Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Római Jogi Tanszék -  --  Római Jogi Tudományos Diákkör  --  A római jogi TDK Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményei
A római jogi TDK Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményei

XXXI. OTDK, Szeged 2013:

- I. hely: Gönczi Gergely: A kármegosztás jogintézménye a lex Rhodia tükrében, kitekintéssel annak modern továbbélésére

- a jogtörténeti és római jogi szekció legjobb opponensi díja (Árkosy Lilla)


XXX. Jubileumi OTDK, Pécs 2011:

Különdíj:

Kupecki Nóra: A házasságtörés bűncselekménye a klasszikus római jogban

Fodor Antal: Korrupció a Római Birodalomban


XXIX. OTDK, Budapest 2009:

- III. helyezés (Fodor Antal, dolgozat címe: M.T.Cicero mint jogász és államférfi (különös tekintettel A. Licinius Archias perére, Konzulensek: Prof. Dr. Jakab Éva, Dr. Pozsonyi Norbert)

- a jogtörténeti és római jogi szekció legjobb opponensi díja (Forgó Mariann)

 

XXVIII. OTDK, Balatonfüred 2007:

- I. helyezés (Pozsonyi Norbert, a dolgozat címe: Damnum iniuria datum, Konzulens: Prof. Dr. Jakab Éva)

- jogtörténeti és római jogi szekció különdíja (Buda Zsuzsanna, A dolgozat címe: Tabulae Pompeianae Sulpiciorum bemutatása és három jogeset elemzése, Konzulens: Prof. Dr. Jakab Éva)


XXVII. OTDK, Győr 2005:

- II. helyezés (Orosz Nóra, dolgozat címe: Concubinatus és contubernium. Együttélési formák és terminológiai problémák a római jogban, Konzulens: Prof. Dr. Jakab Éva)

- a római jogi szekció legjobb opponensi díja (Pozsonyi Norbert)