Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete  --  Hallgatóknak  --  Alapképzés (BA)  --  Munkaügyi ésTársadalombiztosítási Igazgatási Szak (Nappali és Levelező tagozat)  --  Szakdolgozat  --  Szakdolgozat és Diplomamunka témák

Sallai Miklós

2012. november 23.

Dr. Sallai Miklós (Témavezetés magyar, angol és orosz nyelven egyaránt)

1. Az emberi (humán) erőforrás menedzsment főbb funkciói és az egyes funkciók egymásra épülése, illetve kapcsolódása egy adott szervezetben. -konkretizálás: pl.:Egy foglalkozás professzionalizálódásának lehetőségei, eddigi eredményei; a professzionalizálódás akadályai. Ezen belül például: A szakma belső minőség-biztosítási rendszerének (kamara, etikai bizottság stb.) működése. Egy szakma hivatás-kultúrája (például az eskü szövege alapján) és gyakorlati működése.

2. Vállalati stratégia és a humán erőforrás stratégia kapcsolata egy adott szervezetben. Az emberi tőkébe való beruházás sajátosságai Magyarországon. A humán tőke minőségének szerepe a foglalkoztatásban. A humán tőke értékelési módszerei egy adott szervezetben.

3. Ösztönzési rendszerek: Motivációs rendszerek állami vállalatainknál. Motivációs rendszerek magyarországi vegyes vállalatoknál. Motivációs légkör vizsgálata Kompenzációs rendszer egy adott szervezetben. A teljesítmény-motiváció (bérek, keresetek, nem pénzbeli juttatások) és feltételei. Hatalom - motiváció. Társulás - motiváció. Kompenzációs elemek. Kompenzációs rendszer egy adott szervezetben. A teljesítmény-értékelés, megfelelés- és kompetencia-vizsgálat módszerei, elmélete és gyakorlata. Teljesítményértékelési rendszerek elterjedése és eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban. Teljesítménymenedzsment.

4. Személyzetfejlesztés: A képzés, mint a humántőkébe történő beruházás, képzések, képzési rendszerek vegyes vállalatoknál. A képzés eredményességének meghatározó tényezői. A felnőttképzés a változó szervezetekben (vállalat, kulturális intézmény), belső és külső képzés. A munkaerő-fejlesztés eszközrendszerének alkalmazása egy adott szervezetben. PL.: Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban.

5. Humán kontrolling. Balanced scorecard és benchmarking a stratégiai emberierőforrás-gazdálkodásban. Teljesítményprizma.

6. Szervezetfejlesztés, változásmenedzselés a vállalatok működésében. P.:A bürokratikus szervezés lehetőségei és korlátai egy adott vállalat/cég munkájában. Például: A teljesítményelv és a teljesítés bürokratikus (előre meghatározható és szabványosítható) kritériumai; konfliktusok a kreativitást igénylő teljesítmény és a szabványszerű feladatok teljesítésének értékelése között egy konkrét cég esetében. Az automatizáció lehetőségei egy munkakör területén és a dolgozók küzdelme az automatizálással szemben.

7. Vezetési stílusok, Vezetői hatékonyság - a szervezetek sikeressége, egy kiválasztott szervezet elemzése.

8. Új kihívások az üzleti életben, gazdasági átalakulások hatásai, a növekedés lehetőségei és korlátai, a tudásmenedzselés szervezeti háttere.

9. Komplex elemzési lehetőségek: valamely vállalat eredményességének, hatékonyságának elemzése. Pl. Termékfejlesztés menedzseri szemszögből.

10.  Vállalatelméletek és a gyakorlat.

11.  Vállalatok tervezése, szervezése, menedzselése. Az üzleti vállalkozások növekedése.

12.  Az üzleti világ átalakulása, XXI. századi kihívások.