Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Statisztikai és Demográfiai Tanszék

A Szakdolgozatvédés speciális követelményei

A Szakdolgozatvédés speciális követelményei
a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken
ÁJTK hallgatói számára

 

Jelen dokumentumban az ÁJTK hallgatói által a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken készített szakdolgozatok védésével kapcsolatos speciális elvárásokat foglaltuk össze.

 1. A szakdolgozatvédés célja, a szakdolgozat bemutatása, kihangsúlyozva a dolgozat
  1.  célját,
  2.  szerkezetét,
  3. a megértést segítő fogalmakat,
  4.  a szakdolgozó munkáját,
  5. a dolgozat főbb eredményeit, következtetéseit,
  6. a jelölt javaslatait, véleményét,

 

2. A védés során a hallgatónak a dolgozatát prezentáció formájában kell bemutatnia, mely vagy PowerPoint, vagy Prezi segítségével készült.

3. A szakdolgozat bemutatására a jelöltnek 10 perce van. Az idő leteltekor a bizottság a prezentációt megszakítja.

4. Mivel a prezentáció során a jelölt a munkásságát, a témában való jártasságát mutatja be, így a prezentáció szövegének akár diáról, akár papírról történő felolvasása nem elfogadható.

5. A prezentációt vita követi. A vitában a jelöltnek a bizottság kérdéseire, észrevételeire kell reagálnia.

 1. A prezentációban szereplő diák összeállításakor vegye figyelembe, hogy a diasor szemléltetésre, illetve a prezentáció segítésére szolgál, így egy-egy dia ne tartalmazzon 10 sornál hosszabb szöveget.
 2. A prezentációban szemléltetésként elvárt néhány ábra vagy táblázat alkalmazása, azonban a prezentációban a statisztikai formai követelményeket (cím, forrás, feliratok, mértékegység, stb.) be kell tartani.

 

Jelen elvárások a kar által meghatározott általános szakdolgozati szabályzattal együttesen érvényesek. A kari szabályzat letölthető az alábbi oldalról:

http://www.juris.u-szeged.hu/informaciok/szakdolgozat/szakdolgozat-szabalyzat-121204

 

 

Szeged, 2014. február 28.

 

Dr. Kovács Péter

tanszékvezető

egyetemi docens