló a 2007. évi munkáról. Szeged, 2008. 30. p.

 

654 (14) Das erste Nationalitätengesetz in Ungarn und die Verfassungsentwicklung in Europa 1848–1849.

= Rolf Lieberwirth / Heiner Lück (Hrsg.): Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages. Halle an der Saale 2006. Nomos [...] Baden-Baden, 2008. 691–716. p.

 

587/A (15) István Csekey und die ungrarische Verfassung. Ein kurzer Überblick über ein Lebenswerk.

= Rechtsgeschichtliche Vorträge. 50. Jubileumsband. [Hrsg. Barna Mezey.] Budapest, 2007. [2008] 293–315. p.

 

655 (16) Zur Geschichte des parlamentarischen Wahlrechts in Siebenbürgen. 1866– 1872.

= Rechtshistorische Vorträge 52. Der österreichisch–ungarische Ausgleich 1867. [Hrsg. Barna Mezey.] Budapest, 2008. 113–128. p.

 

656 (17) Ein Leben für die Rechtsgeschichte. Zum Lebenswerk von György Bónis (1914–1985).

= Rechtsgeschichtliche Studien. Beiträge zur Institutionsentwicklung in der ungarischen Rechtsgeschichte. Hrsg. Gábor Máté, Barna Mezey. Passau – Budapest, 2008. 62–66. p.

 

657 (18) A választási bíráskodás hazai intézménytörténetéhez. 1848–1948.

= A statisztika és a közigazgatás elkötelezettje. Ünnepi kötet a 60 éves Katona Tamás  tiszteletére. Felelős szerkesztő Kovacsicsné Nagy Katalin. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar – Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2008. 414–434. p. /Bibliotheca Iuridica. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar kiadványai. Libri Amicorum 26./

 

658 (19) A parlamentáris választási bíráskodás intézménytörténetéhez.

= Ius et legitimaito. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Szabó Imre. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008. 259– 278. p.

/A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára 23. Sorozatszerkesztő Balogh Elemér./

 

 

659 (20) In memoriam Tóth Árpád (1927–2008).

= Jogtörténeti Szemle 2008. 3. sz. 69. p. /Búcsúzunk/

Balogh Elemérrel.

 

*

 

Recenzió

Kajtár István: Ruszoly József Európa alkotmánytörténete. In: Dialógus. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa [Szeged.], 2007. 26–27. p. Illusztráció.