Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Hallgatóknak  --  Alapképzés (BA)  --  Munkaügyi ésTársadalombiztosítási Igazgatási Szak (Nappali és Levelező tagozat)  --  Szakdolgozat  --  Szakdolgozat és Diplomamunka témák

Farkas Kornélia c. főisk. doc.

2010. október 22.

Szociális rászorultságtól függő (segélyezési típusú) ellátások
Munkanélküliség kezelésének aktív és passzív eszközei
Fogyatékkal élők szociális ellátása
Szenvedélybetegek társadalombiztosítási ellátása, szociális segítségnyújtás
Gyermekek védelme, szociális ellátása (ezen belül: Az általános gyermekvédelem eszközei, ill. A speciális gyermekvédelem eszközei)
Menekültek szociális ellátása
Egyéb, előzetesen egyeztetett témák