Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Hallgatóknak  --  Alapképzés (BA)  --  Munkaügyi ésTársadalombiztosítási Igazgatási Szak (Nappali és Levelező tagozat)  --  Szakdolgozat  --  Szakdolgozat és Diplomamunka témák

Harmati Andrea

2010. október 22.

A magyar családtámogatási rendszer felépítése és működésének elvei
A magyar családpolitika fejlődésének szakaszai, főbb állomásai
A családtámogatási rendszer nemzetgazdasági hatásai, összefüggései
A családpolitika és a foglalkoztatáspolitika összefüggései