Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Oktatott tárgyak

ÁJK hallgatói számára oktatott tantárgyak
 

Képzés

Tárgycsoport

Statisztika

Demográfia

Közgazdaságtan

Jogi informatika

Fakultatív tantárgyak

Jogász, nappali

Általános statisztika (General Statistics)

 

 

 

Általános statisztika gyakorlatok (General Statistics Practices)

Demográfia (Demography)

Közgazdaságtan I. (Economics I.)

 

Közgazdaságtan II. (Economics II.)

Jogi informatika (Legal Informatics)

Társadalomstatisztika (Social Statistics) – FK13002,

 

Igazságügyi statisztika (Judicial Statistics) – FK13004,

 

A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai (Demographic Characteristics of the Hungarians beyond the frontier) – FK13006

 

Közvéleménykutatás (Public-opinion poll) – FK13007,

 

A Szandzsák, az egyedülálló vallási régió (The Sanjak, the Unique Religious Region) – FK13008

 

Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, különös tekintettel a magyarság adataira (Ethnic Demographic Relations in the South-Slavian States with Special Respect to the Data of Hungarians) – FK13009,

 

A Koszovói Köztársaság, Európa legfiatalabb állama (Republic of Kosovo, the Youngest State of Europe) FK13011

 

Fakultatív kollégium – Demográfia FK13010

 

Bevezetés a gazdaságstatisztikába - FK13003

 

Adatvédelem - FK13012

Jogász, levelező, Szeged

Általános statisztika (General Statistics)

 

 

Bevezetés a demográfiába (Introduction to Demography)

Közgazdaságtan I. (Economics I.)

 

Közgazdaságtan II. (Economics II.)

Jogi informatika (Legal Informatics)

Társadalomstatisztika (Social Statistics) –FKL13002

 

Igazságügyi statisztika (Judicial Statistics) –, FKL13003

 

Közvéleménykutatás (Public-opinion poll), FKL13007

 

 

 

A Szandzsák, az egyedülálló vallási régió (The Sanjak, the Unique Religious Region) –FKL13008

 

Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, különös tekintettel a magyarság adataira (Ethnic Demographic Relations in the South-Slavian States with Special Respect to the Data of Hungarians) FKL13009

 

A Koszovói Köztársaság, Európa legfiatalabb állama (Republic of Kosovo, the Youngest State of Europe)

Jogász, levelező,

 

Szeged (J8L)

Általános statisztika - Bevezetés a demográfiába (General Statistics – Introduction to Demography)

Közgazdaságtan I. (Economics I.)

 

Közgazdaságtan II. (Economics II.)

 

 

 

 

Jogász, levelező,

 

Kecskemét

Általános statisztika (General Statistics)

Bevezetés a demográfiába (Introduction to Demography)

Közgazdaságtan I. (Economics I.)

 

Közgazdaságtan II. (Economics II.)

Jogi informatika (Legal Informatics)

 

MK-TB, nappali levelező

Statisztika (Statistics)

 

Statisztika gyakorlat

Demográfia (Demography)

 

 

Társadalomstatisztika – FKMN4201, FKML4201

 

Társadalomstatisztika – FKTN4301, FKTL4301

Nemzetközi tanulmányok

Statisztika (Statistics)

Demográfia (Demography)

 

 

 

Politológia

 

 

Közgazdaságtan I. (Economics I.)

 

Közgazdaságtan II. (Economics II.)

 

 

Jogi asszisztens

Általános statisztika

 

Igazságügyi statisztika

 

Bevezetés a közgazdaságtanba

Számítástechnika I.

 

Számítástechnika II. 

 

Számítástechnika III.